Zaregistrované školy - Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov 2024 - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Zaregistrované školy - Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov 2024

Zoznam zaregistrovaných škôl do 12. ročníka Logickej olympiády
Celoslovenská súťaž intelektovo nadaných žiakov (žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - Logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení.

Registrácia Logická olympiáda 2024
Registrácia prebieha prostredníctvom Online formulára (k dispozícii a webovej stránke od vyhlásenia nového ročníka t.č. od 18. decembra 2023). Prihlášku vyplní riaditeľ školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec (zástupca riaditeľa, pedagóg) a prepošle ju elektronicky (cez portál). Prijatie prihlášky potvrdzujeme spätne emailom, spravidla do 24 hod. od prijatia prihlášky. Registrovať školu / žiaka je možné najneskôr do 30. januára 2024. Po tomto dátume nie je možné registrovať školu / žiaka.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918 640 971 (p. Lukáč)
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 2024
Mesto
Škola
Počet žiakov (A)
Počet žiakov (B)
Badín
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2
0
2
Banská Bystrica
Základná škola, Ďumbierska 17
44
42
Banská Bystrica
Základná škola SSV, Skuteckého 8
15
15
Bardejov
Základná škola, Komenského 23
30
19
Bardejov
Základná škola, Pod Vinbargom 1
2
3
Bratislava
1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20
0
110
Bratislava
Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20
94
133
Bratislava
Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16
0
2
Bratislava
Základná škola, Karloveská 61
4
4
Bratislava
Súkromná základná škola a Súkromné gymnázium CENADA, Majerníkova 60
99
117
Bratislava
Základná škola s materskou školou, Vývojová 228
1
0
Bratislava
Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2
53
52
Bratislava
Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2
3
0
Bratislava - Rača
Základná škola s materskou školou J. A. Komenského, Hubeného 25
10
4
Bytča
Základná škola, Ul. mieru 1235
0
1
Dolný Kubín
Cirkevná spojená škola, ZŠ s MŠ A. Radlinského, Okružná 2062/25
1
1
Družstevná pri Hornáde
Základná škola, Hlavná 5
0
1
Dunajská Lužná
Základná škola, Školská 257/22
2
1
Hliník nad Hronom
Základná škola, Školská 482
1
0
Hlohovec
Základná škola, Podzámska 35, 920 01
2
1
Humenné
Základná škola, Dargovských hrdinov 19
51
61
Humenné
Cirkevná základná škola, Duchnovičova 24
0
3
Košice
Gymnázium, Alejová 1
0
60
Košice
Súkromné gymnázium, Dneperská 1
0
1
Košice
Základná škola, Krosnianska 4
32
0
Košice
Súkromná základná škola, Lermontovova 1
4
1
Košice
Základná škola, Užhorodská 39
3
1
Kovarce
Základná škola, Kovarce 164
0
1
Kriváň
Základná škola, Kriváň č. 435
0
1
Levice
Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34
42
60
Levice
Základná škola, Ul. sv. Michala 42
4
8
Levice
Základná škola, Školská ul. 14
3
3
Limbach
Súkromná základná škola, Družstevná 16
1
0
Limbach
Základná škola, Vinohradnícka 70
1
0
Liptovská Teplá
Základná škola s materskou školou, Hlinisko 320
0
1
Lovčica - Trubín
Základná škola K. Bieleka, Lovčica 166
1
0
Lučenec
Súkromná základná škola, Ulica B. Nemcovej 1
18
0
Lučenec
Gymnázium B. S. Timravy, Haličská cesta č. 9
0
7
Lučenec
Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8
1
3
Lučenec
Základná škola, Haličská cesta 1493/7
4
8
Lučenec
Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, T. G. Masaryka 9
0
3
Martin
Základná škola A. Dubčeka, Družstevná 11
57
50
Martin
Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Tomášikova 1
2
1
Martin
Súkromná základná škola Edukey, Východná 11441/18B
3
1
Medzev
Základná škola Grundschule, Škótska 183
0
1
Medzilaborce
Základná škola, Komenského 135/6
12
16
Michalovce
Základná škola, Okružná 17
41
52
Mokrance
Základná škola, Školská 209/4
1
0
Námestovo
Základná škola, Slnečná 168/28
1
1
Nitra
Základná škola, Benkova 34
56
93
Nitra
Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78
1
1
Nové Zámky
Základná škola, Devínska 12
45
40
Osikov
Základná škola, Osikov 102
1
1
Pezinok
Základná škola Jána Kupeckého, Kupeckého 74
1
2
Poprad
Spojená škola, Letná ulica 3453/34
4
2
Považská Bystrica
Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169
1
0
Považská Bystrica
Základná škola, Slovenských partizánov 1133/53
42
35
Prešov
Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20
0
9
Prešov
Základná škola, Bajkalská 29
2
3
Prešov
Evanjelická základná škola s materskou školou, Námestie legionárov 3
2
0
Prešov
Základná škola, Mirka Nešpora 2
0
2
Prešov
Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1
13
3
Prešov
Základná škola, Šmeralova 25
42
36
Prievidza
Základná škola, Mariánska ulica 554/19
38
45
Rimavská Sobota
Základná škola, Šrobárova 23, EP ako súčasť Súkromnej základnej školy, Lučenec
3
0
Ružomberok
Základná škola, Bystrická cesta, Dončova 4
60
48
Sabinov
Cirkevná základná škola, 9. mája 740/7
2
0
Sabinov
Základná škola, Ul. 17. novembra 31
1
4
Sliač
Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9
0
1
Spišská Nová Ves
Základná škola, Levočská 11
1
0
Spišská Nová Ves
Základná škola, Ul. Ing. O. Kožucha 11
39
45
Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo námestie 9
1
0
Svidník
Základná škola, Ul. karpatská 803/11
1
13
Svit
Základná škola, Komenského 2
0
1
Svit
Spojená škola, Mierová 134
0
1
Šaľa
Základná škola, Krátka 2
44
44
Šurany
Základná škola, Bernoláková 35
0
2
Tlmače
Základná škola, Školská 9
1
1
Topoľčany
Základná škola, Tribečská 1653/22
17
38
Trenčianska Turná
Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
4
5
Trenčín
Základná škola, Kubranská 80
65
23
Trnava
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3
3
2
Trnava
Súkromná základná škola Felix, Ul. Zavarská 9
1
0
Trnavá Hora
Základná škola, Školská 324/8
1
0
Vígľaš
Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436
0
1
Vranov nad Topľou
Základná škola Lúčna 827/26
15
30
Žiar nad Hronom
Základná škola s materskou školou Š. Moysesa, A. Kmeťa 1285/4
0
3
Žiar nad Hronom
Základná škola, Jilemnického ulica č. 2
3
5
Žiar nad Hronom
Základná škola, Ul. Dr. Janského 2
1
1
Žiar nad Hronom
Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2
0
4
Žiar nad Hronom
Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17
2
7
Žilina
Základná škola, Námestie mladosti 1
1
0
Žilina
Súkromná základná škola, Oravská cesta 11
2
6
Žilina
Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1
62
53

Spolu:
12211462
2683
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2024
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah