Mená víťazov LO2018 - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Mená víťazov LO2018

Články
Poznáme mená víťazov Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov
Už po šiestykrát sa na východe Slovenska uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2300 súťažiacich z celého Slovenska sa na prešovské finále prebojovalo viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl.
Celoslovenské finálové kolo sa konalo 11. apríla 2018 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Poznáme mená víťazov Logickej olympiády (viď tabuľka).
Logická olympiáda 2018, kat. 1-4. ročník
Logická olympiáda 2018, kat. 5.-9. ročník
P.č.
Meno a priezvisko
Škola, Mesto
Počet bodov
P.č.
Meno a priezvisko
Škola, Mesto
Počet bodov
1.
Jakub Dzúr
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
26 (16+10)
1.
Matúš Jonastik
SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava
31 (17+14)
2.
Michal Vigaš
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
25 (14+11)
2.
Samuel Tamáš
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
29 (16+13)
3.
Richard Boldiš
ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom
25 (14+11)
3.
Dominik Luksaj
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
28 (16+12)
4.
Samuel Zuščák
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
24 (15+9)
4.
Michal Čarnogurský
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
27 (15+12)
5.
Samuel Fejko
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
23 (14+9)
5.
Šimon Kirňak
ZŠ, Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
26 (14+12)
6.
Tamara Birnerová
ZŠ s MŠ, sv. Gorazda 1, Žilina
22 (13+9)
6.
Zuzana Klebanová
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
26 (15+11)
7.
Matej Mažár
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
21 (11+10)
7.
Pavol Šuška
ZŠ, Znievska 2, Bratislava
26 (12+14)
8.
Branislav Rogoň
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
21 (11+10)
8.
Jerguš Jančík
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
25 (16+9)
9.
Igor Chomča
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
19 (10+9)
9.
Michael F. McLean
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
25 (15+10)
10.
Martin Jurkovič
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
19 (10+9)
10.
Samuel Slezák
ZŠ, Benkova 34, Nitra
25 (12+13)
11.
Damián Kasňák
ZŠ, Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
19 (11+8)
11.
Dominik Tulach
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
25 (14+11)
12.
Matúš Mako
ZŠ, Ul. budovateľov 9, Martin
19 (13+6)
12.
Kristína Tuptová
ZŠ, Jenisejská 22, Košice
25 (13+12)
13.
Andrej Palečka
ZŠ, Pionierska 9, Sliač
19 (9+10)
13.
Júlia Cenkerová
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
24 (11+13)
14.
Filip Šalamon
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
19 (9+10)
14.
Lucia Pockľanová
Gymnázium, Hostinského 3, Rimavská Sobota
24 (10+14)
15.
Lucia Šmátralová
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
19 (10+9)
15.
Samuel Taňkoš
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
24 (12+12)
16.
Tomáš Bojnický
ZŠ, Ul. budovateľov 9, Martin
18 (14+4)
16.
Šimon Kochan
ZŠ, Benkova 34, Nitra
23 (14+9)
17.
Patrik Mačoško
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
18 (12+6)
17.
Karolína Pavlíková
SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava
23 (13+10)
18.
Alexandra Smolenová
ZŠ, Benkova 34, Nitra
18 (10+8)
18.
Peter Czimmermann
ZŠ s MŠ, sv. Gorazda 1, Žilina
23 (12+11)
19.
Adam Sýkora
ZŠ, Benkova 34, Nitra
18 (7+11)
19.
Jakub Mičko
Gymnázium, Alejová 1, Košice
22 (12+10)
20.
Magdaléna Škriabová
ZŠ, Krosnianska 4, Košice
18 (11+7)
20.
Veronika Ďurišová
Gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec
22 (12+10)
21.
Alena Ždiňáková
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
18 (13+5)
21.
Paulína Kubincová
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
22 (10+12)
22.
Richard Ivančic
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
16 (10+6)
22.
Tobiáš Borsík
Gymnázium, Mierová 5, Levice
21 (9+12)
23.
Šimon Staňa
ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov
16 (7+9)
23.
Tomáš Drugda
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
21 (13+8)
24.
Matúš Gašparík
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
15 (8+7)
24.
Hana Forgáčová
Gymnázium, Mierová 5, Levice
21 (11+10)
25.
Sofia Jakubovie
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
15 (7+8)
25.
Ivan Gavula
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
21 (10+11)
26.
Marko Jankal
ZŠ s MŠ, sv. Gorazda 1, Žilina
15 (6+9)
26.
Michal Kostelník
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
21 (8+13)
27.
Juraj Magnuševský
ZŠ, Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
15 (7+8)
27.
Hana M. Nárožná
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
21 (10+11)
28.
Martin Straka
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
15 (8+7)
28.
Rastislav Desák
ZŠ, Seňa 507, Seňa
20 (9+11)
29.
Andrej Mihálik
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
14 (11+3)
29.
Timotej Griffin
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
20 (11+9)
30.
Veronika Varechová
CZŠ, Volgogradská 2, Michalovce
14 (9+5)
30.
Adam Chlupáň
ZŠ s MŠ, sv. Gorazda 1, Žilina
20 (10+10)
31.
Filip Dojčák
ZŠ, Krosnianska 4, Košice
13 (8+5)
31.
Lenka Kalamárová
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
20 (8+12)
32.
Dávid Kerekeš
ZŠ, Jenisejská 22, Košice
13 (12+1)
32.
Paula Kováčová
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
20 (10+10)
33.
Samuel Kolár
ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom
13 (9+4)
33.
Le Duy Kim Uey
ZŠ, Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
20 (11+9)
34.
Emma Valkyová
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
13 (7+6)
34.
Timotej Kotlín
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok
19 (9+10)
35.
Alexej Bača
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
12 (6+6)
35.
Pavol Michálek
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
19 (11+8)
36.
Michal Bobok
ZŠ, Ďumbierska 17, Bansá Bystrica
12 (8+4)
36.
Miroslav Števák
ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
19 (9+10)
37.
Vincent Krajčír
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
12 (9+3)
37.
Zuzana Tkáčová
ZŠ, Jenisejská 22, Košice
19 (12+7)
38.
Tatiana Bujková
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
9 (6+3)
38.
Alex Uhrin
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
19 (9+10)
39.
Daniel Kravec
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
9 (7+2)
39.
Samuel Vargovčík
CZŠ, 9. mája 740, Sabinov
19 (8+11)
40.
Jakub Figura
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
8 (7+1)
40.
Veronika Vozárová
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok
19 (11+8)
41.
Aurel Illéš
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
8 (6+2)
41.
Artur Antol
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina
18 (6+12)
42.
Jakub Manko
ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov
8 (5+3)
42.
Erika Bernáthová
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
18 (11+7)
43.
Zhuo Jin
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
18 (8+10)
Matej Fabiny
ZŠ, Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
44.
Barbora Košárková
ZŠ, Ul. budovateľov 9, Martin
18 (12+6)
Leo Líška
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
45.
Ivan Kulich
Gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec
18 (8+10)
Michael Papšo
ZŠ, Slovenských partizánov 1133, Považská Bystrica
46.
Simona Kurimská
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
18 (9+9)
Linda Selepová
ZŠ, Slovenských partizánov 1133, Považská Bystrica
47.
Rebeka Matovičová
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
18 (9+9)
Luka Jakub Šedivý
ZŠ, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
48.
Hieu Xuan Nguyen
Gymnázium, Alejová 1, Košice
18 (9+9)
Juraj Terek
ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom
49.
Matúš Pika
ZŠ, Seňa 507, Seňa
18 (10+8)
Lukáš Valaský
ZŠ, Tribečská 1653/22, Topoľčany
50.
Dominika Brídová
ZŠ, Znievska 2, Bratislava
17 (7+10)
Maroš Vantroba
ZŠ, Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
51.
Gregor Bugri
CZŠ, Volgogradská 2, Michalovce
17 (10+7)
52.
Ema Tuptová
ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov
16 (10+6)
53.
Marta Stránska
ZŠ, Ul. budovateľov 9, Martin
15 (10+5)
54.
Dávid Mrúz
ZŠ, Śmeralova 25, Prešov
14 (7+7)
55.
Nina Anderlová
ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
14 (4+10)
56.
Ivana Hajdušeková
SZŠ, Starozagorská 8, Košice
14 (8+6)
57.
Pavol Kundrík
ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov
14 (7+7)
58.
Alexander Petruny
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
14 (5+9)
59.
Anna Sirotiaková
Gymnázium, Hostinského 3, Rimavská Sobota
14 (4+10)
60.
Sofia Skokanová
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
13 (6+7)
61.
Ema Uličná
SZŠ, Starozagorská 8, Košice
13 (8+5)
Daniel Buchta
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
Filip Fanta
ZŠ, Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Dávid Gžib
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
Natália Horváthová
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
Jakub Jelenčík
ZŠ, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Bruno Kandera
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina
Lucia Kissová
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
Ján Kolár
ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom
Eduard Mrug
ZŠ, SLovenských partizánov 1133, Považská Bystrica
Tomáš Petro
ZŠ, Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Martin Senko
ZŠ, Slovenských partizánov 1133, Považská Bystrica
Sebastián Ščepko
ZŠ, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
Martin Zachorec
ZŠ s MŠ, Školská 22, Svätý Peter
Poradie umiestnenia súťažiaci nadaných žiakov v celoslovenskej súťaži Logická olympiády zohľadňuje počet získaných bodov (v oboch testovacích kolách) + počet ušetrených minút/získaných bodov. Súťažiaci bez počtu bodov sa celoslovenského finálového kola nezúčastnili.

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa uskutočňuje každoročne (od roku 2013) v Prešove. Ide o najväčšiu súťaž pre nadané deti na Slovensku. Od jej začiatku si v školských kolách „zmeralo sily“ viac ako 11 000 intelektovo nadaných detí z celého Slovenska. Autorom celoslovenskej Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov je učiteľ a špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč. Organizátorom Logickej olympiády je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, spoluorganizátormi: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Okresný úrad v Prešove – Odbor školstva a Mesto Prešov, Nadácia Eset.

Info: Večer Talentov, Odborný seminár Rozumieme nadaným, Logická olympiáda 2018, Fotogaléria
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2023
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah