MLO - materské školy - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

MLO - materské školy

Články
Zoznam zaregistrovaných materských škôl do Malej Logickej Olympiády 2018
Malá Logická Olympiáda patrí medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom projektov je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a partnerom súťaže nadaných detí je Nadácia ESET.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme (do 31. marca 2018). V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918640971 (p. Lukáč)
(poradie materských škôl podľa dátumu registrácie)
Malá Logická Olympiáda 2018
Materská škola
Počet reg. predškolákov
Webstránka
Materská škola, Gôtovany 60, Gôtovany
5
www.gotovany.sk
Materská škola, Čaksová 167/1, Nižný Klátov
10
www.msniznyklatov.edupage.org
Cirkevná materská škola sv. Terezky, Farská 1, Michalovce
26
www.cmsterezky.sk
Materská škola, Hurbanova 247/5, Bytča
46
www.mshurbanovabytca.sk
Materská škola, Ernesta Rótha 518/4, Rožňava
43
www.nasaskolka.eu
Základná škola G. Drozda s Materskou školou, č. 395, Chrenovec - Brusno
17
www.zschrenovec.edupage.org
Materská škola, Ul. 9. mája 511, Gemerská Poloma
20
-
Materská škola, Kopanická 287/18, Machulice
8
-
Materská škola, Švantnerova 1, Bratislava
50
www.mssvantnerova.sk
Materská škola, Stolárska 2, Spišská Nová Ves186
www.ms-stolarska.sk
Materská škola, Okružná 19, Michalovce38
www.msokruzna.webnode.sk
Materská škola (EP), Školská 21, Svit12
www.mspodskalka.sk
Základná škola s materskou školou (EP), Školská ul.212, Kľačany8
www.materskaskolaklacany.edupage.org
Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany18
www.zskapusany.edupage.org

Spolu:

487
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2018
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
NADÁCIA ESET
Návrat na obsah