Informácie pre školských koordinátorov, učiteľov, rodičov detí - finalistov Logickej olympiády 2024 - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Informácie pre školských koordinátorov, učiteľov, rodičov detí - finalistov Logickej olympiády 2024

Informácie pre školských koordinátorov, učiteľov, rodičov finalistov Logickej olympiády intelektovo nadaných detí 2024

15. mája 2024 sa na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutoční celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných detí.Nasledujúce informácie sú určené školským koordinátorom, učiteľom, príp rodičom detí, ktorí pricestujú na finále spoločne s postupujúcimi (zaregistrovanými intelektovo nadaným deťmi - postupujúcimi zo školských kôl súťaže).
Logická olympiáda intelektvo nadaných detí 2024

14. máj 2024 - Večer Talentov (Rekreačné stredisko Zelený breh, Sigord pri Prešove)

  • možnosť pricestovať do Prešova deň pred samotným finálovým kolom - odporúčame najmä finalistom zo vzdialenejších miest z celého Slovenska,
  • aktuálne sme naplnili kapacitu ubytovania (2 penzióny), už nie je možná registrácia na pobyt - Večer Talentov,
  • program Večer Talentov - pre registrovaných účastníkov s potvrdením rezervácie pobytu prosíme dodržať odchod autobusovej dopravy podľa časov uvedených v programe (nie je možné zmeniť čas odchodu autobusov, ak nedodržíte stanovený čas odchodov na Sigord/do Prešova - budete musieť riešiť prepravu samostatne),
  • poplatok za pobyt Večer Talentov sa uhrádza na mieste (Rekreačné stredisko Zelený breh) majiteľom penziónov, nutná hotovosť - nie je možná platba kartou.


15. máj 2024 - celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných detí

  • registrácia na finálové kolo je v budove Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15 - sekcia E (ktorýmkoľvek vchodom vstúpite do budovy fakulty - nasmerujú Vás k registrácii + šatni naši pomocníci - v tričkách PF PU).

  • Upozornenie! Doprava v meste Prešov (najmä ráno) je veľmi komplikovaná - navyše prebieha rekonštrukcia mosta vedúceho ponad železničnú trať na ulici Lesík delostrelcov, čo spôsobuje ďalšie dopravné komplikácie v meste. Preto radšej vycestujte na registráciu skôr, tá prebieha na fakulte 15. mája 2024 od 8,00 do 9,00 hod.

  • Ak by ste potrebovali TAXI v Prešove (rezervujte si taxi s dostatočným predstihom - tzv. časová objednávka, aj deň pred samotným finálovým kolom súťaže) - odporúčame HALO TAXI (0915 603 903 Orange, 0903 716 166 T-mobile, 0944 416 016 O2), EKO TAXI (0918 055 044).

  • deti (súťažiaci) budú mať počas testovania zdarma desiatu. Obedy neposkytujeme, v prípade záujmu o obed sa môžete informovať v reštauráciách napr. NICO CAFFÉ, 17.novembra 106, Prešov, VINYL Caffe & Bistro, 17. novembra 102, Prešov, TASTY Park, 17. novembra 100, Prešov, príp. Univerzitná jedáleň UNIPO Prešov - https://www.unipo.sk/en/links/en/canteen

  • Odporúčame obedy (ak sa pre obed rozhodnete) po skončení finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných detí, po vyhlásení výsledkov súťaže. Počas prestávky nestihnete obed alebo vyhlásenie výsledkov.

PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD. (autor súťaže Logická olympiáda intelektovo nadaných detí, učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí)
Tel .č.: 0918 640 971, Email: nadanedieta@gmail.com
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2024
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah