Informácie pre žiakov - logickaolympiada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Menu

Informácie pre žiakov

Dozvedeli ste sa o celoslovenskej logickej olympiáde intelektovo nadaných žiakov?

Máte radi logické úlohy, hlavolamy, rébusy, zaujímavé úlohy?

Povedzte učiteľom o logickej olympiáde, prihlásia vás!

  • pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov z celého Slovenska,


  • jediná svojho druhu - špecificky určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním,


  • pozostáva zo 4 oblastí: matematický - priestorový - logický úsudok, a verbálne myslenie,


  • prebieha každoročne (od roku 2013) v školských kolách a celoslovenskom finále v Prešove,


  • súčasťou aktivít logickej olympiády sú rôzne workshopy, odborné semináre, logické sústredenia.

Čo sa skrýva za logickou olympiádou?

- zasúťažíte si v školských kolách medzi svojimi spolužiakmi v dvoch súťažných kategóriách (A - žiaci 1. st., B - žiaci 2. st.),

- úlohy sú zamerané na logický - matematický - priestorový úsudok a verbálne myslenie,

- najlepší (2 za každú súťažnú kategóriu) pocestujú na veľké celoslovenské finále do Prešova, kde sa stretnú najlepší z vás,

- v celoslovenskom finále odmeníme troch najlepších (v každej kategórii) peknými cenami (tablety, DVD kolekcie, knižné publikácie),

- súčasťou veľkého finále sú aj podujatia: Večer talentov (predvečer finále na Sigorde pri Prešove) a tvorivý workshop s finalistami LO,

- počas školského roka 2017/2018 organizujeme Logické sústredenie IQáčik, ktorého sa môžete zúčastniť aj vy,

- logická olympiáda bola - je - a bude pre žiakov zdarma (testy + informácie a organizácia LO, občerstvenie počas finále LO), finančné prostriedky spojené s účasťou žiakov na finále LO (cestovné, ubytovanie) hradí vysielajúca organizácia príp. rodičia dieťaťa.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky