Informácie pre rodičov - logickaolympiada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Menu

Informácie pre rodičov

Navštevuje vaše dieťa triedu / školu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním?

Je vaše dieťa integrované (začlenené) ako intelektovo nadané v klasickej triede ?

Informujte sa o celoslovenskej logickej olympiáde

  • pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov z celého Slovenska,


  • jediná svojho druhu - špecificky určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním,


  • pozostáva zo 4 oblastí: matematický - priestorový - logický úsudok, a verbálne myslenie,


  • prebieha každoročne (od roku 2013) v školských kolách a celoslovenskom finále v Prešove,


  • súčasťou aktivít logickej olympiády sú rôzne workshopy, odborné semináre, logické sústredenia.

Priebeh logickej olympiády

- informujte učiteľov príp. vedenie školy o možnosti zapojenia sa do logickej olympiády,  

- logická olympiáda je zdarma - testy (školské a celoslovenské kolo + informácie)),

- vedenie školy určí zodpovedného pedagóga (s ním prebieha komunikácia) za priebeh logickej olympiády (školské a celoslovenské kolo),

- v priebehu mesiaca február 2018 realizujete školské kolo (testy dostanete a zabezpečíte ich tlač a realizáciu školského kola),

- po vyhodnotení školského kola (za kat. A - 1.-4. roč. a kat. B - 5.-9. roč.) nahlásite organizátorom postupujúcich súťažiacich,

- zúčastnite sa celoslovenkého finále logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov v Prešove,

- súčasťou celoslovenského finále LO je aj program pre učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov a študentov VŠ - odborný seminár zameraný na problematiku edukácie intelektovo nadaných žiakov.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky