Na Prešovskej univerzite predstavili svet nadaných detí - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Na Prešovskej univerzite predstavili svet nadaných detí

Články
Na Prešovskej univerzite priblížili svet nadaných detí

Prešov je každoročne spájaný s celoslovenským finálovým kolom Logickej olympiády nadaných žiakov. Mesto na východe Slovenska navštívia najväčšie žiacke talenty, ktoré si „zmerajú“ sily v logickom myslení a učitelia s rodičmi detí sa zúčastnia odborného seminára Rozumieme nadaným, kde každoročne vystúpia odborníci na výchovu a vzdelávanie nadaných detí/žiakov.
Odborný seminár Rozumieme nadaným sa uskutočnil, dňa 15. mája 2024, na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Seminár je venovaný problematike výchove a vzdelávania mimoriadne intelektovo nadaných žiakov a každoročne priláka do Prešova najväčšiu špičku psychológov, špeciálnych pedagógov a učiteľov nadaných detí na Slovensku. Tohtoročný odborný seminár priniesol zaujímavé témy a špičkových prednášajúcich.

Psychológ Vladimír Dočkal z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave predstavil prístup k rozvoju nadania z pohľadu J.A. Komenského. Riaditeľka Súkromnej základnej školy DSA v Prešove Zuzana Perželová spoločne so špeciálnou pedagogičkou školy Júliou Gajdošovou priblížili vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov v školskej inklúzii. Inovatívnym formám vo vzdelávaní nadaných detí prostredníctvom mimoškolskej činnosti – v Klube nadaných detí sa venovali učitelia nadaných detí Ingrid Storinská a Ľuboš Lukáč. Projekty a aktivity iniciatívy Rozumieme nadaným predstavil zakladateľ iniciatívy a autor projektov Ľuboš Lukáč.

Účastníkom odborného seminára sa prihovorili samotné nadané deti Jasmína Ruščanská, Darko Tarbaj, Marcel Kravec a Lujza Fečiková.

Umenie čínskej kaligrafie priblížil účastníkom finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných detí akademický maliar a vysokoškolský pedagóg Peter Kocák.

Odborný seminár Rozumieme nadaným
15. máj 2024, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. - Ako by asi k rozvoju nadania pristupoval J. A. Komenský?
(Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta)

PaedDr. Zuzana Perželová, Mgr. Júlia Gajdošová - Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov v školskej inklúzii
(Súkromná základná škola DSA, Mukačevská ul. 1, Prešov)

PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD., Mgr. Ingrid Storinská - Inovatívne formy mimoškolského vzdelávania intelektovo nadaných žiakov - Klub nadaných detí
(Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov)

PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD. - Rozumieme nadaným - prehľad projektov a aktivít
(Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov)

Prezentácie ročníkových prác
(Prešovské nadané deti)

Prednáška/workshop pre deti
dr. hab. Peter Kocák, PhD. - Umenie čínskej kaligrafie
(Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta)
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2024
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah