MLO - materské školy 2020 - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

MLO - materské školy 2020

Články
Zoznam zaregistrovaných materských škôl do Malej Logickej Olympiády 2020
Malá Logická Olympiáda patrí medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom projektov je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme (do 30. apríla 2020). V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918640971 (p. Lukáč)
(poradie materských škôl podľa dátumu registrácie)
Malá Logická Olympiáda 2020
Materská škola
Počet reg. predškolákov
Webstránka
Materská škola, Ernesta Rótha 518/4, Rožňava
44
www.nasaskolka.eu
Spojená škola Vrútky, M.R. Štefánika 1, Vrútky
30
www.msprizsvrutky.edupage.org
Základná škola s materskou školou, Priechod 176, Priechod
15
www.materskaskolavpriechode.webnode.sk
Cirkevná materská škola sv. Terezky, Farská 1, Michalovce
24
www.cmsterezky.sk
Materská škola, EP Rozkvet 2017/39, Považská Bystrica
15
www.msrozkvetacik.php5.sk
Materská škola, Nálepkova 5, Martin
27
www.msnalepku.webnode.sk
Materská škola, Športova 260, Skároš
21
www.materskaskolaskarosestranky.sk
Materská škola, Švantnerova 1, Bratislava
34
www.mssvantnerova.sk
Materská škola, Oravský potok 37, Oravský potok6
www.oravskybielypotok.sk/materskaskola
Materská škola, Podtatranská 136/4, Poprad58
www.mspodtatranska.eduoage.org
CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov14
www.czsgorazdpo.edupage.sk
Materská škola, Belopotockého 2, Nitra15
www.msdrazovce.webnode.sk
Základná škola s materskou školou, Školská 514, Vinné20
www.zsfuguvinne.edupage.org
Materská škola Adamovské Kochanovce 97, Melčice17
www.msak.webnode.sk
Materská škola, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica12
www.hranovnica.sk
Materská škola, Nábrežná 9, Letanovce8
www.ms.letanovce.sk
Materská škola Štvorlístok, Štiavnička 203/32, Podbrezová14
www.podbrezova.sk
Materská škola, Ul. 17 novembra 42, Sabinov24
www.ms17novembra.sk
Súkromná materská škola Foresta Kids, Lichnerova 16, Senec10
www.Forestakids.eu
Materská škola, Kultúrna 2, Poproč38
www.zspoproc.edupage.org
Materská škola, Čergovská 14, Prešov9
www.mscergovska.vadium.sk
Materská škola, Kechnec 262, Kechnec11
-
Materská škola, Kráľová Lehota 82, Kráľová Lehota7
www.ms.kralovalehota.sk
Materská škola pod gaštanmi, Žiacka 18, Košice - Krásna23
www.mskrasna.webnode.sk
Základná škola s materskou školou, Višňové 446, Višňové37
www.zsvisnove.edupage.org
Materská škola, Haanova 9, Bratislava24
www.mshaanova.webnode.sk
Materská škola, 29. augusta 384, Most pri Bratislave5
www.mosticata.sk
Materská škola, Oravské Veselé 374, Oravské Veselé20
www.ms-orvesele.pageride.sk
Materská škola, Kaméliová 10, Bratislava91
www.mskameliova.edupage.org
Základná škola s materskou školou, Vlkanovská 115, Vlkanová12
www.zsmsvlkanova.edupage.org
First steps, Private English Kindergarten, Abovská 1, Košice9
-
Materská škola, Perín 145, Perín11
-
Základná škola s materskou školou, J. Závodského 16, Žilina32
www.zsmszavodie.edupage.org
Základná škola s materskou školou, Kolačkov 31, Nová Ľubovňa10
www.zskolackov.edupage.org
CZŠ s materskou školou bl. P. P. Gojdiča, Bernoláková 21, Prešov35
www.gojdic.edupage.org
Materská škola, Ul. Dr. Janského 8, Žiar nad Hronom30
www.ziarskeskolky.sk
Materská škola, Kyjevská 2020/14, Rožňava10
www.ms-kyjevska.webnode.sk
Evanjelická materská škola, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš15
www.magdalenka.ecavlos.sk
Materská škola, Hlavná 191/8, Slovenská Kajňa7
-
ZŠ s MŠ, Komenského 279/32, Dolný Kubín15
www.mskomdk.edupage.org
Materská škola, Gessayova 2, Bratislava8
www.ms-gessayova-2.webnode.sk
Materská škola, Ul. 9. mája 511, Gemerská Poloma60
Fb: Materská Škola Gemerská Poloma
Materská škola, Lúčna 2, Veľký Biel36
www.msvelkybiel.sk
Materská škola, Školská 369, Pruské24
-
Materská škola, Poľovnícka 1914/3B, Banská Štiavnica3
www.msguliver.sk
Materská škola, Prešovská 48/97, Družstevná pri Hornáde51
www.msdruzstevna.sk
Materská škola, Komenského 47, Bardejov24
-
Materská škola, Karpatská 3, Banská Bystrica31
www.mskarpatska.sk
Materská škola, Malý Šariš 222, Malý Šariš5
www.msmasa.sk
CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov14
www.czsgorazdpo.edupage.sk
Materská škola, Ruská Nová Ves 3, Ruská Nová Ves3
www.ruskanovaves.sk (na stránke obce)
Materská škola, Demjata 129, Prešov14
-
Materská škola, Dargovských hrdinov 18, Humenné26
www.vesela-skolka2.webnode.sk
Základná škola s materskou školou, Školská 416, Tekovské Nemce12
www.zsteknemce.edupage.org
Materská škola, Teriakovce 51, Teriakovce9
www.ms.teriakovce.sk
Materská škola, Chmeľov 217, Chmeľov20
-
Materská škola, Nový Tekov 86, Nový Tekov12
www.novytekov.sk/materska-skola.html
Materská škola, Milana Marečka 16, Bratislava1
www.skolkydnv.sk
Základná škola s materskou školou, Lipovce 125, Lipovce8
www.skolalipovce.sk
Súkromná materská škola, Michalská bašta 21, Nové Zámky13
www.montessoricentrum.sk
Materská škola, Nobelovo námestie 6, Bratislava7
www.msnobelovonamestie.webnode.sk
Materská škola, Školská 212, Kľačany9
www.materskaskolaklacany.edupage.org
Materská škola, Ul. Štvrť 75, Trenčianske Teplice28
www.mstt.webnode.sk
Materská škola, Vajanského 16, Pezinok8
www.msvajanskeho.sk
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice54
www.msbudapestianska1.sk
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce10
www.huncovce.sk/pre-verejnost/materska-skola/
Materská škola, Chmiňany 26, Chmiňany10-
Materská škola, Školská 5, Michalovce5
www.msskolska91.webnode.sk
Súkromná materská škola, Dolná ružová 22, Banská Štiavnica10
www.nezabudkabs.sk
Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna20
www.mskrasna.webnode.sk
Materská škola, Čapajejová 17, Prešov47
www.mscapajevova.vadium.sk
Materská škola, Mierová 1, Spišská Belá12
www.msmierova.edupage.org
Spolu:

1454
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2021
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah