Zaregistrované školy - Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov 2023 - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Zaregistrované školy - Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov 2023

Zoznam zaregistrovaných škôl do 11. ročníka Logickej olympiády
Celoslovenská súťaž intelektovo nadaných žiakov (žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - Logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení.

Registrácia Logická olympiáda 2023
Registrácia prebieha prostredníctvom Online formulára (k dispozícii a webovej stránke od vyhlásenia nového ročníka t.č. od 14. decembra 2022). Prihlášku vyplní riaditeľ školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec (zástupca riaditeľa, pedagóg) a prepošle ju elektronicky (cez portál). Prijatie prihlášky potvrdzujeme spätne emailom, spravidla do 24 hod. od prijatia prihlášky. Registrovať školu / žiaka je možné najneskôr do 14. januára 2023. Po tomto dátume nie je možné registrovať školu / žiaka.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918 640 971 (p. Lukáč)
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektový nadaním 2023
Mesto
Škola
Počet žiakov (A)
Počet žiakov (B)
Badín
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2
0
2
Banská Bystrica
Základná škola, Ďumbierska 17
37
51
Bardejov
Základná škola, Komenského 23
12
5
Bardejov
Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1
2
2
Bošany
Základná škola, Školská 14
1
0
Bratislava
Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20
72
65
Bratislava
1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20
0
83
Bratislava
Základná škola, Karloveská 61
4
3
Bratislava
Súkromná základná škola, Súkromné gymnázium, Majerníkova 60
97
116
Bratislava
Základná škola s materskou školou, Vývojová 228
1
0
Bratislava
Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2
54
47
Cinobaňa
Základná škola s materskou školou, Banská ulica 116/47
0
1
Dolný Kubín
Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25
1
2
Hliník nad Hronom
Základná škola, Školská 482
1
1
Hronské Kľačany
Základná škola s materskou školou, Hronské Kľačany 322
1
0
Humenné
Základná škola, Dargovských hrdinov 19
50
60
Humenné
Cirkevná základná škola, Duchnovičova 24
0
3
Humenné
Základná škola, Hrnčiarska 13
52
70
Košice
Gymnázium, Alejová 1
0
42
Košice
Súkromná základná škola, Lermontovova 1
5
0
Košice
Základná škola, Krosnianska 4, Košice
24
0
Košice
Základná škola, Užhorodská 39
0
1
Levice
Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34
36
49
Levice
Základná škola, Školská ul. 14
2
1
Levice
Základná škola, Ul. sv. Michala 42
4
11
Liptovská Teplá
Základná škola s materskou školou, Hlinisko 320
0
1
Lučenec
Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1
0
1
Lučenec
Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8
2
1
Lučenec
Základná škola, Haličská cesta 1493/7
6
8
Lučenec
Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, T. G. Masaryka 9
0
3
Lučenec
Súkromná základná škola, Ulica B. Nemcovej 1
10
0
Martin
Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19
3
2
Martin
Základná škola A. Dubčeka, Družstevná 11
55
34
Medzilaborce
Základná škola, Komenského 135/6
5
10
Michalovce
Základná škola, Okružná 17
45
38
Modra
Základná škola, Vajanského 93
1
1
Mokrance
Základná škola, Mokrance 209
1
0
Námestovo
Základná škola, Slnečná 168/28
1
1
Nitra
Základná škola, Benkova 34
70
95
Nitra
Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78
0
1
Nové Zámky
Základná škola, Devínska 12
43
33
Poprad
Spojená škola, Letná ul. 3453/34
6
0
Považská Bystrica
Základná škola, Slovenských partizánov 1133/53
47
30
Prešov
Evanjelická základná škola, Námestie legionárov 3
2
0
Prešov
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20
0
3
Prešov
Základná škola, Mirka Nešpora 2
0
2
Prešov
Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1
12
3
Prešov
Základná škola, Šmeralova 25
44
52
Ružomberok
Základná škola Bystrická cesta, Dončova 4
65
80
Sabinov
Cirkevná základná škola, 9. mája 7
2
0
Sabinov
Základná škola, Ul. 17. novembra 31
2
5
Sliač
Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 348/9
16
21
Spišská Nová Ves
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11
57
53
Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo námestie 9
1
0
Sveržov
Základná škola, Sveržov 52, Sveržov
1
0
Svidník
Základná škola, Ul. karpatská 803/11
4
10
Svit
Základná škola, Komenského 2
0
1
Šaľa
Základná škola J. C. Hronského, Krátka 2
43
48
Šurany
Základná škola, Bernolákova 35
0
2
Tekovské Lužany
Základná škola, Komenského 37
0
1
Trenčín
Základná škola, Kubranská 80
45
31
Trnava
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3
2
2
Trnava
Súkromná základná škola Felix, Ulica Zavarská 5840/9
1
0
Trnavá Hora
Základná škola, Školská 324/8
1
0
Veľká Čalomija
Základná škola internátna, Veľká Čalomija 65
1
0
Vígľaš
Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436
0
1
Vranov nad Topľou
Základná škola, Lúčna 827/26
10
20
Žiar nad Hronom
Základná škola, Jilemnického ulica č. 2
2
5
Žiar nad Hronom
Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2
2
2
Žiar nad Hronom
Gymnázium Milana Rúfusa, J. Kollára 2
0
2
Žiar nad Hronom
Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17
5
0
Žiar nad Hronom
Základná škola s materskou školou Š. Moysesa, A. Kmeťa 1285/4
1
3
Žilina
Súkromná základná škola, Oravská cesta 11
0
7
Žilina
Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1
63
58


Spolu
11321297
2429
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2023
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah