Odborný seminár - logickaolympiada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úvod

Odborný seminár: Rozumieme nadaným

Paralelne s testovaním finalistov Logickej olympiády prebehol aj odborný seminár pod názvom Rozumieme nadaným, ktorý bol určený pedagógom, odborným zamestnancom: psychológom a špeciálnym pedagógom, rodičom, študentom VŠ, ale aj laickej verejnosti. Tohtoročný odborný seminár bol pre zúčastnených prínosný prezentovanými témami z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov.

Prečo vzdelávať intelektovo nadaných žiakov v bezpečnom učebnom prostredí? Svoje skúsenosti, cenné rady a informácie na túto tému priniesli PhDr. Jana Jurášková, PhD. a Mgr. Martina Mátychová, PhD.. V druhom odbornom bloku sme sa zamerali na projekt FORT IQ, ktorý predstavila PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. pod názvom Práca s nadanými deťmi a žiakmi. Slovenský projekt IQ kids predstavili „domáci“ Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková a Mgr. Ľuboš Lukáč. A v samotnom závere bol predstavený projekt Klubu nadaných detí Prešov, ktorý si kladie za cieľ spoluprácu s pedagógmi z celého Slovenska, či už pri zakladaní klubov nadaných detí, alebo aj formou stretávania pedagógov v rámci klubu inovatívnych učiteľov. Svoje názory i doterajšie úspechy prezentovali Mgr. Ingrid Storinská a Mgr. Ľuboš Lukáč.

Odborný seminár „prilákal“ do Prešova množstvo odborníkov, ako z radu vystupujúcich, tak aj spomedzi odborníkov pôsobiacich na slovenských školách. Tí sa zapájali do diskusie, či už v rámci vyčleneného priestoru v odborných blokoch, ale aj  počas prestávok, i po ukončení celej akcie. Výsledkom stretnutia sú (okrem iného) mnohé plány do budúcna, dokonca aj čoskoro pripravovaná celoslovenská konferencia o edukácii nadaných žiakov.

Svojou prednáškou zaujal aj najmladší CEO na Slovensku Adrián Bortník z Košíc. Adrián je žiakom základnej školy, ktorého mnohí poznajú ako úspešného autora mnohých mobilných aplikácií. Nemenej zaujímavou je pripravovaná aplikácia Meetie, na ktorú sa môžeme tešiť.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky