Do 12. ročníka Logickej olympiády sa zaregistrovalo takmer 2700 účastníkov - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Do 12. ročníka Logickej olympiády sa zaregistrovalo takmer 2700 účastníkov

Články
Do 12. ročníka Logickej olympiády sa taregistrovalo 2700 účastníkov

Organizátori Logickej olympiády ohlásili tentoraz zaregistrovanie 2673 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Finále 12. ročníka najväčšej celoslovenskej súťaže intelektovo nadaných detí sa uskutoční v máji na Pedagogickej fakulte (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove.
Metropola Šariša od roku 2013 pravidelne hostí nadané deti zo všetkých kútov Slovenska. Spoluorganizátormi veľkého finále budú tento rok Pedagogická fakulta PU, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove, Regionálny úrad školskej správy v Prešove a mesto Prešov. Súťaž patrí do portfólia projektov, organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.

Logická olympiáda preverí logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie účastníkov. Súťaží sa v dvoch kategóriách: žiaci 1. stupňa ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) a žiaci 2. stupňa ZŠ (5. – 9. ročník ZŠ). „Z celkového počtu zaregistrovaných žiakov zastupuje prvý stupeň základnej školy 1221 súťažiacich, z druhého stupňa a osemročných gymnázií, teda nadaných žiakov do 15 rokov je 1452 prihlásených,“ priblížil Ľuboš Lukáč, externý spolupracovník na PF PU, špeciálny pedagóg a učiteľ intelektovo nadaných žiakov. Ako doplnil, v prvej fáze súťaže prebehnú školské kolá zaregistrovaných škôl, ktoré sa uskutočnia v marci. Finálové kolo je naplánované na máj. Do finále na univerzitnej pôde v Prešove postúpia podľa pravidiel súťaže víťazi školských kôl.
Rodičia sa môžu poradiť s odborníkmi
Finalisti Logickej olympiády sa okrem „pretekov“ v myslení budú môcť zúčastniť workshopu, ktorý je jednou z klasických sprievodných akcií súťaže. „V predvečer finále čaká účastníkov najmä zo vzdialenejších kútov našej krajiny outdoorová aktivita – výprava k vodnej nádrži Sigord v blízkych Slanských vrchoch. Jej názov je Večer talentov. Stretnutie nadaných žiakov, rodičov a učiteľov v lesoch obohatí kúzelná fyzika, spoločenské hry, netradičné matematické hry, hlavolamy a rébusy. Rodičia a učitelia môžu využiť príležitosť konzultovať problematiku a získať informácie o špecifikách edukácie intelektovo nadaných žiakov,“ uviedol Lukáč. Na Sigorde sa dozvedia informácie o ďalších prebiehajúcich projektoch a aktivitách iniciatívy Rozumieme nadaným.

Na odbornom seminári vystúpia i nadaní
Ambíciou odborného seminára Rozumieme nadaným, ktorý prebieha rovnako v priestoroch Prešovskej univerzity je osloviť učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, rodičov žiakov a študentov PF PU , ktorých profesionálne stretnutia s nadanými žiakmi v praxi ešte iba čakajú. „V auditóriu má svoje miesto aj laická verejnosť. Témy seminára vymedzujú príspevky odborníkov z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Po odborných prednáškach a vystúpeniach učiteľov z praxe príde na rad pohľad na vzdelávanie nadaných detí očami samotných detí, ktoré si pripravia vlastné príspevky,“ uzavrel Lukáč ktorý je autorom celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
 
****
 
Pedagogická fakulta PU sa už niekoľko rokov významnou mierou podieľa na rôznych projektoch a aktivitách určených nadaným žiakom. Patrí medzi spoluorganizátorov Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov a Logickej olympiády pre najmenších. Každoročne organizuje podujatie Nadaní vysokoškolákom a odborný seminár Rozumieme nadaným, určený odborným a pedagogickým zamestnancom škôl a poradenských zariadení, rodičom detí a študentom vysokých škôl.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2024
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah