Zaregistrované školy - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Zaregistrované školy

Zoznam zaregistrovaných škôl do 7. ročníka Logickej olympiády
Celoslovenská intelektovo nadaných žiakov (žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení.

Registrácia Logická olympiáda 2019
Registrácia prebieha prostredníctvom Online formulára (k dispozícii a webovej stránke od vyhlásenia nového ročníka t.č. od novembra 2018). Prihlášku vyplní poverený pracovník školy (riaditeľ, zástupca riaditeľa, pedagóg) a prepošle ju elektronicky (cez portál). Prijatie prihlášky potvrdzujeme spätne emailom (spravidla do 24 hod. od prijatia prihlášky). Registrovať školu / žiaka je možné najneskôr do 8. januára 2019. Po tomto dátume nie je možné registrovať školu / žiaka.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme (do 8. januára 2019). V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918640971 (p. Lukáč)
(poradie škôl podľa dátumu registrácie)
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektový nadaním 2019
Škola
Počet reg. žiakov - 1. st. (A)
Počet reg. žiakov - 2. st. (B)
Základná škola, Ul. karpatská 803/11, Svidník
5
5
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
33
57
Základná škola, Krosnianska 4, Košice
65
0
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
6
8
Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa
43
67
Základná škola Bystrická cesta, Dončova 4, Ružomberok
31
59
Gymnázium Ivana Kraska, Hostinského 3, Rimavská Sobota
0
2
Gymnázium, Alejová 1, Košice
0
60
Gymnázium Andreja Vrábľa, Mierová 5, Levice
0
4
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava
3
9
Základná škola, Benkova 34, Nitra
92
97
Základná škola, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
5
4
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
3
2
Základná škola, Mirka Nešpora, Prešov
3
4
Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
0
25
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom
3
0
SZŠ CENADA a SG CENADA, Majerníkova 60, Bratislava94116
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
8
19
Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, Lučenec
9
0
Základná škola, Karloveská 61, Bratislava
4
0

Spolu
407538
945
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2018
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah