LON_Zaregistrované materské školy 2022 - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Súťažíme, ale neprehrávame...
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

LON_Zaregistrované materské školy 2022

Články
Zoznam zaregistrovaných materských škôl do Logickej olympiády pre najmenších 2022
Logická olympiáda pre najmenších patrí medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom súťaže je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme (do 8. apríla 2022). V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918640971 (p. Lukáč)
Logická olympiáda pre najmenších 2022
Mesto/Obec
Materská škola
Počet registrovaných detí
Banská Bystrica
Materská škola, Sásovská cesta 21
9
Banská Bystrica
Materská škola Bzučo, Na Starej tehelni 7
15
Banská Bystrica
Súkromná materská škola, Severná 5
3
Banská Bystrica
Súkromná materská škola U macka Macíka, Tajovského 5
15
Bardejov
Materská škola, Komenského 24
46
Bardejov
Materská škola, Komenského 47
45
Beluša
Materská škola, Ľ. Štúra 5/5
10
Bojnice
Základná škola s materskou školou, Školská 292/7
24
Bratislava
Detské centrum, Bočná 49
13
Bratislava
Základná škola s materskou školou, Borodáčova 2
19
Bratislava - Dúbravka
Materská škola, Bullova 2
40
Bratislava
Súkromná materská škola littleBig, Ďumbierska 3/G
13
Bratislava
Materská škola, Haanova 9
40
Bratislava
Materská škola, Heydukova 25
22
Bratislava
Materská škola Čunovo, Hraničiarska 101/81
16
Bratislava
Detský klub Zahrajda, Hummelova 12
12
Bratislava
Detský Domček, Rostovská 13
4
Bratislava
English and Sport Pre-school Acaademy, Príkopova 6
7
Bratislava
Materská škola, Lietavská 1
62
Bratislava
Materská škola, Milana Marečka 20
20
Bratislava
Spojená škola, Mokrohájska 3
12
Bratislava
Súkromná materská škola BABYLAND, Nobelovo námestie 6
20
Bratislava
Rodinné centrum KRTKO, o.z., Dudova 2
19
Bratislava
Súkromná materská škola Špuntík, Krupinská 4
7
Bratislava
Materská škola, Stalicova 2, EP Haburská 6
45
Bratislava
Súkromná materská škola, Viedenská cesta 257
20
Bratislava
Detské centrum Vrakuňáčik, Železničná 34
5
Bratislava
Materská škola Estonáčik, Podzáhradná 1
65
Bratislava
Základná škola s materskou školou, Škarniclova 1, el. prac.Podjavorinskej 1
14
Bratislava
Materská škola, Šulekova 35
50
Bratislava
Materská škola, Tupolevova 20
22
Bratislava
Materská škola, Velehradská 24
21
Bratislava
Bystrá škôlka, Žltá 13/A
30
Bratislava
Súkromná materská škôlka, Žltá 13/A, Bystrá škôlka, Malé Krasňany, Malokrasňanská 2
5
Brehy
Základná škola s materskou školou, Brehy 24
17
Breza
Základná škola s materskou školou, Lán 314
23
Brezno
Základná škola s materskou školou, sídlo MŠ B. Němcovej 17
20
Brezová pod Bradlom
Budovateľská 348/11
18
Brezovica
Základná škola s materskou školou, Brezovica 60
26
Brezovica (okr. Tvrdošín)
Základná škola s materskou školou, Školská 321
17
Brusno
Základná škola s materskou školou, Školská 622
34
Budča
Materská škola, Lhenická 34
19
Budimír
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Budimír 11
29
Bystré
Materská škola Sídlisko 311, Cementarenská 311/16
22
Bytča
Materská škola, Hurbanova 247/5
18
Bzenica
Materská škola, Bzenica 193
2
Čaka
Základná škola s materskou školou, Čaka 364
6
Čierna nad Tisou
Materská škola - Óvoda, Školská 160/3
23
Čierne - Vyšný koniec
Základná škola s materskou školou, Čierne - Vyšný koniec 969
15
Diviaky nad Nitricou
Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou 3 (MŠ)
22
Dojč
Základná škola s materskou školou, Dojč 137
19
Dolná Strehová
Základná škola s materskou školou, Madácha 3
10
Dolná Súča
Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
37
Dolná Ždaňa
Materská škola, Dolná Ždaňa 45
5
Dolné Vestenice
Základná škola s materskou školou, Ľ. Štúra 71/1
25
Doľany
Materská škola, Doľany 214
5
Domaniža
Materská škola, Domaniža 419
44
Domaňovce
Materská škola, Domaňovce 30
9
Družstevná pri Hornáde
Materská škola, Okružná 464/37
30
Dudince
Základná škola s materskou školou, Ľ. Štúra 155
11
Dúbrava
Základná škola s materskou školou, Dúbrava 464
12
Dúbravka (okres Michalovce)
Materská škola, Dúbravka 236
6
Dvory nad Žitavou
Materská škola, J.A. Komenského 27
25
Fiľakovo
Materská škola - Óvoda, Štúrova 1
30
Fintice
Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti, Grófske nádvorie 201/1
8
Gemerská Poloma
Materská škola, Ul. 9. mája 511
36
Gerlachov
Základná škola s materskou školou, Mlynská 21
9
Habura
Materská škola, Habura 63
12
Hanušovce nad Topľou
Materská škola, Petrovce 114
4
Heľpa
Materská škola, Hronská 115/4
8
Hladovka
Základná škola s materskou školou, Hladovka 47
21
Hlohovec
Materská škola, Nábrežie 23 - Elokované pracovisko, Fraštacká 4
23
Hlohovec
Materská škola, Hollého 3
10
Hnúšťa
Materská škola, Klokočova 741/25
24
Hodruša - Hámre
Materská škola, Kyslá 256
18
Holčíkovce
Materská škola, Holčíkovce 41
4
Holíč
Materská škola, Lúčky 14
15
Horná Seč
Materská škola, Hlavná 19
3
Horný Hričov
Základná škola s materskou školou, Horný Hričov 156
23
Hronské Kľačany
Základná škola s materskou školou, Hronské Kľačany 322
10
Hul
Materská škola, Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ, Alej 429/6
5
Humenné
Materská škola, Jasenov 239
13
Humenné
Materská škola, Mierová 37/19
10
Humenné
Materská škola, Štefánikova 49
33
Chorvátsky Grob
Impuls Idea Family, s.r.o., Čerešňová 32
11
Chrenovec - Brusno
Základná škola G. Drozda s materskou školou, Chrenovec 395
12
Iliašovce
Materská škola, Iliašovce 155
5
Imeľ
Základná škola s materskou školou, Elokované pracovisko MŠ, Zdravotnícka 622/28
5
Istebné
Základná škola s materskou školou, EP Materská škola, Istebné 259
4
Iža
Základná škola s materskou školou K. Domeho s VJM, Ďatelinová 296
10
Jakovany
Materská škola, Jakovany 64
7
Kamenec pod Vtáčnikom
Materská škola, Na Pažite 496/7
13
Kamenná Poruba
Základná škola s materskou školou, Ulica školská 474/5
20
Kaplna
Materská škola, Kaplna 174
18
Kapušany
Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7
16
Kazimír
Materská škola, Hlavná 105/93
3
Kendice
Materská škola, Kendice 333
23
Kľačany
Materská škola, Školská 212
15
Kojatice
Materská škola, Kojatice 199
8
Kokava nad Rimavicou
Základná škola s materskou školou, Dobšinského 29
15
Kolačkov
Základná škola s materskou školou, Kolačkov 31
10
Kolačno
Materská škola, Kolačno 1
10
Komjatice
Základná škola s materskou školou, Andreja Cabana 36
14
Kostoľany nad Hornádom
Materská škola, Košická 34
25
Košice
Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50
34
Košice
Materská škola, Dénešova 53
44
Košice
Súkromná materská škola, Jelšová 12
16
Košice
Súkromná materská škola, Jiskrova 3
14
Košice
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2
9
Košice
Materská škola, Smetanova 1
22
Košice
Kreatívna škôlka, Stará baštová 11
10
Košice
Materská škola, Turgenevova 7 - Elokované pracovisko Lorinčík 15
8
Košice
Súkromná materská škola Vilôčka, Vencová 4
25
Košice
Materská škola, Zupkova 37
36
Košice
Základná škola s materskou školou, Želiarska 4
3
Koškovce
Základná škola s materskou školou, Koškovce 50
3
Kozárovce
Materská škola, Kozárovce 927
28
Kravany
Materská škola - EP, Kravany 140
8
Kráľová pri Senci
Materská škola, Kráľová pri Senci 560
37
Krompachy
Materská škola, Hlavná 3
34
Krompachy
Základná škola s materskou školou, SNP 47
7
Krupina
Materská škola, Malinovského 874
70
Kúty
Materská škola, Ul. Dr. Štefana Heska 921
44
Kysucké Nové Mesto
Materská škola, Litovelská 605/9
40
Láb
Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10
32
Lakšárska Nová Ves
Základná škola s materskou školou, Lakšárska Nová Ves 285
13
Lemešany
Základná škola s materskou školou, Lemešany 275
19
Letanovce
Materská škola, Nábrežná 9
10
Levice
Materská škola, Hlboká 1
48
Levice
Materská škola, Konopná 8
14
Levice
Materská škola, mestská časť Kalinčiakovo 44
11
Levice
Materská škola, Kršany 158
7
Levice
Materská škola, Okružná 23
4
Levice
Materská škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87
13
Levice
Materská škola, Tekovská 28
21
Levice
Materská škola, Vojenská 114
21
Liesek
Základná škola s materskou školou, Staničná 324
35
Limbach
Súkromná materská škola Škôlka Limbach, Vavrinecká 2
12
Lipany
Materská škola, Kpt. Nálepku 7
49
Lipníky
Materská škola, Lipníky 15
8
Lipovce
Základná škola s materskou školou, Lipovce 125
8
Liptovská Štiavnica
Materská škola, Hlavná 44/76
8
Liptovský Ján
Základná škola s materskou školou, Starojánska 11/11
26
Liptovský Mikuláš
Materská škola Agátik, Agátová 637
89
Liptovský Mikuláš
Evanjelická materská škola Magdalénka, Komenského 3938
9
Lopej
Materská škola, Dolná Lehota 161
6
Lozorno
Materská škola, Orechová 902/19
44
Lučenec
Materská škola, Boľkovce osada 236
14
Lučenec
Materská škola, Rúbanisko I 2870/16
45
Lučenec
OZ Liprem, Pivničný rad 12
5
Lutila
Základná škola s materskou školou, Slobodné 23
10
Ľubeľa
Materská škola, Ľubeľa 161
22
Ľubotice
Materská škola, Československých letcov 2
38
Malacky
Materská škola, Záhorácka 95
20
Malá Hradná
Materská škola, Malá Hradná 104
6
Margecany
Základná škola s materskou školou, Školská 20
16
Markuška
Materská škola, Markuška 40
9
Martin
Evanjelická spojená škola - Evanjelická materská škola, Divadelná 19
28
Martin
Materská škola, Nálepkova 5
30
Matejovce nad Hornádom
Materská škola, Matejovce nad Hornádom 97
4
Matúškovo
Materská škola - Óvoda, Hájska 744
15
Melčice
Materská škola, Adamovské Kochanovce 97
17
Mestečko
Materská škola, Mestečko 109
11
Michalová
Materská škola, Hrable 1
14
Michalovce
Cirkevná materská škola sv. Terezky, Farská 1
24
Michalovce
Materská škola, Fraňa Kráľa 78
39
Michalovce
Materská škola, Leningradská 1
47
Michalovce
Materská škola, Okružná 19
26
Mikušovce
Základná škola s materskou školou, Mikušovce 16
8
Mlynčeky
Materská škola, Mlynčeky 15
7
Modra nad Cirochou
Materská škola pri Základnej škole, Školská 302
14
Moldava nad Bodvou
Materská škola Štvorlístok, Hviezdoslavova 17
11
Motešice
Základná škola s materskou školou, Motešice 77
7
Námestovo
Materská škola Slniečko na Briežku, Veterná 159
3
Nemčice
Materská škola, Školská 351/45
8
Nemšová
Katolícka spojená škola, or. zl. MŠ sv. Gabriela, Školská 9
20
Nevidzany
Materská škola, Nevidzany 107
7
Nitra
Materská škola, Belopotockého 2
18
Nitra
Materská škola, Dobšinského 2885
11
Nitra
Materská škola, Nábrežie mládeže 7
24
Nitra
Materská škola, Novomeského 500/19
40
Nitra
Materská škola, Piaristická 12
30
Nitra
Materská škola, Topoľová 6
21
Nitra - Janíkovce
Materská škola, Okružná 1
15
Nitrianske Sučany
Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Nitrianske Sučany 352
15
Nová Baňa
Jasličky Hviezdička, Brehy 390
1
Nová Baňa
Materská škola, Nábrežná 2
10
Nová Dedinka
Materská škola, Hlavná 49
68
Nová Dubnica
Materská škola, M. Kukučína 787/10
6
Nová Dubnica
Materská škola P. Jilemnického, elokované pracovisko Komenského sady 59/4
18
Nové Zámky
Materská škola Slniečko, Bitúnková 6
6
Nové Zámky
Materská škola - Óvoda, Cyrilometódska 42
22
Odorín
Materská škola, odorín 65
8
Olcnava
Základná škola s materskou školou, Lúčna 3
10
Oravský Podzámok
Materská škola, Pribiš 134
7
Oravské Veselé
Materská škola, Oravské Veselé 377
15
Osikov
Materská škola, Osikov 103
8
Ostrov
Materská škola, Ostrov 131
20
Partizánske
Materská škola, Obuvnícka ulica 435/30
20
Piešťany
Materská škola, A. Dubčeka 11
11
Piešťany
Materská škola, Hviezdoslavova 1052/3
16
Plavé Vozokany
Materská škola, Plavé Vozokany 319
5
Plevník - Drienové
Materská škola, Plavník - Drienové 255
23
Podlužany
Materská škola, Podlužany 232
10
Pohorelá
Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159
7
Pohronská Polhora
Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Hlavná 1
6
Poprad
Materská škola, Podtatranská 136/4
60
Poprad
Súkromná materská škola, Rovná 597/15
18
Poproč
Základná škola s materskou školou, Školská 3
28
Považská Bystrica
Materská škola, Elokované pracovisko, M. Šoltésovej 1670
10
Považská Bystrica
Materská škola, Mierová - EP Milochov 224
8
Považská Bystrica
Materská škola, Rozkvet 2024
56
Považská Bystrica
Základná škola s materskou školou, Sverepec 240
19
Prievidza
Materská škola, Ul. A. Mišúta 731/2
6
Prešov
Materská škola, Haburská 9
21
Prešov
Súkromná maaterská škola MONTE - Detský svet, Bernolákova 17
4
Prešov
Materská škola, Bernolákova 19
40
Prešov
Materská škola, Budovateľská 8
9
Prešov
Materská škola, Čapajevova 17
14
Prešov
Materská škola, Čergovská 14
30
Prešov
Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4
6
Prešov
Súkromná materská škola Mamajáčik, Škultétyho 12
14
Prešov
Súkromná materská škola Včielka, Sabinovská 145
3
Prešov
Súkromná materská škola Simbáčik, Severná 13
7
Prešov
Súkromná materská škola Tobiáš, Solivarská 60
7
Pribeta
Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Hlavná 215
6
Pribeta
Materská škola, Kvetná 39
9
Púchov
Materská škola, 1. mája 1348/28
16
Radatice
Materská škola, Radatice 210
19
Raslavice
Materská škola, Toplianska 152
47
Raslavice
Materská škola, Janovce 78
5
Rastislavice
Základná škola s materskou školou, Rastislavice 186
10
Ražňany
Materská škola, Ražňany 235
11
Rimavská Sobota
Materská škola, I. Hatvaniho 1759/13
30
Rovinka
Materská škola, Sadová 206/7
25
Rožňava
Materská škola (SK), Ernesta Rótha 518/4
35
Rožňava
Materská škola, Kyjevská 2020/4
14
Ružindol
Základná škola s materskou školou, Radová 318/45
24
Ružinov
Materská škola Vilka, Ivanská cesta 57
7
Ružomberok
Súkromná materská škola TatraKUK, Malé Tatry 5A
16
Sabinov
Materská škola, 17. novembra 42
42
Sabinov
Súkromná základná škola s materskou školou, Námestie slobody 100
8
Sabinov
Materská škola, Švermova 1
31
Sása
Materská škola, Sása 119
14
Selec
Materská škola, EP ako súčasť ZŠ s MŠ Selec, Selec 214
9
Semerovo
Materská škola, Semerovo 585
11
Senec
Materská škola, Kollárova 23
14
Senec
Materská škola, Kysucká 9
85
Sereď
Materská škola D. Štúra 2116/36, Elokované pracovisko, Fándlyho 752/17A
11
Sereď
Materská škola, Komenského 1137/37
28
Siladice
Materská škola, Siladice 247
6
Sirník
Materská škola, Garážová 157/19
3
Skačany
Základná škola s materskou školou, Skačany 539
12
Skalica
Materská škola Dr. Clementisa 59, L. Svobodu 31
52
Skalica
Materská škola, EP Hviezdoslavova 1
24
Sliač
Súkromná materská škola, ČSA 67/21
5
Smižany
Materská škola, Komenského 1319/1
13
Smolinské
Základná škola s materskou školou, Smolinské 407
5
Snina
Cirkevná materská škola sv. Marie Goretti, 1. mája 2718/14
11
Snina
Materská škola, Budovateľská 2205/12
15
Snina
Materská škola, Československej armády 1590/1
16
Snina
Materská škola, Duklianskych hrdinov 2078/13
15
Snina
Súkromná materská škola, Komenského 2779
17
Snina
Materská škola, Kukučínova 2544/7
30
Sološnica
Materská škola, Sološnica 32
17
Spišská Belá
Materská škola, Mierová 1
21
Spišské Podhradie
Materská škola, Májová 54
21
Spišské Tomášovce
Materská škola 271/11
11
Spišské Vlachy
Materská škola, SNP 1
25
Spišský Hrušov
Materská škola, Spišský Hrušov 217
6
Spišský Štiavnik
Materská škola, Hornádska 239
17
Starý Tekov
Materská škola, Kováčová 10
22
Stupava
Vzdelávacia skupina U Eda, Park 1
5
Suchá Hora
Materská škola, Hlavná 450
23
Suchohrad
Materská škola, Suchohrad 130
1
Svätoplukovo
Základná škola s materskou školou, Svätoplukovo 331
21
Svätý Jur
Materská škola, Felcánova 7
14
Svätý Jur
Materská škola, Veltlínska 2
18
Svidník
Materská škola, gen. Svobodu 744/33
28
Svrčinovec
Materská škola, Svrčinovec 856
32
Šaľa
Materská škola, 8. Mája 2
24
Šaľa
Materská škola, Hollého 40
56
Šarišské Michaľany
Materská škola, Pod lesíkom 30, EP Základnej školy s materskou školou, Pod lesíkom 19
6
Štefanov nad Oravou
Materská škola, Hlavná 127/48
6
Štrba
Materská škola, Československej armády 72/88
25
Trnava
Materská škola, Vajanského 3
80
Tomášovce
Materská škola, Závadská 130/1
7
Trenčianske Pavlovce
Súkromná materská škola SiMa, Malé Stankovce 273
10
Trenčianska Teplá
Materská škola, J. Braneckého 129/13
46
Trenčianske Teplice
Materská škola, SNP 75
5
Trenčín
Materská škola, Na dolinách 27
20
Trenčín
Materská škola, Medňanského 360/34
50
Trenčín
Súkromná materská škola, Márie Turkovej 22
27
Trenčín
Cirkevná materská škola bl. Tarzície, Olbrachtova 28
12
Trnava
Súkromná materská škola BESST, Limbová 3
64
Trnava
Materská škola, V Jame 3
18
Turčianske Teplice
Materská škola Zvedavé slniečko, Horné Rakovce 1400/28
5
Tulčík
Materská škola, Demjata 129
11
Tvrdošín
Súkromná materská škola, Ústianska 215
7
Uhrovec
Základná škola s materskou školou, SNP 5
18
Valaská
Materská škola, Švermova 8
22
Važec
Základná škola s materskou školou, Školská 339
20
Včelince
Materská škola, Rumince 89
4
Veľká Ida
Materská škola, Veľká Ida 359
10
Veľké Orvište
Materská škola, Školská 44
6
Veľké Zálužie,
Materská škola, Podvinohrady 519/53
13
Veľký Kýr
Základná škola s materskou školou, Školská 7
22
Veľký Šariš
Cirkevná materská škola sv. Jakuba, Námestie sv. Jakuba 33/3
12
Višňové
Základná škola s materskou školou, Višňové 966
37
Vištuk
Základná škola s materskou školou, Vištuk 44
22
Vranov nad Topľou
Súkromná materská škola, Best friends nursery, Podhrunkovská 682
7
Vranov nad Topľou
Materská škola, Sídlisko 1. mája 68
36
Vranov nad Topľou
Materská škola, Ulica 1. mája 1227
38
Vrbové
Materská škola, 9. Mája 322
6
Vrútky
Spojená škola, M.R. Štefánika 1
28
Vysoké Tatry
Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21
13
Zemianske Kostoľany
Materská škola, J. Hagaru 43/33
13
Zemné
Materská škola s VJM - Óvoda, Školská 853
7
Závažná Poruba
Materská škola, Hlaná 139
10
Závod
Základná škola s materskou školou, Sokolská 81
40
Zubrohlava
Základná škola s materskou školou, Školská 34
32
Želiezovce
Materská škola, Hopsasa, SNP 93
42
Žiar nad Hronom
Materská škola Dr. Janského, EP Rudenkova 1
5
Žilina
Materská škola, Brezany 122
7
Žilina
Materská škola, Čajakova 4A
36
Žilina
Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36
24
Žilina - Hôrky
Základná škola s materskou školou, Ul. Dlhá 164/18
24
Zlaté Moravce
Materská škola, Kalinčiakova 12
37
Zvolen
Materská škola, Tehelná 2549/5
52Materské školy - zahraničie  
Kamenice (ČR)
Mateřská škola, Kostelec u Křížků 54
13Spolu:

6411
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2022
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah