Večer Talentov - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Večer Talentov

Večer Talentov
Podujatie je určené žiakom, finalistom celoslovenského kola súťaže Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Stretnutie finalistov organizujeme (najmä) pre súťažiacich (víťazov školských kôl) a ich pedagógov, príp. rodičov, ktorí cestujú na finálové kolo z rôznych kútov Slovenska. Zúčastniť sa podujatia môžu aj finalisti z okolia Prešov. Súťažiaci (finalista) sa môže zúčastniť len s pedagogickým dozoro (alebo rodičom).
Prihlásiť sa na Večer Talentov môžete - kontakt: PaedDr. Ľuboš Lukáč, Tel. č.: 0918 640 971, Email: nadanedieta@gmail.com
Počet miest je obmedzený - max. 50 ubytovaných. Registrácia emailom na nadanedieta@gmail.com

Informácie - pre prihlásených na Večer Talentov 2022 (prosíme Vás o dodržiavanie uvedených informácií)

Nástup: (dátum zverejníme už čoskoro), parkovisko pri Hypermarkete Tesco Prešov - zastávka pri benzínovej pumpe.
Ukončenie pobytu: (zverejníme už čoskoro) - smer finále Logickej olympiády, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.
Poplatok: 20€/osoba - Zelený breh, Sigord pri Prešove (ubytovanie, strava: večera, raňajky)

Počet miest je obmedzený - v tomto roku ponúkame 50 miest (ubytovanie a strava - hradí sa po príchode, vysielajúca organizácia). Autobus zdarma.

Program
Ubytovanie + základné inštrukcie (žiaci + učitelia + rodičia)
Prechádzka do okolia + športové aktivity (žiaci)
Kúzelná fyzika (pôvodný program určený pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ. Program nie je viazaný na učebné osnovy! Sú v ňom použité experimenty, s ktorými sa na ZŠ a SŠ nemusia žiaci vôbec stretnúť, sú však veľmi vhodné na popularizáciu fyziky. Niekedy sa s predstavovanými dejmi stretávajú od detstva a ani netušia, že ide o fyziku. Trvanie programu 45 minút + experimentovanie žiakov s učebnými pomôckami. (žiaci)
Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným (učitelia + rodičia)
Večer so vzdelávacími pomôckami LaQ, LOGICO, Schubi, Nikitin (žiaci)

Zmena programu vyhradená. Niektoré bloky sú určené pre žiakov, niektoré pre učiteľov/rodičov - prosíme dodržiavať.

Večer Talentov - podujatie určené pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sme poprvýkrát zrealizovali v roku 2013. Od roku 2013 je sústredenie pravidelne realizujúcim sa podujatím a patrí medzi aktivity celoslovenskej Logickej olympiády.

Podujatie organizujeme najmä pre finalistov Logickej olympiády, ktorí pochádzajú z miest vzdialenejších od mesta Prešov, aby nemuseli cestovať v deň finále LO do Prešova. Budeme veľmi radi ak sa prihlásia aj účastníci finále Logickej olympiády, ktorí to do Prešova majú blízko.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2023
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah