Nadané deti na Zelenom brehu - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Nadané deti na Zelenom brehu

Články
Zelený breh ovládli nadané deti z celého Slovenska
V predvečer finálového kola súťaže Logická olympiáda mimoriadne nadaných detí z celého Slovenska sa uskutočnilo netradičné podujatie. Nadaní žiaci sa stretli na spoločnom pobyte za účelom oddychu, načerpania nových síl, spoznania rovesníkov. „Večer Talentov“ sa uskutočnil v rekreačnom zariadení Zelený breh pri vodnej nádrži Sigord.
Samotné podujatie sa začalo pobytom na čerstvom vzduchu. Po náročnom cestovaní si školáci oddýchli pri jazierku, lodi, pódiu, i posedení pri čaji.
Večerný program sa začal vzdelávaním detí prostredníctvom vzdelávacích hier, logických skladačiek, magnetických stavieb a spoločenských hier.

Stavbu vesmírnych lodí si talentované deti vyskúšali s magnetmi rôznych geometrických tvarov. Zaujímavými boli stavby stavebných strojov, či rôzne priestorové stavby. Pomocou nich si tak finalisti Logickej olympiády rozvíjali jemnú motoriku, priestorové vnímanie, predstavivosť a matematickú gramotnosť v podobe geometrických útvarov.

Vzdelávanie a rozvoj detí tvorili ďalšie hry, prostredníctvom ktorých sa školáci učili chápať priestorové vzťahy a pojmy. Drevené stavebnice rozvíjali predstavivosť a podporujú zmysel pre geometriu. Mladí stavitelia sa naučili čítať 3D nákresy ako skutoční architekti.
Starší účastníci stretnutia nadaných žiakov z celého Slovenska si vyskúšali logické skladačky, ktoré rozvíjajú matematickú gramotnosť, koncentráciu, reč a schopnosť vnímať a spracovávať informácie. Zaujali rôzne LaQ stavebnice, z ktorých sa skladali rôzne modely podľa vlastnej fantázie a tvorivosti.

Večerný program pre talenty z celého Slovenska bol zameraný na kúzelnú fyziku.  Zábavno-vzdelávacie predvedenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným priebehom a výsledkom (fyzikálne kúzla) zaujalo naozaj každého. Cieľom fyzikálneho bádania bolo vzbudiť záujem o fyzikálne deje okolo nás, vnímanie fyziky na každom kroku a popularizácia krásnej vednej disciplíny.

Pre učiteľov a rodičov pripravili organizátori informačnú prednášku o projektoch celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Nasledujúce skoré ráno sa už finalisti registrovali na veľkom finálovom kole Logickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Počet súťažiacich narástol na viac ako stovku žiakov z celého Slovenska. A finále Logickej olympiády sa mohlo začať.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2019
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah