Zaregistrované školy - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Zaregistrované školy

Zoznam zaregistrovaných škôl do 6. ročníka Logickej olympiády
Celoslovenská intelektovo nadaných žiakov (žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení.

Registrácia Logická olympiáda 2018
Registrácia prebieha prostredníctvom Online formulára (k dispozícii a webovej stránke od vyhlásenia nového ročníka t.č. od novembra 2017). Prihlášku vyplní poverený pracovník školy (riaditeľ, zástupca riaditeľa, pedagóg) a prepošle ju elektronicky (cez portál). Prijatie prihlášky potvrdzujeme spätne emailom (spravidla do 24 hod. od prijatia prihlášky). Registrovať školu / žiaka je možné najneskôr do 1. januára 2018. Po tomto dátume nie je možné registrovať školu / žiaka.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme (do 1. januára 2018). V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918640971 (p. Lukáč)
(poradie škôl podľa dátumu registrácie)
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektový nadaním 2018
Škola
Počet reg. žiakov - 1. st. (A)
Počet reg. žiakov - 2. st. (B)
Gymnázium, Alejová 1, Košice
0
40
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
0
27
Základná škola, Komenského 23, Bardejov
20
37
Gymnázium Ivana Kraska, Hostinského 3, Rimavská Sobota
0
6
Základná škola, Krosnianska 4, Košice
67
0
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
33
56
Základná škola s MŠ, Andreja Kmeťa 1, Žiar nad Hronom
0
1
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
67
74
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
0
25
Základná škola s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok
3
15
Súkromná základná škola, Znievska 2, Bratislava
33
38
Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
35
53
Základná škola, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
7
4
Základná škola, Jenisejská 22, Košice
5
12
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
67
52
Základná škola, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
5
6
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín
48
40
Základná škola s MŠ, sv. Gorazda 1, Žilina
70
52
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
7
17
Základná škola s MŠ, Školská 22, Svätý Peter
0
1
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
48
68
Základná škola J.C.Hronského, Krátka 2, Šaľa
45
55
Základná škola, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
0
4
Základná škola, Dončova 4, Ružomberok
0
43
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
3
3
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
53
50
Súkromná základná škola, Bajkalská 20, Bratislava
0
30
Základná škola Alexandra Dubčeka, Ul. budovateľov 9, Martin
38
38
Gymnázium Andreja Vrábľa, Mierová 5, Levice
0
8
Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec
0
12
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
8
2
Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
0
9
Základná škola, Benkova 34, Nitra
101
96
SZŠ a SG CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
97
109
Základná škola, Slov. partizánov 1133/53, Považská Bystrica
30
50
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava
4
9
Základná škola, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
10
20
Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač
1
0
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
1
2
Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
20
20
CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce
3
5
Základná škola, Seňa 507, Seňa
20
20
Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné
5557
Základná škola, Školská 482/1, Hliník nad Hronom32
Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 740, Sabinov01
Základná škola Jána Kollára, Kollárovo námestie 33, Mošovce
1
0

Spolu
1011
1269
2280
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2019
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah