Poznáme víťazov 12. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Poznáme víťazov 12. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Články
Prešov spojil finalistov najväčšej súťaže nadaných detí

Dvanásty ročník populárnej Logickej olympiády intelektovo nadaných detí pritiahol na Prešovskú univerzitu (PU) v Prešove viac ako 200 finalistov z celého Slovenska. Vo finálovom kole súťažili v kategóriách 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ spolu so žiakmi osemročných gymnázií do 15 rokov. Paralelne s testovaním prebiehal aj odborný seminár Rozumieme nadaným.
Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov je jediná súťaž pre intelektovo nadaných žiakov na Slovensku. Počas jedenástich rokov sa do súťaže prihlásilo viac ako 28 000 intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov. Tohtoročné celoslovenské finálové testovanie v aule Pedagogickej fakulty PU prebehlo v dvoch blokoch a bolo do poslednej chvíle napínavé. „Dvanásty ročník bol doposiaľ najúspešnejší. Zúčastnilo sa ho najviac finalistov za všetky roky. Napriek tomu, že logické úlohy neboli ľahké, niektorých od vyššieho umiestnenia delil iba horší čas. Pripravujeme sa už na ďalší ročník, na ktorý máme už teraz nachystaných niekoľko prekvapení,“ zhodnotil Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd, externý spolupracovník PF PU a autor súťaže Logická olympiáda intelektovo nadaných detí.

Najlepší z najlepších
Olympiáda každý rok testuje logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie účastníkov. Súťaží sa v dvoch kategóriách: žiaci 1. stupňa ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) a žiaci 2. stupňa ZŠ (5. – 9. ročník ZŠ) a osemročných gymnázií do 15 rokov. V kategórií žiakov 1. – 4. ročníka si tento rok najlepšie počínali Veronika Turner zo ZŠ Slovenských partizánov v Považskej Bystrici, Peter Adamczak zo ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a Šimon Marušák zo ZŠ Šmeralova v Prešove. Zo žiakov druhého stupňa najväčší počet bodov získali Martin Jurkovič zo ZŠ, Ul. Karpatská vo Svidníku, Roman Šmidák zo ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a Aurel Illéš zo ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou.

Odborný seminár Rozumieme nadaným vzbudil veľký záujem
Paralelne s testovaním finalistov súťaže prebiehal odborný seminár Rozumieme nadaným. Jeho ambíciou je osloviť učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, rodičov žiakov a študentov PF PU, ktorých profesionálne stretnutia s nadanými žiakmi v praxi ešte iba čakajú. Priestor  na seminári tento rok dostali odborníci na vzdelávanie intelektovo nadaných detí. „Psychológ Vladimír Dočkal predstavil prístup k rozvoju nadania z pohľadu J.A. Komenského. Riaditeľka Súkromnej základnej školy DSA v Prešove Zuzana Perželová spoločne so špeciálnou pedagogičkou školy Júliou Gajdošovou priblížili vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov v školskej inklúzii,“ ozrejmil Ľ. Lukáč, ktorý sa zároveň spoločne s učiteľkou nadaných detí Ingrid Storinskou na podujatí venoval inovatívnym formám vo vzdelávaní nadaných detí prostredníctvom mimoškolskej činnosti – v Klube nadaných detí. Účastníkom odborného seminára sa prihovorili aj samotné nadané deti Jasmína Ruščanská, Darko Tarbaj, Marcel Kravec a Lujza Fečiková. Nechýbalo ani priblíženie umenia čínskej kaligrafie, ktorú zastrešoval akademický maliar a vysokoškolský pedagóg Peter Kocák.

Ocenili podporovateľku prešovských nadaných detí a študentov gymnázií
Na olympiáde bola ocenená ďakovným listom aj podporovateľka Klubu nadaných detí v Prešove. „Terézia Šandorová získala ďakovný list za dlhoročnú podporu 1. Klubu nadaných detí na Slovensku, za plnohodnotnú  vzájomnú spoluprácu. Študenti prešovských gymnázií Adam Lange a Ján Roba boli ocenení za dlhoročné, úspešné a profesionálne vedenie Klubu nadaných detí Prešov, za plnohodnotnú vzájomnú spoluprácu,“ uzavrel Ľ. Lukáč.

Spoluorganizátormi celoslovenského finále boli tento rok Pedagogická fakulta PU, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove, Regionálny úrad školskej správy v Prešove a Mesto Prešov. Súťaž patrí do portfólia projektov, organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.

****
Pedagogická fakulta PU sa už niekoľko rokov významnou mierou podieľa na rôznych projektoch a aktivitách určených nadaným žiakom. Patrí medzi spoluorganizátorov Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov a Logickej olympiády pre najmenších. Každoročne organizuje odborný seminár Rozumieme nadaným, určený odborným a pedagogickým zamestnancom škôl a poradenských zariadení, rodičom detí a študentom vysokých škôl.

Anna Polačková
Foto: Peter Ilenčík

Meno a priezvisko súťažiaceho, počet bodov, (počet trojbodobých/dvojbodových správne vyriešených úloh)
V prípade rovnakého počtu bodov súťažiacich + rovnakého počtu správne vyriešených trojbodových/dvojbodových úloh - rozhoduje čas.
Logická olympiáda 2024, kat. A (žiaci 1-4. ročníka ZŠ)
Logická olympiáda 2024, kat. B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ + osemročné G)
P.č.
Meno a priezvisko
Škola, Mesto
Počet bodov
P.č.
Meno a priezvisko
Škola, Mesto
Počet bodov
1.
Veronika TURNER
ZŠ, Slov. partizánov 53, Považská Bystrica
31 (1, 9)
1.
Martin JURKOVIČ
ZŠ, Ul. karpatská 803/11, Svidník
31 (1, 9)
2.
Peter Adamczak
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
29 (1, 8)
2.
Roman Šmidák
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
30 (1, 9)
3.
Šimon Marušák
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
29 (1, 8)
3.
Aurel Illéš
ZŠ, Lúčna 807/26, Vranov nad Topľou
28 (1, 8)
4.
Tomáš Vanko
SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava
29 (1, 8)
4.
Lukáš Gay
G, Alejová 1, Košice
28 (1, 8)
5.
Ján Chreno
ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin
28 (1, 9)
5.
Richard Šepeľa
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
28 (1, 8)
6.
Sebastián Haľama
ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin
28 (1, 8)
6.
Tatiana Dubovská
1. SG, Bajkalská 20, Bratislava
28 (0, 9)
7.
Nina Talianová
SZŠ, Družstevná 16, Limbach
28 (1, 8)
7.
Bianka Mikušiak
SZŠ, Znievska 2, Bratislava
27 (1, 7)
8.
Tabita Víziová
ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice
28 (1, 8)
8.
Adam Kováč
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
26 (1, 8)
9.
Romana Oravcová
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
27 (1, 8)
9.
Eliška Harvanová
ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice
26 (1, 8)
10.
Michal Kamas
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
27 (0, 9)
10.
Lukáš Mizerák
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
26 (1, 7)
11.
Dominika Machlynec
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
26 (1, 8)
11.
Marek Huray
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
26 (1, 7)
12.
Olívia Balecová
SZŠ, Znievska 2, Bratislava
26 (1, 8)
12.
Filip Slamka
ZŠ, Tribečská 1653/22, Topoľčany
25 (1, 8)
13.
Eliška Jarošová
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
26 (1, 8)
13.
Tomáš Gajdoš
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
25 (1, 7)
14.
Rudolf Tichý
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
26 (1, 7)
14.
Alica Kubínyiová
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
24 (1, 7)
15.
Aurélia Križanová
ZŠ, Benkova 34, Nitra
26 (1, 7)
15.
Peter Čabala
CZŠ, Duchnovičova 24, Humenné
24 (1, 7)
16.
Eliáš Kapina
CSŠ, ZŠ s MŠ, Okružná 25, Dolný Kubín
25 (1, 8)
16.
Michal Krompaščík
G J.A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
24 (1, 7)
17.
Patrik Baco
ZŠ s MŠ, Trenčianska Turná 30
25 (1, 8)
17.
Eduard Capák
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
24 (1, 6)
18.
Adam Arendáč
ZŠ, Krosnianska 4, Košice
25 (1, 7)
18.
Daniela Kainová
SZŠ, Bajkalská 20, Prešov
24 (0, 8)
19.
Alica Leškaničová
SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava
25 (1, 7)
19.
Jakub Färber
1. SG, Bajkalská 20, Bratislava
24 (0, 8)
20.
Rastislav Šebest
ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves
25 (1, 7)
20.
Ela Kucharičová
SZŠ a G CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
24 (0, 8)
21.
Adam Paninár
ZŠ, Tribečská 1653/22, Topoľčany
25 (0, 7)
21.
Tamara Slobodníková
ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov
23 (1, 7)
22.
Bruno Bobrík
SZŠ, Znievska 2, Bratislava
24 (1, 7)
22.
Alica Gocníková
ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
23 (1, 6)
23.
Dávid Capcara
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
24 (1, 7)
23.
Tamara Trippé
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina
23 (1, 6)
24.
Peter Lojko
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
24 (1, 7)
24.
Pavol Miškovič
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
23 (1, 6)
25.
Ema Holéczy
ZŠ, Bajkalská 29, Prešov
24 (1, 7)
25.
Damián Lazur
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
23 (1, 6)
26.
Alexandra Poláková
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
24 (1, 7)
26.
Richard Boldiš
G, Ul. J. Kolára 2, Žiar nad Hronom
23 (1, 6)
27.
Viktória Jusková
ZŠ, Osikov 102
24 (1, 7)
27.
Terézia Križová
ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov
23 (1, 5)
28.
Michae Dvorštiaková
ZŠ, Slnečná 168/28, Námestovo
24 (1, 6)
28.
Daniel Jusko
ZŠ, Komenského 135/6, Medzilaborce
22 (1, 7)
29.
Eliška Stenchláková
ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina
24 (1, 6)
29.
Lukáš Sláviček
SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava
22 (1, 6)
30.
Damián Ciriak
ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice
24 (0, 8)
30.
Maxim Mika
ZŠ, Benkova 34, Nitra
22 (1, 5)
31.
Oliver Laco
ZŠ SSV, Ul. Skuteckého 8, Banská Bystrica
23 (1, 7)
31.
Martin Matiaš
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
22 (1, 5)
32.
Eduard Hamara
ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina
23 (1, 6)
32.
Juraj Rudolf Sekera
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
22 (1, 5)
33.
Nela Šagátová
SZŠ, Ul. B. Nemcovej 1, Lučenec
23 (0, 9)
33.
Albert Viselka
ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin
22 (1, 5)
34.
Oliver Lebduška
ZŠ, Benkova 34, Nitra
22 (1, 6)
34.
Ema Harvanová
ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice
21 (1, 6)
35.
Zina Gondová
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
22 (1, 6)
35.
Samuel Kolár
G, Ul. J. Kolára 2, Žiar nad Hronom
21 (1, 5)
36.
Tatiana Rybárová
ZŠ, SSV, Ul. Skuteckého 8, Banská Bystrica
22 (1, 6)
36.
Martina Kulichová
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
21 (1, 5)
37.
Naďa Csabová
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
22 (1, 6)
37.
Matúš Vresilovič
ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
21 (1, 5)
38.
Dominika Dobšinská
ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
22 (0, 7)
38.
Michal A. Meister
ZŠ, Škótska 183, Medzev
21 (0, 7)
39.
Tobias Švec
ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
22 (0, 7)
39.
Richard Kekely
ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina
21 (0, 7)
40.
Michal Hamráček
ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
21 (1, 7)
40.
Tereza Turiaková
ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina
21 (0, 7)
41.
Boris Čejka
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
21 (1, 7)
41.
Jana Ďuračíková
SZŠ, Oravská cesta 11, Žiina
21 (0, 6)
42.
Šimon Krištof
ZŠ, Ul. karpatská 803/11, Svidník
21 (1, 6)
42.
Paula Muňoz
ZŠ s MŠ Hlinisko 320, Liptovská Teplá
21 (0, 6)
43.
Daniel Rabatin
ZŠ, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
21 (1, 5)
43.
Sabina Mrázová
ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
20 (0, 7)
44.
Milan Majerník
EZŠ, Námestie legionárov 3, Prešov
21 (1, 5)
44.
Eliška Bodorová
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
20 (0, 6)
45.
Peter Čičvara
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
21 (0, 7)
45.
Jakub Rjaby
ZŠ, Komenského 135/6, Medzilaborce
20, 0, 6)
46.
Tomáš Legerský
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok
21 (0, 6)
46.
Dominika Novická
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
19 (1, 5)
47.
Richard Hanák
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
21 (0, 6)
47.
Adam Adamišin
G J.A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
19 (1, 5)
48.
Elisa Orságová
SZŠ, Lermontovova 1, Košice
21 (0, 6)
48.
Matej Sivák
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
19 (1, 4)
49.
Tomáš Ďaďo
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok
20 (1, 7)
49.
Oliver Frgelec
ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
19 (1, 4)
50.
Filip Morvay
SŠ, Letná ul. 3453/34, Poprad
20 (1, 7)
50.
Matej Čech
ZŠ, Slov. partizánov 53, Považská Bystrica
19 (1, 4)
51.
Martin Šlepecký
ZŠ, Vinohradnícka 70, Limbach
20 (1, 6)
51.
Laura Kronová
ZŠ, Bajkalská 29, Prešov
19 (0, 7)
52.
Matúš Gavaľa
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
20 (1, 5)
52.
Juraj Toriška
ZŠ Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, Bratislava
19 (0, 7)
53.
Lukáš Potoma
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
20 (1, 5)
53
Matúš Lišiak
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok
19 (0, 5)
54.
Marko Tiňo
ZŠ, Lúčna 827/826, Vranov nad Topľou
20 (1, 5)
54.
Martin Krivulčík
ZŠ, Slnečná 168/28, Námestovo
18 (1, 5)
55.
Jakub Gáll
CZŠ, 9. mája 740/7, Sabinov
20 (1, 5)
55.
Patrik Bartko
CZŠ, T.G. Masaryka 9, Lučenec
18 (1, 5)
56.
Matej Majerník
EZŠ, Námestie legionárov 3, Prešov
20 (1, 5)
56.
Tomáš Futej
ZŠ, Bajkalská 29, Prešov
18 (1, 5)
57.
Oliver Otčenáš
SZŠ Felix, Ul. Zavarská 9, Trnava
20 (0, 7)
57.
Július Liptaj
SŠ, Letná ul. 3453/34, Poprad
18 (1, 4)
58.
Hana Semanová
ZŠ, Komenského 135/6, Medzilaborce
20 (0, 7)
58.
Ema Michalková
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
18 (1, 4)
59.
Irinej Pavlenko
ZŠ, Komenského 135/6, Medzilaborce
20 (0, 6)
59.
Jakub Plaštiak
ZŠ, Benkova 34, Nitra
18 (1, 3)
60.
Margaréta Molnárová
SZŠ, Ul. B. Nemcovej 1, Lučenec
20 (0, 6)
60.
Matúš Mondek
ZŠ, Slov. partizánov 53, Považská Bystrica
18 (0, 6)
61.
Viiam Kažík
ZŠ, Užhorodská 39, Košice
19 (1, 6)
61.
Matej Malík
ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice
18 (0, 6)
62.
Michal Ivan
ZŠ, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom
19 (1, 4)
62.
Ján Mikloš
ZŠ, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
18 (0, 6)
63.
Miriam Sedláková
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
19 (0, 6)
63.
Filip Hořava
ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin
18 (0, 6)
64.
Matúš Tomašovič
ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
19 (0, 5)
64.
Jakub Soska
ZŠ, Komenského 2, Svit
18 (0, 5)
65.
Ján Sedlák
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
18 (0, 7)
65.
Damien Chovanec
G B.S. Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
17 (1, 4)
66.
Stanislava Mišíková
ZŠ, Školská 324/8, Trnavá Hora
18 (0, 5)
66.
Anton Illovský
SZŠ, Znievska 2, Bratislava
17 (1, 3)
67.
Martina Krenická
SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov
17 (1, 5)
67.
Jabuk Šebest
ZŠ, Kovarce 164
16 (1, 4)
68.
Tamara Brindžáková
ZŠ, Krosnianska 4, Košice
17 (0, 5)
68.
Nina Augustínová
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
16 (0, 5)
69.
Viliam Mižík
KZŠ s MŠ, Tomášikova ul., Martin
17 (0, 5)
69.
Dávid Takács
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
16 (0, 5)
70.
Lenka Oubrechtová
ZŠ, Slov. partizánov 53, Považská Bystrica
17 (0, 5)
70.
Daniel M. Suč
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
15 (1, 4)
71.
Šimon Kováč
ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice
17 (0, 5)
71.
Michal Kajsa
ZŠ, Kriváň č. 435
15 (1, 4)
72.
Peter Zemko
ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín
16 (1, 4)
72.
Aneta Petriláková
ZŠ, Užhorodská 39, Košice
15 (1, 4)
73.
Michal Ďulaj
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
16 (0, 6)
73.
Patrik Pavelka
ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
15 (0, 4)
74.
Ján Viliam Hunčár
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
16 (0, 6)
74.
Radovan Bažík
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok
15 (0, 1)
75.
Melánia Nemčíková
SZŠ, Lermontovova 1, Košice
16 (0, 6)
75.
Filip Lóška
G B.S. Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
14 (0, 5)
76.
Simon Brojo
ZŠ s MŠ, Považská Podhradie 169
16 (0, 5)
76.
Samuel Brotka
SG, Dneperská 1, Košice
14 (0, 4)
77.
Tadeáš Sobolčík
ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov
15 (1, 4)
77.
Juraj Magnuševský
ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
14 (0, 4)
78.
Katarína Gogoľová
ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice
15 (0, 5)
78.
Richard Novacký
ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov
13 (1, 3)
79.
Martin Remiaš
ZŠ s MŠ, Za kasárňou 2, Bratislava
14 (1, 4)
79.
Šimon Šuška
ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice
13 (0, 2)
80.
Juraj Mrážik
ZŠ, Užhorodská 39, Košice
14 (0, 4)
80.
Monika Humeníková
G, Alejová 1, Košice
13 (0, 3)
81.
Teodor Polorecký
ZŠ, Námestie mladosti 1, Žilina
13 (1, 2)
81.
Nikola Klimenko
ZŠ, Školská 257/22, Dunajská Lužná
12 (1, 3)
82.
Olívia Nagyová
ZŠ, Bajkalská 29, Prešov
13 (0, 3)
82.
Hugo Galčík
SZŠ EDUKEY, Východná 11441/18B, Martin
12 (0, 3)
83.
Lenka Veľasová
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
13 (0, 2)
83.
Dominik Jenčík
CZŠ, Duchnovičova 24, Humenné
11 (1, 2)
84.
Marián Kamien
SZŠ EDUKEY, Východná 18 B, Martin
12 (1, 3)
84.
Tommy Jánošík
ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
11 (0, 2)
85.
Laura Kulichová
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
12 (1, 2)
85.
Peter Murín
ZŠ s MŠ, Vígľaš 436
8 (1, 1)
86.
Emília Dancáková
SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov
10 (0, 3)
85.
Timotej Matisko
ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
8 (1, 1)
87.
Izabela Zaťková
ZŠ, Školská 482, Dunajská Lužná
10 (0, 3)
86.
Katarína Uhríková
SŠ, Mierová 134, Svit
6 (0, 1)
88.
Lukáš Mesároš
ZŠ K. Bieleka, Lovčica 166
3 (0, 1)
86.
Dominik Mikloš
ZŠ, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
6 (0, 1)

Daniel Bajana
ZŠ s MŠ, Hubeného, Bratislava


Simon M. Almáši
ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín


Natália Bezúchová
ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza


Matej Anda
ZŠ, Karloveská 61, Bratislava


Miriam Gállová
CZŠ, 9. mája 740/7, Sabinov


Sara Beňovičová
ZŠ, Mariánska ul. 554/19, Prievidza


Tereza Geseová
ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec


Hana Blehová
ZŠ s MŠ, Hubeného 25, Bratislava


Simon Hakoš
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou


Henri Drozd
ZŠ, Mariánska ul. 554/19, Prievidza


Alžbeta Janáková
ZŠ, J. Kupeckého 74, Pezinok


Klára Floreková
CSŠ, ZŠ s MŠ, Okružná 2062/25, Dolný Kubín


Peter Kalman
ZŠ, Podzámska 25, Hlohovec


Magdaléna Hriňová
ZŠ SVV, Skuteckého 8, Banská Bystrica


Leonard Kianička
ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava


Nina Juríková
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky


Erik Ňuňuk
ZŠ s MŠ, Za kasárňou 2, Bratislava


Lucia Kamenská
ZŠ, Jilemnického ul. 2, Žiar nad Hronom


Ivana Páldyová
ZŠ, Krátka 2, Šaľa


Dominik Konkoly
ZŠ, Školská ul. 14, Levice


Richard Podroužek
ZŠ, Karloveská 61, Bratislava


Marianna Kovaľová
ZŠ, Ul. karpatská 803/11, Svidník


Lea Prostredná
ZŠ, Mariánska ul. 554/19, Prievidza


Daniel Krajčír
ZŠ s MŠ, sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra


Alica Sekerešová
ZŠ s MŠ, Hubeného 25, Bratislava


Isabela Lebdušková
ZŠ, Benkova 34, Nitra


Lukáš Trnka
ZŠ, Školská 9, Tlmače


Marek Letko
ZŠ, Bernoláková 35, Šurany


Samuel Uram
ZŠ, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom


Martin Macek
ZŠ Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, Bratislava


Alžbeta Marmanová
ZŠ J. Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok


Andrej Moskal
ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec


Jonáš Pavelka
SZŠ a G CENADA, Majerníkova 60, Bratislava


Daniela Polanská
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov


Dominik Rajčan
ZŠ s MŠ, A. Kmeťa 1285/4, Žiar nad Hronom


Patrícia Rokošná
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov


Daniel Seman
SZŠ, Lermontovova 1, Košice


Juliana Sukeľová
KZŠ s MŠ, Tomášikova ul., Martin


Nina Sýkorová
ZŠ, Benkova 34, Nitra


Luka Šedivý
ZŠ, Jilemnického ul. 2, Žiar nad Hronom


Anežka Šolcová
SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov


Adam Štrba
ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina


Natália Tokárová
CZŠ, T.G. Masaryka 9, Lučenec


Tobias Tomko
ZŠ s MŠ, Trenčianska Turná 30


Margaréta Vančová
ZŠ, Školská 9, Tlmače


Natália Vanková
ZŠ s MŠ, A. Kmeťa 1285/4, Žiar nad Hronom


Šimon Zubko
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou


Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním - najväčšia súťaž pre nadané deti na Slovensku.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2024
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah