Poznáme víťazov jubilejného 10. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Poznáme víťazov jubilejného 10. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Články
Poznáme víťazov jubilejného 10. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Prešov 29. apríl (PU) – Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove už po desiatykrát zorganizovala tradičné finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku. Finále sa zúčastnilo 170 intelektovo nadaných žiakov z celkového počtu 2271 zaregistrovaných.
Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov patrí do portfólia projektov zastrešovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným. Súťaž pravidelne organizuje Pedagogická fakulta PU, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a Mesto Prešov. „Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov je súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Môžu to byť intelektovo nadaní žiaci, ktorí sa vzdelávajú v školách pre intelektovo nadaných žiakov v triedach pre intelektovo nadaných žiakov v klasických školách alebo intelektovo nadaných žiakov vzdelávaných formou integrácie v klasických triedach základných škôl,“ priblížil Ľuboš Lukáč, interný doktorand na PF PU a učiteľ intelektovo nadaných žiakov.

Súťaž prebieha v dvoch súťažných kategóriách: v kategórii A (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ) a B (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ a žiaci osemročných gymnázií do 15 rokov). Do súťaže sa tohto roku zaregistrovalo celkovo 2271 intelektovo nadaných žiakov zo 74 škôl z celého Slovenska, pričom školské kolo realizovali registrované školy na základe inštrukcií organizátorov.

Finálové kolo Logickej olympiády sa uskutočnilo 25. apríla a zúčastnilo sa ho 84 intelektovo nadaných žiakov v kategórii A a 86 v kategórii B. Z celkového počtu 170 súťažiacich bolo 124 chlapcov a 46 dievčat. Ide o intelektovo nadaných žiakov postupujúcich zo školských kôl súťaže, v ktorých bolo tento rok celkovo zaregistrovaných 2271 žiakov. „Súťažiaci preverili svoje schopnosti v riešení úloh zameraných na logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie. Na vypracovanie 20 súťažných úloh mali žiaci 90 minút, pričom najkratší zaznamenaný čas na riešenie bol 15 minút (v kategórii A), najdlhšie riešili 1 hodinu a 30 minút (v kategórii B),“ ozrejmil Lukáč, ktorý je zároveň aj autorom celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Testovanie finalistov prebiehalo online formou prostredníctvom elektronickej podpory vzdelávania v LMS Moodle. „V tomto e-learningovom kurze bol pre účastníkov olympiády prístupný fixný test s náhodne usporiadanými položkami a možnosťami ich správnych odpovedí. Prvok náhody spolu s kombináciou nastavení priniesli do testu aspekt objektivity a transparentnosti,“ povedal Lukáč. Ako dodal, oproti minulým ročníkom výrazne vzrástol počet správne vyriešených 2 a 3 bodových úloh v oboch kategóriách, čo sú najnáročnejšie úlohy v testovacom súbore Logickej olympiády.

Víťazi v jednotlivých vekových kategóriách:

Kategória A (žiaci 1.-4. ročníka)

1. miesto Peter Sloboda - Základná škola, Kubranská 80, Trenčín

2. miesto Sabina Mikušiaková - Základná škola, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš

3. miesto Samuel Slamka - Základná škola, Benkova 34, Nitra

Kategória B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií do 15 rokov)

1. miesto Veronika Jakabová - Gymnázium, Alejova 1, Košice

2. miesto Andrej Straube - Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA, Majerníkova 60, Bratislava

3. miesto Šimon Vrtiel - Základná škola, Slnečná 168/28, Námestovo

****

Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov je jediná súťaž pre intelektovo nadaných žiakov na Slovensku. Počas desiatich rokov sa do súťaže prihlásilo viac ako 23 000 intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov.


Celoslovenské finálové online kolo sa Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov 2022 sa uskutočnilo (online) 25. apríla 2022.

Meno a priezvisko súťažiaceho, počet bodov, (počet trojbodových, dvojbodových správne vyriešených úloh)
V prípade rovnakého počtu bodov súťažiacich + rovnakého počtu správne vyriešených trojbodových a dvojbodových úloh - rozhoduje čas.
Logická olympiáda 2022, kat. A (žiaci 1-4. ročníka ZŠ)
Logická olympiáda 2022, kat. B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ + osemročné G)
P.č.
Meno a priezvisko
Škola, Mesto
Počet bodov
P.č.
Meno a priezvisko
Škola, Mesto
Počet bodov
1.
Peter Sloboda
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
29 (2, 7)
1.
Veronika Jakabová
G, Alejová 1, Košice
30 (1, 8)
2.
Sabina Mikušiaková
ZŠ, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš
23 (1, 5)
2.
Andrej Straube
G CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
26 (1, 6)
3.
Samuel Slamka
ZŠ, Benkova 34, Nitra
22 (1, 6)
3.
Šimon Vrtiel
ZŠ, Slnečná 168/28, Námestovo
24 (1, 7)
4.
Radovan Šimočko
Škola u Filipa, Ružová 14, Banská Bystrica
21 (1, 6)
4.
Kristián Lovčičan
ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
24 (1, 6)
5.
Šimon Benčík
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
21 (1, 5)
5.
Marianna Kovaľová
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
24 (1, 5)
6.
Alica Adamcová
ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
21 (1, 4)
6.
Marek Mäsiar
ZŠ, M. R. Štefánika 34, Levice
24 (1, 5)
7.
Matej Kalanin
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
21 (0, 6)
7.
Martin Morháč
ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
24 (1, 5)
8.
Matej Mišun
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
20 (1, 6)
8.
Matej Vinc
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
23 (1, 5)
9.
Peter Brilla
SZŠ, Znievska 2, Bratislava
20 (1, 5)
9.
Marek Huray
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
23 (0, 7)
10.
Dávid Vrábeľ
ZŠ, Slnečná 168/28, Námestovo
20 (1, 4)
10.
Gábor Papp
ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice
23 (0, 7)
11.
Tomáš Gajdoš
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
20 (1, 4)
11.
Lucia Šmátralová
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
23 (0, 7)
12.
Juraj Toriška
ZŠ Dr. I. Dérera, Jelenia 16, Bratislava
20 (1, 4)
12.
Lukáš Kurtík
ZŠ, Pionierska 348/9, Sliač
22 (1, 6)
13.
Dominik Lipiak
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
19 (1, 5)
13.
Richard J. Zach
ZŠ, Benkova 34, Nitra
22 (1, 5)
14.
Tomáš Palášti
ZŠ, Školská ul. 14, Levice
19 (1, 5)
14.
Klára Floreková
CSŠ, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
22 (1, 5)
15.
Ján Láncoš
ZŠ s MŠ, Námestiie slobody 562/1, Púchov
19 (1, 4)
15.
Silvia Vrbovská
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
22 (1, 5)
16.
Michal Kamas
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
19 (1, 4)
16.
Richard Boldiš
G, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
22 (0, 6)
17.
Samuel Krejnus
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
19 (1, 3)
17.
Oliver Zachar
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
21 (1, 5)
18.
Peter Suchanič
ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
19 (1, 3)
18.
Šimon Prešinský
ZŠ, Benkova 34, Nitra
21 (1, 5)
19.
Radka Korbová
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
18 (1, 5)
19.
Marko Kostelník
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
21 (1, 5)
20.
Daniel Konečný
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
18 (1, 4)
20.
Dorotka Takáčová
1. SG, Bajkalská 20, Bratislava
21 (1, 5)
21.
Martin Kochan
SŠ, Letná ulica 2453/34, Poprad
18 (1, 4)
21.
Alica Švecová
G, Hronská 1467/3, Zvolen
21 (1, 4)
22.
Peter Čisár
ZŠ, Ul.sv. Michala 42, Levice
18 (1, 4)
22.
Lenka Nováková
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
21 (1, 4)
23.
Andrej Onderišin
ZŠ, Krosnianska 4, Košice
18 (1, 3)
23.
Boris Stano
ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice
21 (0, 6)
24.
Ondrej Tóth
ZŠ s MŠ, Mierové námestie 10, Šintava
18 (1, 3)
24.
Norbert Vass
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
20 (1, 6)
25.
Albert Viselka
ZŠ, Družstevná 11, Martin
18 (0, 5)
25.
Daniela Vilčeková
G CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
20 (1, 5)
26.
Jakub Karolyi
SŠ, Letná ulica 2453/34, Poprad
17 (1, 4)
26.
Max Kovář
SZŠ, Znievska 2, Bratislava
20 (1, 5)
27.
Kristína Kaliňáková
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
17 (1, 3)
27.
Jessica Kobolková
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina
20 (1, 4)
28.
Adam Adamišin
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
17 (1, 3)
28.
Artur Pankuch
G, Alejová 1, Košice
20 (0, 5)
29.
Adam Ružinský
SZŠ, Ulica Boženy Nemcovej 1, Lučenec
17 (1, 3)
29.
Dávid Kerekeš
ZŠ, Jenisejská 22, Košice
20 (0, 5)
30.
Roman Schütz
ZŠ, Krosnianska 4, Košice
17 (1, 2)
30.
Damián Kvasňák
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
20 (0, 5)
31.
Hana Macková
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
17 (0, 4)
31.
Damián Lazur
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
19 (1, 4)
32.
Adam Rychvalský
ZŠ, Tarnov 13, Tarnov
16 (1, 3)
32.
Andrej Pavelka
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina
19 (1, 4)
33.
Oliver Gazárek
SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava
15 (1, 3)
33.
Filip Malatinka
ZŠ, Hviezdoslavova 822/8, Trstená
19 (1, 4)
34.
Richard Jurečko
ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov
15 (0, 5)
34.
Ján Katkovčin
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
19 (1, 3)
35.
Caroline Žiaková
ZŠ, Komenského 37, Tekovské Lužany
15 (0, 4)
35.
Filip Grúň
ZŠ, M. R. Štefánika 34, Levice
19 (0, 5)
36.
Daniel Kurčík
ZŠ, Haličská cesta 1493/1, Lučenec
14 (1, 3)
36.
Alžbeta Pilarčíková
ZŠ, Slnečná 168/28, Námestovo
19 (0, 5)
37.
Elisa Orságová
SZŠ, Lermontovova 1, Košice
14 (1, 3)
37.
Patrik Závadský
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
19 (0, 5)
38.
Dávid Víteček
ZŠ, Brezová 138/21, Brezina
14 (0, 3)
38.
Ján Kolár
G, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
19 (0, 5)
39.
Jakub Rosenberger
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
14 (0, 3)
39.
Samuel Hangya
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
18 (1, 4)
40.
Matúš Mravec
SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava
14 (0, 3)
40.
Martin Koval
CSŠ, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
18 (1, 4)
41.
Martin Sanitrár
ZŠ, Pionierska 348/9, Sliač
13 (1, 2)
41.
Bianka Mikušiaková
ZŠ, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš
18 (0, 5)
42.
Jakub Jalč
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
13 (0, 4)
42.
Natália Novická
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
18 (0, 5)
43.
Michal Vranák
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
13 (0, 4)
43.
Lukáš Rakučák
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok
17 (1, 4)
44.
Alex Raček
SZŠ, Lermontovova 1, Košice
13 (0, 4)
44.
Alan Švec
G, Hronská 1467/3, Zvolen
17 (1, 3)
45.
Ella Ulehová
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
13 (0, 3)
45.
Kristína Babčaníková
ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
17 (1, 3)
46.
Aurel Šerfözö
ZŠ, Haličská cesta 1493/1, Lučenec
13 (0, 3)
46.
Michal Hudák
SZŠ, Lermontovova 1, Košice
17 (0, 6)
47.
Nina Tureková
SZŠ, Ulica Boženy Nemcovej 1, Lučenec
13 (0, 3)
47.
Diana Salanciová
CSŠ, Duchnovičova 24, Humenné
16 (1, 4)
48.
Viliam Ján Hunčár
SZŠ, Zavarská 9, Trnava
13 (0, 3)
48.
Jozef Juskanič
G J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
16 (0, 5)
49.
Simon Ščobík
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
12 (1, 4)
49.
Saskia L. Machovičová
ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
16 (0, 5)
50.
Martin Chládek
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
12 (1, 3)
50.
Andrej Palečka
ZŠ, Pionierska 348/9, Sliač
16 (0, 5)
51.
Tommy Jánošík
ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
12 (0, 4)
51.
Alex Bracke
ZŠ, Družstevná 11, Martin
16 (0, 4)
52.
Jakub Drobniak
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
12 (0, 3)
51.
Vanessa Frková
ZŠ, Družstevná 11, Martin
16 (0, 4)
53.
Pavol Sklenka
ZŠ, M.R. Štefánika 34, Levice
11 (1, 3)
52.
Viktor Poprocký
ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
15 (0, 5)
54.
Juraj Klocok
ZŠ, Hlavná 189, Závažná Poruba
11 (0, 3)
53.
Ján Roba
G J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
15 (0, 4)
55.
Martin Krivulčík
ZŠ, Slnečná 168/28, Námestovo
11 (0, 3)
54.
Samuel Kolár
G, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
15 (0, 4)
56.
Anna Mária Šepeľová
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
11 (0, 3)
55.
Emma Benešová
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
15 (0, 3)
57.
Eliáš Kapina
CSŠ, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
11 (0, 2)
56.
Júlia Vrtichová
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok
14 (1, 2)
58.
Eliáš Halička
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok
10 (1, 3)
57.
Tomáš Urmanič
SZŠ, Znievska 2, Bratislava
14 (1, 2)
59.
Martin Kľačanský
ZŠ, Malokarpatské námestie 1, Bratislava
10 (1, 1)
58.
Juraj R. Sekera
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
14 (0, 4)
60.
Nina Mišenčíková
ZŠ s MŠ, Poloma 24, Poloma
10 (0, 2)
59.
Peter Čabala
CSŠ, Duchnovičova 24, Humenné
14 (0, 4)
61.
Jakub Lovás
ZŠ, Brezová 138/21, Brezina
9 (1, 2)
60.
Martina Kulichová
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
14 (0, 3)
62.
Jakub Krajčí
ZŠ, Benkova 34, Nitra
9 (0, 3)
61.
Jakub Soska
ZŠ, Komenského 2, Svit
13 (1, 4)
63.
Matej Gardoš
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
9 (0, 2)
62.
Ľudmila Kvašná
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
13 (0, 4)
64.
Šimon Opatovský
ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava
8 (1, 2)
63.
Šimon Slatina
ZŠ, Jenisejská 22, Košice
13 (0, 3)
65.
Oskar Kovačik
ZŠ Dr. I. Dérera, Jelenia 16, Bratislava
8 (1, 1)
64.
Peter Ondrušek
ZŠ, Ul. mieru 1235, Bytča
13 (0, 3)
66.
Timon Dreszer
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
8 (0, 3)
65.
Dominika Tóthová
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
12 (0, 3)
67.
Miroslava Hrivnáková
ZŠ, Družstevná 11, Martin
8 (0, 3)
66.
Tomáš Mesároš
1. SG, Bajkalská 20, Bratislava
12 (0, 3)
68.
Bianka Köglerová
ZŠ s VJM, Námestie A. Molnára 2, Senec
8 (0, 2)
67.
Adam Kováč
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
12 (0, 3)
69.
Tomáš Gregor Valovič
ZŠ, Ul.sv. Michala 42, Levice
8 (0, 2)
68.
Alica Kubínyiová
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
12 (0, 3)
70.
Viktor Sztelo
ZŠ, Pionierska 348/9, Sliač
8 (0, 2)
69.
Šimon Čura
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
12 (0, 3)
71.
Paula Bujnová
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
8 (0, 1)
70.
Alžbeta Adamíková
ZŠ s MŠ, Banská 116/47, Cinobaňa
12 (0, 3)
72.
Matej Korda
SZŠ, Znievska 2, Bratislava
7 (0, 3)
71.
Filip Ujhelyi
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
11 (1, 2)
73.
Juraj Šproch
SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov
7 (0, 2)
72.
Matúš Kohútek
ZŠ s MŠ, Trenčianska Turá 30
11 (1, 1)
74.
Peter Lojko
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
7 (0, 2)
73.
Lea Milá
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
11 (0, 3)
75.
Adam Kováč
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
7 (0, 1)
74.
Ivan Polák
ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
11 (0, 3)
76.
Allan Simon
ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
6 (0, 1)
75.
Adam Holák
SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava
11 (0, 3)
77.
Ria Čičmancová
SZŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec
6 (0, 1)
76.
Adela Urbanová
SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava
11 (0, 3)
78.
Dávid Burčík
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
6 (0, 1)
77.
Ľudovít Kosnáč
SZŠ, Lermontovova 1, Košice
9 (0, 3)
79.
Dávid Elek
ZŠ s VJM, Námestie A. Molnára 2, Senec
5 (0, 1)
78.
Filip Reinberger
ZŠ, Karloveská 1, Bratislava
9 (0, 2)
80.
Maxim Bednárik
ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
4 (1, 0)
79.
Samuel Takáč
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
9 (0, 1)
81.
Zoja Gruchalaková
ZŠ s MŠ, Horné Otrokovce 137
4 (0, 1)
80.
Matúš Gašparik
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
8 (0, 2)
82.
Martina Krenická
SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov
4 (0, 1)
81.
Michal Kilik
ZŠ s MŠ, Školská 3, Dobrá Niva
7 (1, 1)
83.
Tomáš Lehotkai
ZŠ, M.R. Štefánika 34, Levice
4 (0, 1)
82.
Andrej Vozár
ZŠ, Mokrance 209, Mokrance
7 (0, 1)
84.
Nikola Matisová
ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
2 (0, 0)
83.
Daniela Kuchciková
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
6 (0, 1)

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním - najväčšia súťaž pre nadané deti na Slovensku.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2024
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah