Informácie pre žiakov - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Informácie pre žiakov

Informácie pre žiakov
Milí žiaci,
Dozvedeli ste sa o celoslovenskej logickej olympiáde intelektovo nadaných žiakov? Máte radi logické úlohy, hlavolamy, rébusy, zaujímavé úlohy?
Povedzte učiteľom o Logickej olympiáde, prihlásia vás! Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov z celého Slovenska, jediná svojho druhu - špecificky určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním, pozostáva zo 4 oblastí: matematický - priestorový - logický úsudok, a verbálne myslenie, prebieha každoročne (od roku 2013) v školských kolách a celoslovenskom finále v Prešove, súčasťou aktivít logickej olympiády sú rôzne workshopy, odborné semináre, logické sústredenia.
Čo sa skrýva za Logickou olympiádou?
- zasúťažíte si v školských kolách medzi svojimi spolužiakmi v dvoch súťažných kategóriách (A - žiaci 1. st., B - žiaci 2. st.),

- úlohy sú zamerané na logický - matematický - priestorový úsudok a verbálne myslenie,

- najlepší (2 za každú súťažnú kategóriu) pocestujú na veľké celoslovenské finále do Prešova, kde sa stretnú najlepší z vás,

- v celoslovenskom finále odmeníme troch najlepších (v každej kategórii) peknými cenami (tablety, DVD kolekcie, knižné publikácie),

- súčasťou veľkého finále sú aj podujatia: Večer talentov (predvečer finále na Sigorde pri Prešove) a tvorivý workshop s finalistami LO,

- počas školského roka 2022/2023 organizujeme Logické sústredenie nadaných detí, ktorého sa môžete zúčastniť aj vy,

- logická olympiáda bola - je - a bude pre žiakov zdarma (testy + informácie a organizácia LO, občerstvenie počas finále LO), finančné prostriedky spojené s účasťou žiakov na finále LO (cestovné, ubytovanie) hradí vysielajúca organizácia príp. rodičia dieťaťa.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2023
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah