MLO - materské školy - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

MLO - materské školy

Články
Zoznam zaregistrovaných materských škôl do Malej Logickej Olympiády 2018
Malá Logická Olympiáda patrí medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom projektov je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a partnerom súťaže nadaných detí je Nadácia ESET.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme (do 31. marca 2018). V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918640971 (p. Lukáč)
(poradie materských škôl podľa dátumu registrácie)
Malá Logická Olympiáda 2018
Materská škola
Počet reg. predškolákov
Webstránka
Materská škola, Gôtovany 60, Gôtovany
5
www.gotovany.sk
Materská škola, Čaksová 167/1, Nižný Klátov
10
www.msniznyklatov.edupage.org
Cirkevná materská škola sv. Terezky, Farská 1, Michalovce
26
www.cmsterezky.sk
Materská škola, Hurbanova 247/5, Bytča
46
www.mshurbanovabytca.sk
Materská škola, Ernesta Rótha 518/4, Rožňava
43
www.nasaskolka.eu
Základná škola G. Drozda s Materskou školou, č. 395, Brusno
17
www.zschrenovec.edupage.org
Materská škola, Ul. 9. mája 511, Gemerská Poloma
20
-
Materská škola, Kopanická 287/18, Machulice
8
-
Materská škola, Švantnerova 1, Bratislava
50
www.mssvantnerova.sk
Materská škola, Stolárska 2, Spišská Nová Ves186
www.ms-stolarska.sk
Materská škola, Okružná 19, Michalovce38
www.msokruzna.webnode.sk
Materská škola (EP), Školská 21, Svit12
www.mspodskalka.sk
Základná škola s materskou školou (EP), Školská ul.212, Kľačany8
www.materskaskolaklacany.edupage.org
Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany
18
www.zskapusany.edupage.org
Základná škola s materskou školou, Školská 16, Jarok20
www.zssmsjarok.edupage.org
Základná škola (pre žiakov s NKS, EP), Rybné nám., Žilina
9
www.zsijamnik.edupage.org
Materská škola, Dénešova 53, Košice22
www.ms-denesova.sk
Materská škola, Rázdolie 191/1025
www.maleuherce.sk
Základná škola s materskou školou, Dlhé pole 203, Dlhé pole
17
www.slnieckodlhepole.wix.com/slniecko
Materská škola, Bernolákova 19, Prešov3
www.msbernolacik.sk
Materská škola, Antona Prídavka 1, Prešov
36
www.materska-skola-antona-pridavka-1-presov.sk
Základná škola s materskou školou J. Kármána s VJM
7
www.karmansuli.sk
Materská škola, Plickova 16, Bratislava37
www.msplickova.sk
Materská škola, Haburská 9, Prešov24
-
Materská škola, Kamenná Poruba 1094
-
Materská škola, EP Rozkvet 2017/39, Považská Bystrica20
www.msrozkvetacik.php5.sk
Súkromná materská škola, TatraKUK, Malé Tatry 5A, Ružomberok14
www.tatrakuk.webnode.sk
Súkromná materská škola, Mládežnícka 51, Banská Bystrica22
-
Materská škola, Poštová 328/6, Podhájska12
www.mspodhajska.webnode.sk
Materská škola, Neporadza 127, Motešice9
www.ms.neporadza.sk
Materská škola, Fraňa Kráľa 78, Michalovce40
www.msfkrala.edupage.org
Materská škola, Hlavná 127, Štefanov nad Oravou3
www.stefanovnadoravou.sk/materska-skola-0.html
Materská škola, Kyslá 256, Hodruša Hámre10
-
Základná škola s materskou školou, Horná Ves 360, Horná Ves16
-
Materská škola, Švermova 8, Valaská4
www.msvalaska.sk
Materská škola, Gagarinova 916, Sobrance40
-
Materská škola, Na Majeri 543/1, Liptovské Sliače33
-
Materská škola Štvorlístok, 1. čsl. brigády 39, Vrútky
27
www.msprizsvrutky.edupage.org
Cirkevná ZŠ s MŠ,  Dobrianskeho 1494, Vranov nad Topľou5
skolkavranov@gmail.com
Základná škola s materskou školou, Zdravotnícka 622/28, Imeľ5
www.skolkaimel.estranky.sk
Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján26
www.zsmsliptovskyjan.edupage.org
Materská škola, Dostojevského 933/5, Bytča30
www.hravozdravo.webnode.sk
Materská škola, Starozagorská 8, Košice
35
www.elc.sk
ZŠ s MŠ, Imré Madácha 3, Dolná Strehová
3
www.skola.dolnastrehova.sk
ZŠ s MŠ, Grófske nádvorie 210/1, Fintice17
www.zsfintice.edupage.org
Materská škola, Ulica 9. mája 511, Gemerská Poloma
30
www.obecgemerskapoloma.sk
CMŠ Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava
45
www.skolkamazzarellovej.sk
Základná škola s materskou školou, Gaštanová 66, Žilina30
wwwzsgastanova.eu.sk
ZŠ s MŠ, Helcmanovce 41, Helcmanovce12
www.skolahelcmanovce.edupage.org
Materská škola, Prešovská 97/48, Družstevná pri Hornáde13
www.msdruzstevna.sk
OZ Vilka deťom/Škôka Vilka, Trnavská cesta 67, Bratislava14
www.skolkavilka.sk
Evanjelická materská škola, Divadelná 32, Martin6
www.essmt.sk

Spolu:

1212
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2024
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah