Informácie pre učiteľov - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Informácie pre učiteľov

Informácie pre učiteľov
Učíte v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním? Máte v triede integované dieťa (žiaka) so všeobecným intelektovým nadaním?

Celoslovenská logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov je učená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov z celého Slovenska, jediná svojho druhu - špecificky určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním, pozostáva zo 4 oblastí: matematický - priestorový - logický úsudok, a verbálne myslenie, prebieha každoročne (od roku 2013) v školských kolách a celoslovenskom finále v Prešove, súčasťou aktivít logickej olympiády sú rôzne workshopy, odborné semináre, logické sústredenia.
Priebeh Logickej olympiády
- informujte vedenie školy o logickej olympiáde (logická olympiáda je zdarma - testy (školské a celoslovenské kolo + informácie)),

- prihláste školu (žiaka) prostredníctom registračného formulára (dostupný na webovej stránke),  

- vedenie školy určí zodpovedného pedagóga (s ním prebieha komunikácia) za priebeh logickej olympiády (školské a celoslovenské kolo),

- v priebehu mesiaca február 2022 doručíme testy školského kola, v marci realizujete školské kolo (testy posielame v elektronickej podobe, škola zabezpečí tlač testov a realizuje školské kolo),

- po vyhodnotení školského kola (za kat. A - 1.-4. roč. a kat. B - 5.-9. roč.) nahlásite organizátorom postupujúcich súťažiacich,

- zúčastnite sa celoslovenkého finále logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov v Prešove,

- súčasťou celoslovenského finále Logickej olympiády je program pre učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov a študentov VŠ - odborný seminár zameraný na problematiku edukácie intelektovo nadaných žiakov pod názvom Rozumieme nadaným.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2023
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah