Logická olympiáda pre najmenších 2023 MŠ - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Logická olympiáda pre najmenších 2023 MŠ

Články
Zoznam zaregistrovaných materských škôl do Logickej olympiády pre najmenších 2023
Logická olympiáda pre najmenších patrí medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom súťaže je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme (do 30. januára 2023). V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918640971 (p. Lukáč)
Logická olympiáda pre najmenších 2023
Mesto/Obec
Materská škola
Počet registrovaných detí
Banská Belá
Základná škola s materskou školou, Banská Belá č. 315
17
Banská Bystrica
Materská škola, Sásovská cesta 21
31
Banská Bystrica
Materská škola, Severná 5
6
Banská Bystrica
Súkromná materská škola U Macka Macíka, Tajovského 5
18
Banská Bystrica
Súkromná materská škola, Tatranská 10
9
Bardejov
Materská škola, Komenského 47
37
Báhoň
Materská škola, EP Základnej školy s materskou školou, 1. mája 1
23
Belá nad Cirochou
Materská škola, EP CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla
25
Bratislava
Materská škola, Bohrova 1
60
Bratislava
Základná škola s materskou školou, Dubová 1 (sídlo Brnianska 47)
19
Bratislava
LittleBig, Ďumbierska 3
10
Bratislava
Súkromná materská škola Funiversity, Gajova 21
105
Bratislava
Materská škola, Gorazdova 6
3
Bratislava
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48
36
Bratislava
Súkromná materská škola, Gustáva Mallého 2
22
Bratislava
Základná škola s materskou školou, Hargašova 5
80
Bratislava
Materská škola, Heydukova 25
30
Bratislava
Materská škola, Hraničiarska 101/81
24
Bratislava
Základná škola s materskou školou J. A. Komenského, Hubeného č. 25
60
Bratislava
Materská škola, Iľjušinova 1
10
Bratislava
OZ Vilka deťom, Ivanska cesta 57
12
Bratislava
Materská škola, Javorinská 9
5
Bratislava
Súkromná materská škola, Žltá 13/A, EP Malé Krasňany Malokrasňanská 2
12
Bratislava
Materská škola, Kríková 20
70
Bratislava
Súkromná materská škola Špuntík, Krupinská 4
8
Bratislava
Cirkevná materská škola Márie Mazzarelovej, Lachova 33
50
Bratislava
Materská škola, Lietavská 1
68
Bratislava
Materská škola Ľ. Fullu, Ľ. Fullu 12
12
Bratislava
Materská škola sv. Márie Magdalény, Gerulatská 4B
5
Bratislava
Materská škola, Majerníkova 60
27
Bratislava
Materská škola, Milana Marečka 20
15
Bratislava - Ružinov
Súkromná materská škola Kids Paradise, Martinčekova 13
7
Bratislava
Materská škola Maternelle, Námestie M. Benku 1
4
Bratislava
Súkromná materská škola, Panenská 4
15
Bratislava
Materská škola, Plickova 16
40
Bratislava
Materská škola, Prešovská 28
66
Bratislava
Materská škola, Švantnerova 1
20
Bratislava
Materská škola, Šustekova 33
40
Bratislava
Materská škola, Tupolevova 20
43
Bratislava
Materská škola, Turnianska 6
21
Bratislava
Súkromná materská škola DC Vrakuňáčik, Železničná 34
9
Bratislava - Rusovce
Základná škola s materskou školou, Vývojová 228
47
Bratislava
Súkromná materská škola Christo Boteva, Záporožská 8
15
Bratislava
Súkromná materská škola UniCare, Polereckého 3
25
Bratislava
Súkromná materská škola, Žltá 13/A, EP Továrenská 14
6
Bratislava
Súkromná materská škola, Žltá 13/A
25
Brestovany
Základná škola s materskou školou, J. Nižnanského 1
25
Breza
Základná škola s materskou školou, Lán 314
19
Brezno
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, sídlo MŠ B. Němcovej 17
15
Brezová
Materská škola, Budovateľská 348/11
8
Brezová pod Bradlom
Materská škola, Sídlisko D. Jurkoviča 426
22
Brezovica (okres Sabinov)
Základná škola s materskou školou, Brezovica 60
20
Brezovica (okres Tvrdošín)
Základná škola s materskou školou, Školská 321
18
Brusno
Základná škola s materskou školou, Školská 622
21
Budča
Materská škola, Lhenická 34
25
Budimír
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Budimír 11
24
Budkovce
Materská škola, Budkovce 119
22
Bystré
Materská škola, Bystré 311, Cementárenská 311/16
25
Bystré
Materská škola, Bystré 172
18
Bytča
Materská škola, Hliník nad Váhom 167
18
Bytča
Materská škola, Hurbanova 247/5
18
Cernina
Materská škola, Cernina 30
2
Cernina
Materská škola, Rovné 37
12
Čeľadince
Základná škola s materskou školou, Čeľadince 125
12
Červenica pri Sabinove
Materská škola, Červenica pri Sabinove 288
21
Čierne Pole
Materská škola, Čierne Pole č. 16
5
Čierny Balog
Materská škola, Mlynská 1352/87
4
Čimhová
Základná škola s materskou školou, Čimhová 6
16
Číž
Materská škola, Číž 145
7
Dežerice
Materská škola, Dežerice 101
15
Diviacka Nová Ves
Základná škola s materskou školou, Diviacka Nová Ves 260
19
Diviaky nad Nitricou
Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou
20
Dlhé Pole
Základná škola s materskou školou, Dlhé Pole 203
18
Dobrá Niva
Základná škola s materskou školou Juraja Neresnického, Školská 447/3
21
Dolná Poruba
Základná škola s materskou školou, Dolná Poruba 88
10
Dolná Strehová
Základná škola s materskou školou, Madácha 3
6
Dolná Ždaňa
Materská škola, Dolná Ždaňa 45
7
Dolné Lefantovce
Materská škola, Kostolná 32
5
Dolné Vestenice
Základná škola s materskou školou, Ľ. Štúra 71/1
23
Dolný Kubín
Materská škola, Malatiná 70
15
Dolný Kubín
Materská škola, Párnica
7
Doľany
Materská škola, Doľany 214
11
Drienica
Materská škola, Drienica 98
7
Družstevná pri Hornáde
Materská škola, Okružná 464/37
44
Dunajov
Základná škola s materskou školou, Dunajov 235
20
Dunajská Lužná
Materská škola, Brezová 738/27
119
Dúbrava
Materská škola, Dúbrava 464
13
Ďanová
Materská škola, Ďanová 151
14
Fiľakovo
Materská škola - Óvoda, Štúrova 1
30
Fintice
Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti, Grófske nádvorie 201/1
8
Fintice
Materská škola, Grófske nádvorie 209/2
13
Gbely
Základná škola s materskou školou, Pionierska 687
56
Gemerská Poloma
Materská škola, Ul. 9. mája 511/20
35
Gerlachov
Základná škola s materskou školou, Mlynská 21/53
4
Giraltovce
Materská škola, Dukelská 12
40
Hanušovce nad Topľou
Materská škola, Budovateľská 428/4
66
Hažlín
Materská škola, Beloveža 102
9
Heľpa
Materská škola, Hronská 104/11
6
Hladovka
Základná škola s materskou školou, Hladovka 47
21
Hlohovec
Materská škola, Hollého č. 3
25
Hlohovec
Materská škola, Nábrežie 23
27
Holíč
Materská škola, EP J. Čabelku 4
16
Holíč
Materská škola, Lúčky 14
24
Hontianska Vrbica
Materská škola, Hontianska Vrbica 267
6
Hrnčiarovce nad Parnou
Základná škola s materskou školou, Kostolná 28
21
Hronovce
Materská škola - Óvoda, Levická cesta 4
13
Hronské Kľačany
Základná škola s materskou školou, Hronské Kľačany 322
7
Hruštín
Materská škola, Pod Brehom 207
36
Hviezdoslavov
Súkromná materská škola, Letná 1659
2
Humenné
Materská škola, Dargovských hrdinov 18
40
Humenné
Materská škola, Družstevná 1472/16
24
Humenné
Materská škola, Jasenov 239
9
Humenné
Materská škola Múdre sovičky, Kudlovská 47/236
11
Humenné
Materská škola, Mierová 37/19
24
Chrenovec - Brusno
Základná škola G. Drozda s materskou školou, Chrenovec - Brusno č. 395
15
Imeľ
Základná škola s materskou školou, Zdravotnícka 622/28
10
Istebné
EP Základná škola s materskou školou, Istebné č. 259
11
Jablonec
Materská škola, Jablonec 57
20
Jakovany
Materská škola, Jakovany 64
9
Jakubov
Materská škola, Hlavná ulica 406/63
23
Jakubova Voľa
Materská škola, Jakubova Voľa 52
2
Jazernica
Základná škola s materskou školou, Jazernica 84
8
Ješkova Ves
Materská škola, Ješkova Ves 48
5
Kamenec pod Vtáčnikom
Materská škola, Na Pažite 496/7
20
Kaplna
Materská škola, Kaplna 174
18
Kátov
Materská škola, Kátov 155
12
Kocurany
Materská škola, Kocurany 111
11
Kolačno
Materská škola, Kolačno 1
6
Kolta
EP ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Kolta 243
16
Kostoľany nad Hornádom
Materská škola, Košická 34
21
Kostolište
Súkromná materská škola, Kostolište 921
22
Košariská
Materská škola, Košariská 87
9
Košice
Materská škola, B. Němcovej 4
6
Košice
Materská škola, Budapeštianska 1
28
Košice
Materská škola, Budapeštianska 1 - EP Viedenská 34
27
Košice
Materská škola, Budanova 6
17
Košice
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Budimír 11
24
Košice
Materská škola, Dénešová 53
31
Košice
Materská škola, Dneperská 8
46
Košice
Materská škola, Galaktická 11
22
Košice
Materská škola, Humenská 51
10
Košice
Súkromná materská škola, Jiskrova 3
14
Košice
Materská škola Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3
21
Košice
Materská škola, Hronská 7
24
Košice
Materská škola, Obrancov mieru 16
10
Košice
Spojená škola - ŠMŠ, Opatovská cesta 101
24
Košice
Materská škola, Smetanova 11
30
Košice
Súkromná materská škola, Kreatívna škôlka, Stará Baštová 11
15
Košice
Materská škola, Turgenevova 7
35
Košice
Súkromná materská škola Vilôčka, Vencová 4
16
Košice
Materská škola, Zupkova 37
42
Košice - Krásna
Materská škola, Žiacka 18
10
Košice
Základná škola s materskou školou, Želiarska 4
6
Košice - Šebastovce
Materská škola, Repíková 58
2
Kozárovce
Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
33
Kravany
EP Materská škola, Kravany 140
8
Kráľová pri Senci
Materská škola, Záhumenská 560
34
Krupina
Materská škola, Malinovského 874
70
Kuková
Materská škola, Želmanovce
6
Kúty
Materská škola, Ul. Dr. Štefana Heska 921
43
Kysak
Materská škola, Kysak 210
16
Lakšárska Nová Ves
Materská škola pri ZŠ, Lakšárska Nová Ves č. 285
9
Lednické Rovne
Materská škola, Súhradka 204
116
Letanovce
Materská škola, Nábrežná 9
13
Levice
Materská škola, Krškany 158
4
Levice
Materská škola, Vojenská 114
17
Liesek
Základná škola s materskou školou - Materská škola, Staničná 324
39
Lieskovec
Materská škola, Nová 2912/2
11
Limbach
Súkromná materská škola, Vavrinecká 2
10
Lipníky
Materská škola, Lipníky 15
6
Lipovce
Základná škola s materskou školou, Lipovce 125
7
Liptovské Sliače
Základná škola s materskou školou J. Hanulu, Školská 927/2
22
Liptovská Štiavnica
Materská škola, Hlavná 44/76
15
Liptovský Ján
Základná škola s materskou školou, Starojánska 11/11
25
Lozorno
Materská škola, Orechová 19
20
Ľubeľa
Materská škola, Ľubeľa 161
20
Lučenec
OZ Liprem, Pivničný rad 12
12
Ludanice
Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40
16
Malá Hradná
Materská škola, Malá Hradná 104
9
Malý Čepčín
EP Základná škola s materskou školou, Malý Čepčín 34
27
Marianka
Materská škola, Námestie 4. apríla 62
22
Martin
Evanjelická materská škola, Divadelná 19
27
Matúškovo
Materská škola - Óvoda, Hájska 744
15
Medzibrod
Základná škola s materskou školou, Pod hôrkami 3
20
Medzilaborce
Materská škola, Habura 63
13
Mestečko
Materská škola, Mestečko 109
9
Michalovce
Materská škola, J. A. Komenského 2
38
Michalovce
Materská škola, Okružná 19
23
Mikušovce
Základná škola s materskou školou, Mikušovce 16
20
Miloslavov
Materská škola, Centrálna ulica 87/9
126
Modra
Materská škola, Sládkovičova 13
4
Moravany
Materská škola, Moravany 319
9
Most pri Bratislave
Materská škola, 29. augusta 384/2A
42
Most pri Bratislave
Materská škola, 29. augusta, EP Športová 1384/84A
44
Motešice
Základná škola s materskou školou, Machnáčska 77
8
Mútne
Materská škola, Mútne 222
61
Myjava
Základná škola s materskou školou, Turá Lúka 131
10
Námestovo
Materská škola "Slniečko na briežku", Veterná 159
43
Námestovo
Špeciálna materská škola, M. Urbana 160
7
Nemčice
Materská škola, Školská 351/45
8
Nitra
Materská škola, Topoľová 6
20
Nová Baňa
Materská škola, Nábrežná 2
77
Nová Dedina
Materská škola, Nová Dedina 65
10
Nový Salaš
Materská škola, Nový Salaš 83
17
Oravské Veselé
Základná škola s materskou školou, Oravské Veselé 377
42
Ostrov
Materská škola, Ostrov 131
12
Perín - Chym
Materská škola, Perín 145
18
Pezinok
Súkromná materská škola, Cajlanská 83
19
Pezinok
Materská škola, gen. Pekníka 2
68
Pezinok
Materská škola, EP, Na bielenisku 2
22
Piešťany
Materská škola, Ružová 2
14
Piešťany
Materská škola, Staničná 2
29
Piešťany
Materská škola, Valová 40
18
Piešťany
Cirkevná materská škola sv. Michala Archanjela, Vodárenská 78
23
Piešťany
Materská škola, Zavretý kút 6
21
Plavecký Mikuláš
Materská škola, Plavecký Mikuláš 297
15
Podlužany
Materská škola, Podlužany 36
6
Pohorelá
Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159
5
Poľný Kesov
Materská škola, Poľný Kesov 69
7
Poprad
Súkromná materská škola, Rovná 597/15
19
Považská Bystrica
Materská škola, EP Milochov 224
6
Praha 4 - Podolí (ČR)
Mateřská škola, Na Zvoničce 1030/13
10
Praha 4 (ČR)
Mateřská škola, Přímětická 1247
49
Praha 4 (ČR)
Mateřská škola 4 pastelky, Sedlčanská 14
150
Praha 9 (ČR)
Mateřská škola, Pod Krocínkou 466/44
8
Prešov
Materská škola, Bernolákova 19
10
Prešov
Materská škola, Budovateľská 8
4
Prešov
Deťúrkovo, n. o., Čapajevova 11
14
Prešov
Materská škola, Československej armády 20
19
Prešov
Materská škola, Haburská 9
24
Prešov
Súkromná materská škola MONTE - Detský svet, Bernolákova 17
2
Prešov
Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4
17
Prešov
Evanjelická materská škola, Námestie legionárov 3
22
Prešov
Súkromná materská škola Včielka, Sabinovská 145
10
Prešov
Materská škola Sabínka, Sabinovská 22/A
8
Prešov
Súkromná materská škola ELBA, Smetanova 1
22
Prešov
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49
11
Prešov
Materská škola, Solivarská 51
20
Pribiš
Materská škola, Pribiš č. 134, Oravský Podzámok
3
Pribeta
Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Hlavná 215
4
Pribeta
Materská škola, Kvetná 39
4
Priechod
Materská škola, Priechod č. 179
20
Ražňany
Materská škola, Štefana Onderča 369/7, Ražňany
22
Revúca
Katolícka materská škola Svätej Rodiny, Ormisova 585/15
24
Rimavská Sobota
Materská škola, P. Dobšinského 4923/38A
7
Rožňava
Materská škola, Kyjevská 2020/14
16
Rožňava
Evanjelická cirkevná materská škola, Zeleného stromu 14
8
Ružomberok - Hrboltová
Materská škola, Potočná 6
8
Sabinov
Materská škola, 17. novembra 42, 083 01 Sabinov
47
Sečovce
Materská škola, Jarná 20
12
Senec
Materská škola, Fándlyho 2
3
Senec
Materská škola, Kollárova 23
40
Senec
Materská škola, Kysucká 9
118
Senec
Súkromná materská škola Benjamín, Tulipánová 7
12
Seňa
Materská škola, Seňa 200
42
Sereď
Materská škola D. Štúra 2116/36, EP Fándlyho 752/17A
11
Sereď
Materská škola, Ul. Komenského 1137/37
30
Sereď
Materská škola, Podzámska 2660/11
10
Sielnica
Materská škola, Sielnica
10
Skalica
Materská škola, Dr. Clementisa 59, EP Hviezdoslavova 1
16
Skalité
Materská škola, Skalité - Ústredie č. 632
28
Slanec
Základná škola s materskou školou, Hlavná 320/79
50
Smižany
Materská škola, Ružová 1197/9
8
Snina
Materská škola, Duklianskych hrdinov 2078/13
18
Snina
Materská škola, Budovateľská 2205/12
30
Snina
Materská škola, Kukučínova 2544/7
24
Snina
Súkromná materská škola Šampióni, Vihorlatská 1420
17
Sobrance
Materská škola, Gagarinova 916
4
Sobrance
Súkromná materská škola ELBA, Kpt. Nálepku 2
35
Sološnica
Materská škola, Sološnica 32
24
Soľ
Materská škola, Soľ 280
10
Spišská Belá
Materská škola, Mierová 15
18
Spišská Stará Ves
Spojená škola, org. zl. Materská škola, Štúrova 232/131
34
Spišské Vlachy
Materská škola, SNP 1
24
Stará Bystrica
Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680
10
Studienka
Základná škola s materskou školou, Studienka 222
20
Stupava
Materská škola, J. Kráľa 1592/1
72
Stupava
Materská škola, Ružová 7
10
Suchá Hora
Materská škola, Hlavná 450
26
Suchohrad
Materská škola, Suchohrad 130
11
Svätoplukovo
Základná škola s materskou školou, Svätoplukovo 37, EP ZŠ s MŠ, Svätoplukovo 331
19
Svätý Jur
Materská škola, Veltlínska 2
19
Svidník
Materská škola gen. Svobodu, gen. Svobodu 744/33
28
Svrčinovec
Materská škola, Svrčinovec č. 856
25
Šaľa
Materská škola, 8. mája č. 2
25
Šaľa
Materská škola, Hollého 1850/40
63
Šarišské Michaľany
Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19
21
Špačince
Základná škola s materskou školou, Hlavná 626/2
22
Šterusy
Materská škola, Šterusy 181
4
Štrba
Materská škola, Školská 808/19
24
Terňa
Základná škola s materskou školou, Hlavná 113/68
10
Trebišov
Materská škola, Komenského 1964/11
41
Trebišov
Materská škola, Škultétyho 1031/26
32
Trenčianske Stankovce
Súkromná materská škola SiMa, Trenčianske Stankovce 273
5
Trenčín
Cirkevná materská škola bl. Tarzície, Olbrachtova 28
25
Trstená
Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7
14
Tupá
Materská škola Margarétka, Tupá 78
9
Turany
Materská škola, Krížna 1157/11
4
Tvrdošín
Súkromná materská škola Slniečko, Ústianská 215/4
7
Uhrovec
Základná škola s materskou školou, SNP 5
17
Valaliky
Materská škola, Poľná 4
24
Valaská
Materská škola, Švermova 8
38
Valaská Dubová
Materská škola, Valaská Dubová 39
12
Vavrečka
Súkromná materská škola Lienka, Vavrečka 588
4
Veľaty
Materská škola, Športová 259
2
Veľká Ida
Materská škola, Veľká Ida č. 359
12
Veľká Lesná
Základná škola s materskou školou sv. Jána Krstiteľa, Veľká Lesná 16
16
Veľké Lovce
Základná škola s materskou školou, Veľké Lovce 97
10
Veľké Orvište
Materská škola, Školská 44
6
Veľké Úľany
Materská škola, Š. Majora 560/8
31
Veľké Vozokany
Materská škola, Veľké Vozokany 207
2
Veľký Kýr
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Školská 7
34
Vinné
Základná škola s materskou školou Františka Jozefa Fugu, Vinné 514
23
Vígľaš
Materská škola Jána Drdoša, Zvolenská 130/6
16
Vlkanová
Základná škola s materskou školou, Vlkanová 115
21
Vrbové
Materská škola, Sídlisko 9. mája 322
10
Vrbové
Materská škola 9. mája 322, EP Súkennícka 256
7
Vrútky
Materská škola Margarétka, Nábrežná 2
5
Vrútky
Materská škola pri Spojenej škole, M. R. Štefánika 1
30
Vyšný Kubín
Materská škola, Vyšnokubínska 135/35
13
Zamarovce
Materská škola, Zamarovská 63
3
Záhorská Ves
Materská škola, Hlavná ulica 569/91
4
Závod
Materská škola, Sokolská 81
36
Zemné
Materská škola, Školská 853
21
Zemné
Materská škola s VJM, Školská ulica 853
10
Zempínská Teplica
Materská škola, Okružná 366/4
8
Zvolen
Materská škola, 1. mája 161/1
30
Zvolen
Materská škola "Ďatelinka", J. Bánika 1733/41
24
Zvolen
Súkromná materská škola Dúha, Š. Moyzesa 38
9
Zvolen
Materská škola, Prachatická 45
12
Zvolen
Materská škola, Voljanského 491/3
45
Žiar nad Hronom
Materská škola Dr. Janského, EP Rudenkova 1
5
Žilina
Materská škola, Bajzova 9
43
Žilina
Materská škola, Čajakova 4A
35
Žilina
Materská škola, Gaštanová 56
54
Žilina, Horný Hričov
Základná škola s materskou školou, Horný Hričov 156
16
Žilina
Materská škola, Jarná 2602/7
1
Žilina
Materská škola, Ku škôlke 196
12
Žilina
Materská škola, Puškinova 3A
31
Žilina
Materská škola, Suvorovova 2797/20
45
Žilina
Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36
25
Žipov
Materská škola, Žipov 21
3
Spolu:

7582
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2024
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah