MLO - materské školy 2019 - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

MLO - materské školy 2019

Články
Zoznam zaregistrovaných materských škôl do Malej Logickej Olympiády 2019
Malá Logická Olympiáda patrí medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom projektov je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme (do 31. marca 2019). V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918640971 (p. Lukáč)
(poradie materských škôl podľa dátumu registrácie)
Malá Logická Olympiáda 2019
Materská škola
Počet reg. predškolákov
Webstránka
Základná škola s materskou školou, Školská 7, Bojnice
25
www.zsmsbojnice.stranka.info
Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
31
www.skolkahrhov.sk
Základná škola s materskou školou, Koškovce 134, Koškovce
6
www.zskoskovce.edupage.org
Materská škola, Veľké Chyndice
7
-
Materská škola, Budovateľská 348/11, Brezová pod Bradlom
12
www.msbudovatelskabrezova.edupage.org
Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
10
www.cmsvranov.edupage.sk
Materská škola, Školská 425, Vechec
7
-
Materská škola, Hlavná 26, Ružomberok - Biely potok
5
www.msbielypotok.sk
Materská škola, Jasenica 214, Jasenica12
www.msjasenica.sk
Materská škola, Parková 364, Beladice8
-
Materská škola, Timravina 8, Bratislava21
www.timravina.sk
Škôlka pod gaštanmi, Žiacka 18, Košice - Krásna18
-
Materská škola, Kyjevská 2020/14, Rožňava8
www.ms-kyjevska.webnode.sk
Materská škola, Kyslá 256, Hodruša Hámre26
www.hodrusahamre.sk
Spojená škola M.R. Štefánika, M.R. Štefánika 1, Vrútky23
www.zsstefanikvrutky.edupage.org
Materská škola, Neporadza 127, Motešice7
www.ms.neporadza.sk
ZŠ s MŠ, Horné Orešany 31, Horné Orešany17
www.zshoresany.edupage.org
DC Vrakuňáčik, Železničná 34, Bratislava9
www.vrakunacik.sk
Materská škola Za humnami, Za humnami 28, Nitra23
www.mszahumnami.webnode.sk
Materská škola Lánska, EP Šoltésovej 1670, Považská Bystrica13
www.mslanska.sk
Základná škola s materskou školou, Oravské Veselé 37733
www.ms-oravskevesele.wbl.sk
Materská škola, Tulčícka 265/4, Záhradné17
www.mszahradne.webnode.sk
Súkromná materská škola BESST, Limbová 3, Trnava48
www.besst.sk
Materská škola, Gessayova 2, Bratislava20
www.ms-gessayova-2.webnode.sk
Šikuľko, Lipová 7, Dunajská Lužná3
www.sikulko.sk
Materská škola, Veličná 123, Veličná15
www.velicna.sk
Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján24
www.liptovskjan.sk
The BIG Apple International Kindergarten, Hlavná 76, Stupava6
www.thebigapple.sk
Súkromná materská škola, Nobelovo námestie 6, Bratislava10
www.babyland-centrum.sk
Materská škola, J.C. Hronského 1289/2, Bánovce nad Bebravou31
www.banovce.sk
Základná škola s materskou školou, Priechod 176, Selce9
www.materskaskolavpriechode.webnode.sk
Materská škola, Hviezdoslavova 1, Ivanka pri Dunaji48
-
Materská škola, Prešovská 97, Družstevná pri Hornáde16
www.msdruzstevna.sk
Materská škola, Malinovského 874/21, Krupina62
www.mskrupina.sk
Materská škola, Ožvoldíkova 15, Bratislava25
www.msozvoldikova.eu
Materská škola, A. Bernoláka 19, Detva36
www.7msdt.netspace.sk
Detské centrum Preliezka, Bočná 49, Bratislava10
www.dcpreliezka.sk
Materská škola, Ernesta Rótha 518/4, Rožňava36
www.nasaskolka.eu
Materská škola, Cesta k nemocnici 37, Banská Bystrica27
www.materska_skola.szm.sk
Materská škola Dúhový svet, Čaksová 167/1, Nižný Klátov3
www.msniznyklatov.edupage.org
Materská škola, Dénešova 53, Košice42
www.ms-denesova.sk
Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín20
www.radlinskeho.sk
Základná škola s materskou školou, Mútne 22, Mútne42
www.msmutne2016-17.weblahko.sk
Materská škola, Kollárova 23, Senec23
www.mskollarova.sk
Základná škola s materskou školou, Grosslingová 48, Bratislava29
www.zsgrosslingova.sk
Materská škola Macka Uška, Rázdolie 191/10, Malé Uherce20
www.msmaleuherce.sk
Materská škola, Buková 22, Banská Bystrica12
www.skolka-skubin.info
Materská škola, Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica22
www.msbzuco.webnode.sk
Materská škola, Karpatská 3, Banská Bystrica35
www.mskarpatska.sk
Materská škola, Horná 22, Banská Bystrica17

Materská škola, Profesora Sáru 3, Banská Bystrica32
www.msprofesorasaru.eu
Materská škola, Radvanská 28, Banská Bystrica46
www.msradvan28.webnode.sk
Materská škola, Jakubská cesta 77, Banská Bystrica20
www.msjakubko.edupage.org
Materská škola, Školská ulica 245/10, Mýtne Ludany2
www.mytneludany.sk/materska-skola
ZŠ s materskou školou, T. Andrašovana 44, Banská Bystrica6
www.zssm.edupage.org
Materská škola, Galaktická 11, Košice3
www.msgalakticka.eu
Materská škola, Ul. 9. mája 511, Gemerská Poloma21
Fb: MaterskáŠkola Gemerská Poloma
Materská škola, Sídlisko 311, Cementarenská 311/16, Bystré10
www.materskaskolabystre.estranky.cz
Materská škola, Okružná 19, Michalovce15
www.msokruzna.webnode.sk
Materská škola, Tatranská 21, Stará Ľubovňa70
www.msduhovykolotoc.sk
Materská škola, Soľ 280, Soľ2
www.materskaskolasol.webnode.sk
Súkromná materská škola, Markovičova 40, Trnava
9
www.kuzelnaskolka.sk
Súkromná materská škola, Jiskrova 3, Košice4
www.sukromnazslermontovova.sk
Základná škola s materskou školou, Alej 429/6, Hul14
www.zssmshul.edupage.org
Súkromná materská škola Lienka, Vavrečka 588, Námestovo12
-
Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice12
www.anglicka-skolka.sk
Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany31
www.zskapusany.edupage.org
Evanjelická materská škola, Divadelná 19, Martin20
www.essmt.sk
Materská škola, Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica20
www.ms-jilemnickeho-nova-dubnica.webnode.sk
Materská škola, Čajakova 4A, Žilina19
www.mshliny4.zanet.sk
Základná škola s materskou školou, Horná Poruba 849
www.zs.hornaporuba.com
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice36
www.msbudapestianska1.sk
Základná škola s materskou školou, Krásna Lúka 1426
www.krasnaluka.edupage.org

Spolu:

1449
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2019
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah