Seminár Rozumieme nadaným predstavil históriu a bezpečné prostredie - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Seminár Rozumieme nadaným predstavil históriu a bezpečné prostredie

Články
Seminár Rozumieme nadaným predstavil históriu a bezpečné prostredie

Odborný seminár Rozumieme nadaným bol sprievodnou akciou finále celoslovenskej Logickej olympiády na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Podujatie navštívilo 180 súťažiacich detí, ich rodičia a pozvaní hostia. Vypočuť si mohli odborníkov s dlhoročnou skúsenosťou s problematikou intelektovo nadaných žiakov.
Nadané dieťa rozvíjajú komplexne
Obľúbenú súťaž moderovala riaditeľka Centra poradenstva a prevencie v Sabinove Ľubica Richmanová Fabišíková. Ako ozrejmila, na nadanie dieťaťa môže upozorniť jeho rodič alebo pedagóg. Na ich podnet potom prejde diagnostikou. „Dôležité je i jeho IQ, ale sledujeme najmä všeobecné schopnosti. Chceme ho vzdelávať všestranne; aby bolo v osobnostnej i v emocionálnej zložke komplexné.“
Po diagnostike je dieťa vzdelávané formou individuálneho začlenenia alebo v triede pre intelektovo nadané deti. Situácia je však dnes nekoncepčná,“ upozornila. „Chceme inklúziu, čo je pekné, ale podmienky na to na Slovensku nie sú. Učitelia v tejto oblasti nie sú vzdelávaní,“ vysvetlila. Mrzí ju tiež spriemerovanie celoštátneho monitoringu, ktoré nezohľadňuje veľké regionálne rozdiely medzi žiakmi.

Nadaných treba motivovať, aby tu ostávali
Už klasický hosť podujatia Vladimír Dočkal z Trnavskej univerzity predstúpil pred odbornú a laickú verejnosť s prednáškou Zmeny v chápaní nadania v priebehu histórie. Štát slovami odborníka potrebám nadaných síce prispôsobuje legislatívu, ale neinvestuje do nich. Podporné tímy na školách budú podľa V. Dočkala jestvovať len dovtedy, kým budú dotované európskymi peniazmi.
Je úžasné, že sú aspoň skupiny nadšencov ako Ľuboš Lukáč a jeho spolupracovníci. Nie je to však systémové,“ skonštatoval. Myslí si, že štát by mal vytvoriť podmienky, ktoré by motivovali nadaných ostávať alebo vracať sa zo zahraničných štúdií späť na Slovensko.
Deťom poskytujú bezpečné prostredie
Tému Bezpečné vzdelávacie prostredie pre žiakov s intelektovým nadaním rozvinuli riaditeľka Centra nadania, n.o. v Bratislave Martina Mátychová a Jana Jurášková zo Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA v Bratislave. „Snažíme sa vytvoriť bezpečné prostredie, spoznať dieťa, vnímať jeho aktuálne potreby v súvislosti s vývinom a poskytnúť mu adekvátnu starostlivosť,“ zhrnula základný obsah intervencií Martina Mátychová.
Štát by nás mal menej brzdiť legislatívou a nechať viac samostatnosti učiteľom aj školám. A učiteľov samozrejme finančne lepšie podporiť,“ usudzuje Jana Jurášková. Ďalšími sprievodnými akciami finále Logickej olympiády bola prezentácia desiatich rokov fungovania prvého klubu nadaných detí na Slovensku v podaní Ľuboša Lukáča a Ingrid Storinskej, ktorej predchádzala dielňa tvorivého písania, vedená Dávidom Dziakom z Prešovskej univerzity.

Vlastný vstup mali i nadaní
Odborný seminár Rozumieme nadaným bol na vysokej úrovni. Rovnako super boli deti, ktoré mali vlastnú prezentáciu,“ skonštatoval za organizátorov veľkej akcie Ľuboš Lukáč. Za nadaných sa účastníkom akcie prihovorili Karla Ňachajová zo ZŠ na Šmeralovej ulici, Tibor Norko z Veselej školy na Volgogradskej ulici a Alica Šucová zo SZŠ DSA na Mukačevskej ulici, všetci prešovskí žiaci.
Rodičia by privítali viac takýchto informácií o problematike nadaných detí,“ uviedol Ľuboš Lukáč na margo skutočnosti, že podobných podujatí je ako šafranu.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2024
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah