Foto: Finálové kolo 12. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných detí - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Foto: Finálové kolo 12. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných detí

Články
Foto: finálové kolo 12. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných detí

Finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných detí - 15. máj 2024
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Foto: Peter Ilenčík
Rozumieme nadaným
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2024
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah