Fotoalbumy - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Fotoalbumy

Fotoalbumy - finálové kolá celoslovenskej súťaže Logická olympiáda

Fotografie z finálových kôl Logickej olympiády 2013-2017
Fotoalbum - 5. ročník Logickej olympiády (2017)
Odborný seminár Rozumieme nadaným
Fotoalbum - 4. ročník Logickej olympiády (2016)
Odborný seminár Rozumieme nadaným
Fotoalbum - 3. ročník Logickej olympiády (2015)
Odborný seminár Rozumieme nadaným
Fotoalbum - 2. ročník Logickej olympiády (2014)
Odborný seminár Rozumieme nadaným
Fotoalbum - 1. ročník Logickej olympiády (2013)
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2018
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
NADÁCIA ESET
Návrat na obsah