Mená víťazov LO 2020 - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Mená víťazov LO 2020

Články
Poznáme mená víťazov Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov
Už po ôsmykrát sa uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi viac ako 2200 súťažiacich z celého Slovenska sa do finálového kola prebojovalo 130 nadaných detí. Tohtoročné finále sa pre pandémiu COVID-19 uskutočnilo online formou.
Celoslovenské finálové online kolo sa Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov sa uskutočnilo 11. novembra 2020.

Meno a priezvisko súťažiaceho, počet bodov, (počet dvojbodových správne vyriešených úloh)
V prípade rovnakého počtu bodov súťažiacich + rovnakého počtu správne vyriešených dvojbodových úloh - rozhoduje čas
Logická olympiáda 2020, kat. 1-4. ročník
Logická olympiáda 2020, kat. 5.-9. ročník
P.č.
Meno a priezvisko
Škola, Mesto
Počet bodov
P.č.
Meno a priezvisko
Škola, Mesto
Počet bodov
1.
Andrej Palečka
ZŠ, Pionierska 348/9, Sliač
24 (5)
1.
Branislav Ječim
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
24 (5)
2.
Martin Kolesár
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
23 (5)
2.
Martin Šima
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
24 (5)
3.
Marek Dulák
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
23 (5)
3.
Marek Šumichrast
ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice
24 (5)
4.
Nina Radová
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
23 (4)
4.
Samuel Taňkoš
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
24 (5)
5.
Filip Cabúk
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
22 (5)
5.
Martin Cigler
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
23 (5)
6.
Martin Štefanides
ZŠ, Znievska 2, Bratislava
22 (5)
6.
Mária Mederlyová
ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice
22 (5)
7.
Nina Sýkorová
ZŠ, Benkova 34, Nitra21 (5)
7.
Filip Luksaj
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
22 (5)
8.
Vivien Kubacká
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
21 (4)
7.
Dominik Luksaj
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
22 (5)
9.
Alexandra Jašíková
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
21 (4)
8.
Daniel Bavolár
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
22 (5)
10.
Bianka Mikušiaková
ZŠ, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš
21 (4)
9.
Norbert Česár
ZŠ, Benkova 34, Nitra
21 (5)
11.
Matej Kantár
ZŠ A. Dubčeka, Ul. Družstevná 11, Martin
20 (4)
10.
Denis Joanidis
ZŠ, Benkova 34, Nitra
21 (5)
12.
Matej Hinka
ZŠ, Jenisejská 22, Košice
20 (4)
11.
Ján Kolár
G, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
21 (4)
13.
Marianna Kovaľová
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
20 (3)
12.
Lea Serenčéšová
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
20 (5)
14.
Teo Jarina
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
20 (3)
13.
Dávid Strážovský
SZŠ CENADA, Majerníková 60, Bratislava
20 (4)
15.
Miroslav Slivko
ZŠ, Krosnianska 4, Košice
19 (4)
14.
Richard Boldiš
ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom
20 (4)
16.
Martin Matiaš
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
19 (4)
15.
Richard Vodička
G, Alejová 1, Košice
20 (4)
17.
Tobias Barnoky
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
19 (3)
16.
Dominika Paľuvová
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
20 (4)
18.
Patrícia Rokošná
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
19 (3)
17.
Soňa Nosková
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
20 (4)
19.
Eliška Bodorová
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
19 (3)
18.
Michal Mako
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
19 (5)
20.
Michaela Jusková
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok
19 (2)
19.
Ľubomír Durkáč
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
19 (4)
21.
Štefan Škriniar
ZŠ, Znievska 2, Bratislava
18 (3)
20.
Gréta Czúdorová
G Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
19 (4)
22.
Juraj Senko
ZŠ, Slov. partizánov 1133/53, Pov. Bystrica
17 (4)
21.
Jana Fľaková
ZŠ, Slov. partizánov 1133/53, Pov. Bystrica
19 (4)
23.
Marek Mäsiar
ZŠ, M.R. Štefánika 34, Levice
17 (3)
22.
Andrej Tóth
ZŠ, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
19 (4)
24.
Adam Štrba
ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina
17 (3)
23.
Anita Illéšová
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
19 (4)
25.
Oliver B. Kollár
SZŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec
17 (3)
24.
Laura Nagyová
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
19 (4)
26.
Marko Kostelník
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
17 (2)
25.
Peter Cimmermann
ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina
19 (4)
27.
Ján Marek Urban
ZŠ, Hlavná 209, Zemplínska Teplica
17 (2)
26.
Samuel Kolár
ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom
19 (4)
28.
Aurel Illéš
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
17 (2)
27.
Adam Haško
G Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
19 (3)
29.
Sabína Mikušiaková
ZŠ, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš
17 (2)
28.
Frederik Hypký
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
18 (4)
30.
Dávid Hlaváč
ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
16 (3)
29.
Peter Sabo
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
18 (4)
31.
Oleg Maukš
ZŠ, Krosnianska 4, Košice
16 (2)
30.
Petra Deverová
ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina
18 (4)
32.
Zara Taldíková
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
16 (2)
31.
Ján Roba
G J.A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
18 (4)
33.
Martin Krajanec
ZŠ, Benkova 34, Nitra
16 (2)
32.
Ján Metenko
ZŠ Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
18 (3)
34.
Nina Kanabová
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
16 (1)
33.
Hana Nárožná
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
17 (4)
35.
Tobias Lengvarský
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok
15 (3)
34.
Tomáš Jakubec
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
17 (4)
36.
Tereza Turiaková
ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina
15 (3)
35.
Alica Kvasňáková
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
17 (3)
37.
Lukáš Gay
SZŠ, Lermontovova 1, Košice
14 (3)
36.
Emma Sabadošová
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
17 (3)
38.
Ela Michalčáková
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
14 (3)
37.
Michal Kostelník
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
17 (3)
39.
Liliana Gyenesová
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
14 (2)
38.
Nina Lea Anderlová
ZŠ, Haličská cesta 8, Lučenec
16 (4)
40
Boris Chlebana
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
14 (2)
39.
Gabriel Csomó
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
16 (3)
41.
Richard Géci
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
14 (1)
40.
Jakub Dzúr
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
16 (2)
42.
Juraj Rudolf Sekera
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
13 (3)
41.
Vincent Krajčír
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
15 (4)
43.
Jakub Morávek
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
12 (2)
42.
Marej Vendlek
ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
15 (3)
44.
Richard Jurečko
ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov
12 (1)
43.
Zuzana Tkáčová
ZŠ Jenisejská 22, Košice
15 (2)
45.
Miroslav Ferko
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
12 (1)
44.
Róbert Marcin
G, Alejová 1, Košice
14 (3)
46.
Pavol Miškovič
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
12 (0)
45.
Alexandra Biela
ZŠ, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
14 (2)
47.
Dominik Sliva
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
12 (0)
46.
Dávid Eliáš
ZŠ, Ul. 17 novembra 31, Sabinov
14 (2)
48.
Šimon Jurčík
ZŠ A. Dubčeka, Ul. Družstevná 11, Martin
11 (1)
47.
Michal Bucko
ZŠ, Slov. partizánov 1133/53 Pov. Bystrica
13 (3)
49.
Michal Mika
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
11 (1)
48.
Branislav Bobaľa
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
13 (2)
50.
Maroš Hraško
ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice
11 (0)
49.
Renáta Solovicová
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
13 (1)
51.
Lucia Haláková
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
11 (0)
50.
Nela Mladenovič
ZŠ, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
13 (1)
52.
Juraj Andrejko
SZŠ, Lermontovova 1, Košice
10 (2)
51.
Peter Zatroch
ZŠ, Znievska 2, Bratislava
12 (2)
53.
Maroš Michališin
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
10 (2)
52.
Alexandra Kotlínová
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok
12 (2)
54.
Chiara Rabajdová
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
10 (0)
53.
Viktor Poprocký
ZŠ, Haličská cesta 8, Lučenec
12 (1)
55.
Matej Čech
ZŠ, Slov. partinánov 1133/53, Pov. Bystrica
7 (0)
54.
Martina Hanková
ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
10 (2)
56.
Maximus S. Jenčík
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
6 (1)
55.
Vanessa Frková
ZŠ. A. Dubčeka, Ul. Družstevná 11, Martin
9 (0)
57.
Soňa Semáneková
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
6 (1)
58.
Camila Ema Ciglar
EZŠ, Námestie legionárov 3, Prešov
6 (0)
59.
Rafael Timko
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč
5 (1)

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa uskutočňuje každoročne (od roku 2013) v Prešove. Ide o najväčšiu súťaž pre nadané deti na Slovensku. Od jej začiatku si v školských kolách „zmeralo sily“ viac ako 14 000 intelektovo nadaných detí z celého Slovenska. Autorom celoslovenskej Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov je učiteľ a špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč. Organizátorom Logickej olympiády je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, spoluorganizátormi: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Okresný úrad v Prešove – Odbor školstva a Mesto Prešov.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2020
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah