Prešovská univerzita predstavila svet nadaných detí - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Prešovská univerzita predstavila svet nadaných detí

Články
Prešovská univerzita predstavila svet nadaných detí

Prešov 7. november (PU) – V siedmy novembrový deň v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku zastrešila Prešovská univerzita v Prešove nesúťažnú prehliadku ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov prešovských základných škôl.
Študenti špeciálnej pedagogiky poznávali tvorbu nadaných
Študenti špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte PU v Prešove sa v rámci pregraduálnej vysokoškolskej prípravy venujú takisto problematike edukácie intelektovo nadaných žiakov. V rámci vybraných študijných predmetov študujú ich charakteristiku, typológiu a rozmer tvorivého myslenia. Pri stretnutiach s nadanými deťmi „face to face“ vidia spôsoby ich myslenia a sledujú netradičné záujmy a rozličné formy prezentácie týchto záujmov.

Netradičnú torbu predstavili prvostupniari
Programom na univerzitnej pôde sprevádzal učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd a interný doktorand Katedry špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove Ľuboš Lukáč. Zúčastneným študentom sa prihovorili viacerí skúsení pedagógovia. Súčasťou podujatia bol odborný seminár intelektovo nadaných žiakov. Nesúťažnej prehliadky prezentácií ročníkových prác sa zúčastnili intelektovo nadaní žiaci z primárneho stupňa prešovských základných škôl. Práce detí sa vyznačovali originalitou a monitorovali ich dominantné záujmové oblasti. Odborný seminár prezentoval poznatky špecifických záujmov nadaných detí a mal ambíciu byť inšpiráciou pre študentov, študujúcich špeciálnu pedagogiku.

Na univerzite vystúpili Jo Nesbo i ďalekohľad Jamesa Webba
Žiaci Základnej školy na Šmeralovej ulici predstavili päť ročníkových prác. Lujza Fečíková si ako tému zvolila svetoznámeho autora severských detektívok Jo Nesba. Lukáš Záhradník priblížil Teleskop Jamesa Webba. Zara Michňáková ostala tematicky pri Vesmíre. Karla Ňachajová sa prizrela Sukulentom a názov práce Tadeáša Komiňáka znel Camera obscura.
Súkromná základná škola DSA na Mukačevskej ulici zaradila do nesúťažnej prehliadky takisto päť prác. Martina Krenická si zvolila tému Hluchonemí občania. Emíliu Dancákovú zaujal Gepard štíhly. Leoni Pavel prezentovala Motýle. Juraj Šproch Osemtisícovky a Alica Šucová Akvárium.
Súkromnú základnú školu Veselá škola na Volgogradskej ulici zastupovali traja žiaci. A predovšetkým ich diela. Hana Balážová sa prizrela téme Nečakaný dar 3D kniha o zvykoch a tradíciách Slovenska. Šimon Šintal prezentoval tému Záchrana kraba Vectora a Matiáš Mihály tému Svet.

Text: Mgr. Dušan Guman, Foto: RNDr. František FRANKO, PhD., AV Studio, CCKV PU v Prešove
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2024
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah