Seminár - logickaolympiada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odborný seminár Rozumieme nadaným 2017

Program


 • Chápanie nadania v minulosti a dnes

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (psychológ, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava)

 • Bezpečné vzdelávanie pre intelektovo nadaných - prečo- kedy - ako - kde  pre koho

PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD. (SZŠ CENADA, Majerníková 60, Bratislava)

 • Sociálne charakteristiky a poruchy správania u nadaných a talentovaných žiakov

PhDr. Alena Kollárová, PhD., (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov)

 • Zážitkové vyučovanie v triedach pre intelektovo nadaných žiakov v Bardejove

Mgr. Mária Peláková, (ZŠ, Komenského 23, Bardejov)

 • Nie je projekt ako projekt - nadané dieťa a eTwinning

PaedDr. Katarína Hvizdová (ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník), Mgr. Ivana Čepová (ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné)

Pozvánka - odborný seminár Rozumieme nadaným 2017

Odborný seminár Rozumieme nadaným 2016

Program


 • Rozvíjanie nadania v rodine a škole

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (psychológ, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava)

 • Problémy edukácie intelektovo nadaného žiaka v triede

Mgr. Jana Kojnoková (katedra Matematickej edukácie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov)

 • Rodič intelektovo nadaného žiaka (štúdia)

Mgr. Blanka Tomková, PhD. (katedra Matematickej edukácie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov)

 • IQ kids - edukácia nadaných detí a žiakov

Mgr. Ľuboš Lukáč (špeciálny pedagóg, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov)

 • Sme Talenty

(Predstavujeme Prešovské nadané deti)

Pohľad za odborným seminárom Rozumieme nadaným 2016

Odborný seminár Rozumieme nadaným 2015

Program


 • Prečo vzdelávať intelektovo nadaných žiakov v bezpečnom učebnom prostredí?

PhDr. Jana Jurášková, PhD. (riaditeľka Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním, Bratislava)
Mgr. Martina Mátychová, PhD. (riaditeľka Centra nadania n.o., Bratislava)

 • Práca s nadanými deťmi a žiakmi (FORT IQ)

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. (riaditeľka Centra nadání, Praha)

 • IQ kids - edukácia nadaných detí a žiakov

Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková (riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov)
Mgr. Ľuboš Lukáč (špeciálny pedagóg Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov)

 • Klub nadaných detí Prešov

Mgr. Ingrid Storinská (učiteľka, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov)
Mgr. Ľuboš Lukáč (špeciálny pedagóg, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov)

 • Meetie

Adrián Bortník (najmladší CEO na Slovensku, Košice)

Pohľad za odborným seminárom Rozumieme nadaným 2015

Odborný seminár Rozumieme nadaným 2014

Program

 • Tvorivosť, jej diagnostika a rozvíjanie

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (psychológ, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava)


 • Niektoré vzdelávacie prístupy a metódy, vychádzajúce zo špeciálnych potrieb intelektovo nadaných vo vyučovacom procese a príklady ich uplatňovania v matematike na 1. stupni ZŠ

PhDr. Jana Jurášková, PhD. (riaditeľka Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním, Bratislava)
Mgr. Martina Mátychová, PhD. (riaditeľka Centra nadania n.o., Bratislava)

 • Starostlivosť o nadané deti a práca s nimi

PhDr. Viera Jurečková (psychológ, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park, Košice)

 • Intelektovo nadané dieťa v školskom prostredí z pohľadu rodiča

ThDr. Mária Kardis, rodič intelektovo nadaného dieťaťa, Prešov)

 • Kreatívne hračky pre rozvoj intelektovo nadaných detí

Bc. Jana Krivjanská (obchodný reprezentant, Poprad)

Odborný seminár Rozumieme nadaným 2013

Program

 • Mensa Slovensko: Kto sme?

Ing. Miroslav Macko (predseda Mensa Slovensko, Bratislava)

 • Je intelektové nadanie skôr šport, alebo diagnóza?

PhDr. Jana Jurášková, PhD. (riaditeľka Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním, Bratislava)
Mgr. Martina Mátychová, PhD. (riaditeľka Centra nadania n.o., Bratislava)

 • Nadanie nie je iba IQ

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (psychológ, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava)

 • Výsledky výskumu zameraného na zisťovanie vplyvu školskej edukácie na rozvíjanie vplyvu matematického nadania žiaka

1. ročníka primárnej školy
Mgr. Anna Vašutová, PhD. (katedra Matematickej edukácie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov)

 • Stratégie riešenia matematických úloh v kontexte vzdelávania nadaných žiakov

Mgr. Dominika Štefková (katedra Matematickej edukácie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky