Večer Talentov - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Večer Talentov

Večer Talentov 2023

Podujatie určené žiakom - finalistom celoslovenského kola Logickej olympiády intelektovo nadaných detí (žiakov so všeobecným inteektovým nadaním). Určené pre ubytovaných súťažiacich (deň pre samotným finále Logickej olympiády). Na Večer Talentov je potrebné sa zaregistrovať - objednať pobyt - Sigord pri Prešove.

Informácie - pre zaregistrovaných na Večer Talentov 2023
(prosíme Vás o dodržiavanie uvedených informácií)

Nástup: 9. mája 2023 o 15,00 - 15,15 hod.
parkovisko pri Hypermarkete Tesco Prešov - zastávka pri benzínovej pumpe

Ukončenie pobytu: 10. mája 2023 o 8,00 hod.
smer finále Logickej olympiády, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Poplatok: 30€/osoba - Zelený breh, Sigord pri Prešove (ubytovanie, večera, raňajky)
Poplatok hradí vysielajúca organizácia, po príchode.

Počet miest je obmedzený - v tomto roku ponúkame 100 miest.

Program
9. mája 2023, Sigord - Zelený breh (Penzión I.)

16,00 - 16,30 hod.: Ubytovanie + základné inštrukcie (žiaci + učitelia + rodičia)

16,30 - 17,30 hod.: Vzdelávacie aktivity: LaQ, LOGICO, Schubi, Nikitin, LOGIFORMES, ...

17,30 - 18,00 hod.: Večera (I. skupina)

18,00 - 18,30 hod.: Večera (II. skupina)

19,00 - 20,00 hod. Kúzelná fyzika
Kúzelná fyzika je zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom (fyzikálne kúzla).
Zmena programu vyhradená.

Registrácia - Večer Talentov 2023: PaedDr. Ľuboš Lukáč, Tel. č.: 0918 640 971, Email: nadanedieta@gmail.com. Počet miest je obmedzený - max. 100 ubytovaných.    
Aktuálne: nemáme voľné miesto - obsadené pre max. počet detí!

Organizátor: Iniciatíva Rozumieme nadaným, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove

Dôležité informácie:

Večer Talentov 2023: program Vzdelávacie aktivity je určený len pre ubytované deti, podujatie Kúzelná fyzika je určené aj pre neubytovaných hostí (deti) - po dohode s organizátorom (kontaktujte nás telefonicky). Program je určený len pre deti (Vzdelávacie aktivity, Kúzelná fyzika). Nie pre dospelých.

Program pre dospelých (učitelia, rodičia):
9. mája 2023, Sigord - Zelený breh (Penzión II.)

19,00 - 20,00 hod.
Informácie o projektoch a aktivitách celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, informácie o priebehu finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných detí.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2023
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah