Fotoalbumy - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Fotoalbumy

Fotoalbumy: celoslovenské finálové kolá Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov  

Fotografie z finálových kôl Logickej olympiády 2013-2018
Fotoalbum - 7. ročník Logickej olympiády (2019)
Odborný seminár Rozumieme nadaným
Fotoalbum - 6. ročník Logickej olympiády (2018)
Odborný seminár Rozumieme nadaným
Fotoalbum - 5. ročník Logickej olympiády (2017)
Odborný seminár Rozumieme nadaným
Fotoalbum - 4. ročník Logickej olympiády (2016)
Odborný seminár Rozumieme nadaným
Fotoalbum - 3. ročník Logickej olympiády (2015)
Odborný seminár Rozumieme nadaným
Fotoalbum - 2. ročník Logickej olympiády (2014)
Odborný seminár Rozumieme nadaným
Fotoalbum - 1. ročník Logickej olympiády (2013)
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2023
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah