Galéria slávnych - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Galéria slávnych

Galéria slávnych - víťazov celoslovenskej súťaže Logická olympiáda nadaných žiakov
10. ročník Logickej olympiády (rok 2022)
kategória A (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ)
1. miesto
Peter Sloboda
Základná škola, Kubranská 80
Trenčín
2. miesto
Sabina Mikušiaková
Základná škola, Ul. čs. brigády 4
Liptovský Mikuláš
3. miesto
Samuel Slamka
Základná škola, Benkova 34
Nitra
kategória B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ)
1. miesto
Veronika Jakabová
Gymnázium, Alejová 1
Košice
2. miesto
Andrej Straube
Gymnázium CENADA, Majerníkova 60
Bratislava
3. miesto
Šimon Vrtiel
Základná škola, Slnečná 168/28
Námestovo
9. ročník Logickej olympiády (rok 2021)
kategória A (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ)
1. miesto
Michal Hudák
Súkromná základná škola, Lermontovova 1
Košice
2. miesto
Róbert Palacka
Základná škola, Devínska 12
Nové Zámky
3. miesto
Andrej Onderišin
Základná škola, Krosnianska 4
Košice
kategória B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ)
1. miesto
Richard Dudek
Základná škola A. Dubčeka, Ul. Družstevná 11
Martin
2. miesto
Kristián Lovčičan
Základná škola, Ul. Dr. Janského 2
Žiar nad Hronom
3. miesto
Andrej Straube
Súkromná základná škola CENADA, Majerníkova 60
Bratislava
8. ročník Logickej olympiády (rok 2020)
kategória A (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ)
1. miesto
Andrej Palečka
Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 348/9
Sliač
2. miesto
Martin Kolesár
Základná škola, Okružná 17
Michalovce
3. miesto
Marek Dulák
Základná škola, Kubranská 80
Trenčín
kategória B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ)
1. miesto
Branislav Ječim
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11
Spišská Nová Ves
2. miesto
Martin Šima
Základná škola, Šmeralova 25
Prešov
3. miesto
Marek Šumichrast
Základná škola A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34
Levice
7. ročník Logickej olympiády (rok 2019)
kategória A (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ)
1. miesto
Filip Luksaj
Základná škola, Dargovských hrdinov 19
Humenné
2. miesto
Jakub Dzúr
Základná škola, Haličská cesta 1493/7
Lučenec
3. miesto
Adam Klein
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11
Spišská Nová Ves
kategória B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ)
1. miesto
Samuel Taňkoš
Základná škola, Hrnčiarska 13
Humenné
2. miesto
Matúš Čarnogurský
Základná škola, Kubranská 80
Trenčín
3. miesto
Martin Cigler
Základná škola, Ďumbierska 17
Banská Bystrica
6. ročník Logickej olympiády (rok 2018)
kategória A (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ)
1. miesto
Jakub Dzúr
Základná škola, Haličská cesta 1493/7
Lučenec
2. miesto
Michal Vigaš
Základná škola, Ďumbierska 17
Banská Bystrica
3. miesto
Richard Boldiš
Základná škola, Školská 482/1
Hliník nad Hronom
kategória B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ)
1. miesto
Matúš Jonastik
Súkromná základná škola, Bajkalská 20
Bratislava
2. miesto
Samuel Tamáš
Základná škola, Lúčna 827/26
Vranov nad Topľou
3. miesto
Dominik Luksaj
Základná škola, Dargovských hrdinov 19
Humenné
5. ročník Logickej olympiády (rok 2017)
kategória A (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ)
1. miesto
Richard Dudek
Základná škola, Ul. Budovateľov 9
Martin
2. miesto
Tomáš Kuník
Základná škola, Kubranská 80
Trenčín
3. miesto
Michal Schubert
Základná škola, Benkova 34
Nitra
kategória B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ)
1. miesto
Lukáš Rumpel
Základná škola, Ul. Budovateľov 9
Martin
2. miesto
Filip Baltovič
Gymnázium, Alejová 1
Košice
3. miesto
Martin Dam
Základná škola Ing. O. Kožucha 11
Spišská Nová Ves
4. ročník Logickej olympiády (rok 2016)
kategória A (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ)
1. miesto
Lucia Triščíková
Súkromná základná škola, Námestie slobody 100
Sabinov
2. miesto
Ester Prostredná
Základná škola, Šmeralova 25
Prešov
3. miesto
Richard Dudek
Základná škola A. Dubčeka, Ul. Budovateľov 9
Martin
kategória B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ)
1. miesto
Emma Prokopová
Základná škola Lúčna, Námestie J. Pavla II. 827
Vranov nad Topľou
2. miesto
Slávka Triščíková
Súkromná základná škola, Námestie slobody 100
Sabinov
3. miesto
Zdenka Semančíková
Súkromná základná škola, Námestie slobody 100
Sabinov
3. ročník Logickej olympiády (rok 2015)
kategória A (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ)
1. miesto
Matúš Malych
Súkromná základná škola CENADA, Majerníkova 60
Bratislava
2. miesto
Samuel Vargovčík
Cirkevná základná škola, sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7
Sabinov
3. miesto
Martin Cígler
Základná škola, Ďumbierska 17
Banská Bystrica
kategória B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ)
1. miesto
Mária Roháľová
Základná škola, Ul. 17. novembra 31
Sabinov
2. miesto
Michal Staník
Základná škola, Kubranská 80
Trenčín
3. miesto
Slávka Fratričková
Škola pre mimoriadne nadané deti, Skalická 1
Bratislava
2. ročník Logickej olympiády (rok 2014)
kategória A (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ)
1. miesto
Nikolas Hamarik
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2
Zvolen
2. miesto
Bibiana Pavlíková
Základná škola, Hrnčiarska 13
Humenné
3. miesto
Lucia Ličáková
Súkromná základná škola, Bajkaská 2
Bratislava
kategória B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ)
1. miesto
Mária Mičeková
Základná škola, Slovenských partizáov 53
Považská Bystrica
2. miesto
Bruno Sagan
Základná škola s materskou školou, Vančurova 38
Trnava
3. miesto
Roxana Rajtáková
Základná škola, Krosnianska 4
Košice
1. ročník Logickej olympiády (rok 2013)
kategória A (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ)
1. miesto
Peter Kochelka
Zákaldná škola, Ďumbierska 17
Banská Bystrica
2. miesto
Viktor Balan
Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7
Bratislava
3. miesto
Matúš Masrna
Základná škola, Krosnianska 4
Košice
kategória B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ)
1. miesto
Tomáš Kukučka
Základná škola, Ul. M.R.Štefánika 34
Levice
2. miesto
Martin Masrna
Základná škola, Krosnianska 4
Košice
3. miesto
Tomáš Barbuščák
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11
Spišská Nová Ves
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2023
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah