Kontakt - logickaolympiada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

Niekedy ste nás poznali ako pedagogicko-psychologickú poradňu, od 1. 9. 2008 fungujeme pod názvom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sabinov. Naším zriaďovateľom je Okresný úrad Prešov.

V centre nášho záujmu je podpora optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho i sociálneho vývinu detí a mládeže vo veku od 2 rokov do ukončenia prípravy na povolanie. V prípade záujmu ponúkame deťom a mládeži komplexné diagnostické, poradenské a terapeutické služby a ich rodičom, učiteľom a vychovávateľom poradenský servis.

Spolupracujeme s materskými, základnými a strednými školami, vrátane zdravotníckych a iných inštitúcií, ktoré sa starajú o deti, mládež a rodinu.

Stretnete sa u nás s priateľským, dôverným, na klienta orientovaným prístupom tímu profesionálov – psychológov, špeciálnych pedagógov, poradcov v kariérnom vývine a špecialistov na prevenciu sociálno-patologických javov.

Všetky služby, ktoré poskytujeme, sú bezplatné.

Kontaktné údaje:

Mgr. Ľuboš Lukáč, autor a organizátor Logickej olympiády
Tel. č.: 0918 640 971, Email: nadanedieta@gmail.comMgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, riaditeľka CPPPaP, Sabinov
Tel. č.: 0918 990 566, Email: pppsabinov@sabnet.skMgr. Ingrid Storinská, organizačný garant
Tel. č.: 0907 928 854, Email: logicka.o@gmail.com

Testovanie (súťaž Logická olympiáda) prebieha najprv v školských kolách v dvoch súťažných kategóriách, kategória A - žiaci 1.-4. ročníka základných škôl, kategória B - žiaci 5.-9. ročníka základných škôl. Každoročne dávame priestor nielen žiakom so všeobecným intelektovým nadaním navštevujúcim triedy pre nadaných žiakov, ale aj intelektovo nadaným žiakom, ktorí sú začlenení (integrovaní) v klasických (bežných) triedach. Počas štyroch rokov sa do školských kôl prihlásilo (už) takmer 8500 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Celoslovenské finálové kolo sa koná v meste Prešov.

Úlohy zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a  verbálne myslenie. Kým žiaci rozmýšľa nad logickými  úlohami, dospelí (rodičia, učitelia, študenti, vysokoškolskí pedagógovia) sa zúčastňujú odborného seminára v oblasti edukácie nadaných žiakov pod názvom Rozumieme nadaným.

Webová stránka

www.logickaolympiada.sk

je súkromným portálom.

_______________

Copyright © 2016

All rights reserved

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky