Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah
ROZUMIEME NADANÝM:  Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove


Logická olympiáda pre najmenších 2023: Žrebovanie - materské školy:
MŠ, Komenského 47, Bardejov, Základná škola s materskou školou, Dlhé Pole 203, Materská škola - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo
ceny (spoločenské hry) posielame MŠ v priebehu mesiaca jún 2023)

Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov (základné školy, osemročné gymnáziá)

Odborný seminár Rozumieme nadaným

Logická olympiáda pre najmenších (materské školy)
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2023
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah