Zaregistrované školy - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Zaregistrované školy

Zoznam zaregistrovaných škôl do 8. ročníka Logickej olympiády
Celoslovenská intelektovo nadaných žiakov (žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení.

Registrácia Logická olympiáda 2020
Registrácia prebieha prostredníctvom Online formulára (k dispozícii a webovej stránke od vyhlásenia nového ročníka t.č. od novembra 2019). Prihlášku vyplní poverený pracovník školy (riaditeľ, zástupca riaditeľa, pedagóg) a prepošle ju elektronicky (cez portál). Prijatie prihlášky potvrdzujeme spätne emailom (spravidla do 24 hod. od prijatia prihlášky). Registrovať školu / žiaka je možné najneskôr do 8. januára 2020. Po tomto dátume nie je možné registrovať školu / žiaka.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918640971 (p. Lukáč)
(poradie škôl podľa dátumu registrácie)
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektový nadaním 2020
Škola
Počet reg. žiakov - 1. st. (A)
Počet reg. žiakov - 2. st. (B)
Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné
56
65
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 1, Prešov
0
1
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
67
61
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
40
66
Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, Lučenec
4
3
Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
50
47
Základná škola s materskou školou, Kármána 25/5, Lučenec
2
0
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice211
Cirkevná základná škola, T.G. Masaryka 9, Lučenec31
Základná škola, Ul. Karpatská 803/11, Svidník56
SZŠ a SG CENADA, Majerníková 60, Bratislava93121
Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom01
Základná škola, Dončova 4, Ružomberok4065
Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač10
Základná škola Andreja Kmeťa, M.R. Štefánikova 34, Levice3337
Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin4140
Základná škola, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom17
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín4525
Základná škola, Benkova 34, Nitra98103
Základná škola, Krosnianska 4, Košice430
Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa4145
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč10
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné4971
Základná škola, Karloveská 61, Bratislava05
Cirkevná spojená škola, Švermova 1224/10, Snina01
Evanjelická základná škola, Námestie legionárov 3, Prešov10
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava29
Súkromná základná škola, Lermontovova 1, Košice40
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov69
Základná škola, Slov. partizánov 1133/53, Považská Bystrica3538
Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov10
Súkromná základná škola, Oravská cesta 1, Žilina010

Spolu
724848
1572
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2019
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah