Zaregistrované školy 2022 - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Zaregistrované školy 2022

Zoznam zaregistrovaných škôl do 10. ročníka Logickej olympiády
Celoslovenská súťaž intelektovo nadaných žiakov (žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - Logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení.

Registrácia Logická olympiáda 2022
Registrácia prebieha prostredníctvom Online formulára (k dispozícii a webovej stránke od vyhlásenia nového ročníka t.č. od 30. novembra 2021). Prihlášku vyplní riaditeľ školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec (zástupca riaditeľa, pedagóg) a prepošle ju elektronicky (cez portál). Prijatie prihlášky potvrdzujeme spätne emailom, spravidla do 24 hod. od prijatia prihlášky. Registrovať školu / žiaka je možné najneskôr do 8. januára 2022. Po tomto dátume nie je možné registrovať školu / žiaka.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918 640 971 (p. Lukáč)
(poradie škôl podľa dátumu registrácie)
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektový nadaním 2022
Škola
Počet reg. žiakov - 1. st. (A)
Počet reg. žiakov - 2. st. (B)
Základná škola P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, Trstená
0
1
Základná škola, Brezová 138/21, Brezina
2
0
Základná škola J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa4255
Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, Prešov 44
Cirkevná základná škola, 9. mája 740/7, Sabinov20
Základná škola, Karloveská 61, Bratislava33
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec711
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov4948
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín4622
Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky5047
Základná škola s materskou školou, Oravské Veselé 37722
Základná škola, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom01
Základná škola, Ulica mieru 1235, Bytča01
Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice2647
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice04
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné5058
Základná škola, Ul. karpatská 803/11, Svidník510
Základná škola s materskou školou, Mierové námestie 10, Šintava20
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen04
Základná škola, Slov. partizánov 1133/53, Považská Bystrica3731
Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov21
Základná škola, Benkova 34, Nitra9899
Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec32
Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina410
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad80
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Dobrá Niva01
Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda, Žilina7066
Základná škola Bystrická cesta, Dončova 4, Ružomberok3476
Základná škola A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin5131
Základná škola s materskou školou, Horné Otrokovce 13710
Základná škola, Školská ul. 14, Levice10
Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač1516
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica3850
SZŠ CENADA a SG CENADA, Majerníkova 60, Bratislava90126
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov03
Súkromná základná škola, Znievska 2, Bratislava4845
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava14
Základná škola, Krosnianska 4, Košice330
Gymnázium, Alejová 1, Košice050
Základná škola, Okružná 17, Michalovce4843
Základná škola Milana Rúfusa, Hlavná 189, Závažná Poruba10
Základná škola s materskou školou, Hlinisko 320, Liptovská Teplá01
Základná škola, Komenského 37, Tekovské Lužany10
Základná škola s materskou školou, Trenčianska Turná 3001
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves6172
Základná škola s materskou školou, Poloma 24, Poloma10
Základná škola s materskou školou, Banská 116/47, Cinobaňa01
Základná škola, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš11
Základná škola, Komenského 2, Svit01
Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné5565
Súkromná základná škola, Ulica Boženy Nemcovej 1, Lučenec30
Základná škola s materskou školou, Nám. slobody 562, Púchov10
Gymnázium Milana Rúfusa, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom03
Súkromná základná škola, Zavarská 9, Trnava20
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice37
Základná škola, Slnečná 168/28, Námestovo22
Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina22
Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky01
Základná škola s materskou školou, Udiča 24801
Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín13
Základná škola, Tarnov 13, Tarnov10
Súkromná základná škola, Lermontovova 1, Košice42
Záladná škola, Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom45
Základná škola SNP, Ostredková 14, Bratislava10
Základná škola, Mokrance 209, Mokrance10
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice11
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov111
SZŠ pre žiakov so VIN, Bajkalská 20, Bratislava185
Základná škola, Komenského 23, Bardejov1627
1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava022
Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24, Humenné04
Základná škola s VJM, Námestie A. Molnára 2, Senec20
Škola u Filipa - SZŠ, Ružová 14, Banská Bystrica10
Základná škola Dr. I. Dérera, Jelenia 16, Bratislava50


Spolu
10611210
2271
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2023
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah