Vyhodnotenie - 5. ročník - logickaolympiada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úvod

Vyhodnotenie 5. ročníka celoslovenského finálového kola Logickej olympiády

Tohtoročné testovanie finalistov Logickej olympiády prebiehalo v dvoch testovacích kolách. Testovanie finalistov oboch súťažných kategórií sa realizovalo súbežne, pretože samotné úlohy pozostávali z rozdielnych typov úloh. Celkovo sa súťažiaci „popasovali“ s 20 úlohami, ktoré neboli zďaleka také ľahké, ako sa zdalo. Úlohy boli zamerané na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie. Prvoradým kritériom úspešnosti boli správne vyriešené úlohy, až pri rovnosti počtu bodov prišiel na rad počet bodov za ťažšie úlohy a napokon ušetrené minúty.

Kategória A - Vyhodnotenie 5. ročníka celoslovenského finálového kola Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Por. č.

Meno a priezvisko

Test1

Test2

Čas1

Čas2

Spolu

Škola

Mesto

1.

Richard Dudek

11

9

19:35

12:45

20

ZŠ, Ul. Budovateľov 9

Martin

2.

Tomáš Kuník

9

11

45:00

32:56

20

ZŠ, Kubranská 80

Trenčín

3.

Michal Schubert

8

11

45:00

20:45

19

ZŠ, Benkova 34

Nitra

Kategória B - Vyhodnotenie 5. ročníka celoslovenského finálového kola Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Por.č.

Meno a priezvisko

Test1

Test2

Čas1

Čas2

Spolu

Škola

Mesto

1.

Lukáš Rumpel

12

13

34:50

11:05

25

ZŠ, Ul. Budovateľov 9

Martin

2.

Filip Baltovič

13

12

45:00

22:22

25

Gymnázium, Alejová 1

Košice

3.

Martin Dam

11

13

45:00

22:33

24

ZŠ, Ing. O. Kožucha 11

Spišská Nová Ves

Celkové výsledky - 5. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Prešov

kategória A

kategória B

Por.č.

Meno a priezvisko

Škola a mesto

Por. č.

Meno a priezvisko

Škola a mesto

1.

Richard Dudek

ZŠ, Ul. Budovateľov 9, Martin

1.

Lukáš Rumpel

ZŠ, Ul. Budovateľov 9, Martin

2.

Tomáš Kuník

ZŠ, Kubranská 80, Trenčín

2.

Filip Baltovič

Gymnázium, Alejová 1, Košice

3.

Michal Schubert

ZŠ, Benkova 34, Nitra

3.

Martin Dam

ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

4.

Michal Čarnogurský

ZŠ, Kubranská 80, Trenčín

4.

Matúš Čarnogurský

ZŠ, Kubranská 80, Trenčín

5.

Lívia Čordášová

ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník

5.

Branislav Ječim

ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

6.

Ján Kolár

ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom

6.

Áron Vince

ZŠ, Krátka 2, Šaľa

7.

Patrik Mačoško

ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné

7.

Jakub Kocúr

ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

8.

Richard Síkela

ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice

8.

Anton Illéš

ZŠ, Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou

9.

Ema Švigárová

ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné

9.

Alexandra Valková

ZŠ, Komenského 23, Bardejov

10.

Leo Líška

ZŠ, Krátka 2, Šaľa

10.

Lucia Pockľanová

Gymnázium, Hostinského 3, Rimavská Sobota

11.

Leo Šefčík

SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava

11.

Anna Sosňáková

ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné

12.

Samuel Hangya

ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

12.

Radoslav Jochman

Gymnázium, Alejová 1, Košice

13.

Barbora Košárková

ZŠ, Ul. Budovateľov 9, Martin

13.

Samuel Vargovčík

CZŠ sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7, Sabinov

14.

Šimon Škombár

ZŠ, Krosnianska 4, Košice

14.

Martin Dzúr

ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

15.

Michal Kosteník

ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

15.

Kamila Bonková

ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné

16.

Tibor Vince

ZŠ, Krátka 2, Šaľa

16.

Jerguš Jančík

ZŠ, Komenského 23, Bardejov

17.

Oskar Cacara

SSŠ, Starozagorská 8, Košice

17.

Samuel Slezák

ZŠ, Benkova 34, Nitra

18.

Adam Ilčík

ZŠ, Krosnianska 4, Košice

18.

Michaela Bryndzová

ZŠ, Šmeralova 25, Prešov

19.

Sofia Stecenková

ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník

19.

Barbora Oboňová

ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

20.

Jordan Boiadjiev

ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

20.

Oliver Trokan

ZŠ, Kubranská 80, Trenčín

21.

Adam Kočiš

ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

21.

Samuel Tamáš

ZŠ, Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou

22.

Ján Katkovčin

ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné

22.

Klaudia Zacharová

Gymnázium, Hostinského 2, Rimavská Sobota

23.

Richard Boldiš

ZŠ, Školská 482/11, Hliník nad Hronom

23.

Soňa Tužinská

ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice

24.

Andrej Straube

SZŠ CENADA, Majerníková 60, Bratislava

24.

Laura Kissová

SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava

25.

Šimon Olejník

ZŠ, Benkova 34, Nitra

25.

Daniel Lopata

ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné

26.

Juraj Pavlík

ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

26.

Eva Karnišová

ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

27.

Filip Dubina

SZŠ Intelekt a pohyb, Znievska 2, Bratislava

27.

Artur Antol

SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina

28.

Peter Koreň

SZŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec

28.

Marek Jakubovie

SZŠ CENADA, Majerníková 60, Bratislava

29.

Adam Szabó

ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice

29.

Barbara Varová

ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

30.

Viktor Poprocký

ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

30.

Pavol Šuška

SZŠ Intelekt a pohyb, Znievska 2, Bratislava

31.

Lucia Šmátralová

SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava

31.

Samuel Koribanič

ZŠ J. Švermu, Štefánikova 31, Humenné

32.

Diana Krásna

ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

32.

Adam Bojnický

ZŠ, Ul. Budovateľov 9, Martin

33.

Monika Mafinová

ZŠ, Šmeralova 25, Prešov

33.

Timotej Strážovský

SZŠ CENADA, Majerníková 60, Bratislava

34.

Ján Roba

ZŠ, Šmeralova 25, Prešov

34.

Richard Gerboc

ZŠ J. Švermu, Štefánikova 31, Humenné

35.

Nela Dobrocká

SZŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec

35.

Klára Breceljová

ZŠ, Šmeralova 25, Prešov

36.

Norbert Vass

ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

36.

Dávid Joachim

ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

37.

Veronika Pavlechová

ZŠ, Rozmarínová 1, Komárno

37.

Laura Feníková

ZŠ, Kudlovská 11, Humenné

38.

Sofia Toráčová

SZŠ Intelekt a pohyb, Znievska 2, Bratislava

38.

Ivana Hajdušeková

SSŠ, Starozagorská 8, Košice

39.

Ľudmila Kvašná

ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné

39.

Martin Hrdina

ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

40.

Lea Milá

ZŠ, Komenského 23, Bardejov

40.

Igor Smolka

ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice

41.

Martin Matiáš

ZŠ, Komenského 23, Bardejov

41.

Branislav Kolesár

ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné

42.-43.

Lukáš Korkoš

ZŠ, Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

42.

Filip Bromberger

ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník

42.-43.

Martin Hinka

ZŠ J. Hurbana, Jenisejská 22, Košice

43.

Marek Bajcár

ZŠ s MŠ, Makov 264

 

44.

Frederik Hypký

SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava

 

45.

Rebeka Czellerová

ZŠ, Benkova 34, Nitra

 

46.

Emma Uličná

SSŠ, Starozagorská 8, Košice

 

47.-48

Martin Zachorec

ZŠ s MŠ, Školská 22, Svätý Peter

 

47.-48

Tomáš Hvozdovič

ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník

Koniec dobrý, všetko dobré
5. ročník celoslovenského finálového kola sa skončil a môžeme skonštatovať, že bol rovnako úspešný, ako tie predchádzajúce, no zároveň najbohatšie obsadený, čo nás veľmi potešilo. Veríme, že splnil očakávania súťažiacich, pedagógov, zúčastnených škôl, a aj ostatných zúčastnených. Na záver nám ostáva poďakovať sa všetkým, ktorí sa spolupodieľali na vynikajúcej akcii medzi ktoré Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov určite patrí. Budeme veľmi radi, ak táto myšlienka každoročného stretávania nadaných žiakov z celého Slovenska pretrvá aj  v budúcnosti. My už teraz pripravujeme ďalšie akcie, pretože výchova a vzdelávanie nadaných žiakov má nezastupiteľné miesto v systéme edukácie na Slovensku.

Srdečná vďaka všetkým prihláseným súťažiacim, pedagógom, rodičom, školám, ako aj sponzorom, organizačným i odborným garantom. Súťaž Logická olympiáda pre vás v tomto roku pripravili:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Prešovská univerzita v Prešove, Okresný úrad - Odbor školstva, Mesto Prešov.

Úspešný riešiteľ celoslovenského finálového kola Logickej olympiády nadaných žiakov - Martin Husovský (spevák hudobnej skupiny Komajota) :)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky