Prihlásené školy 2018 - logickaolympiada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Menu

Zoznam zaregistrovaných škôl - Logická olympiáda 2018

Logická olympiáda
Celoslovenská intelektovo nadaných žiakov (žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení.

Registrácia Logická olympiáda 2018
Registrácia prebieha prostredníctvom Online formulára (k dispozícii a webovej stránke od vyhlásenia nového ročníka t.č. od novembra 2017). Prihlášku vyplní poverený pracovník školy (riaditeľ, zástupca riaditeľa, pedagóg) a prepošle ju elektronicky (cez portál). Prijatie prihlášky potvrdzujeme spätne emailom (spravidla do 24 hod. od prijatia prihlášky). Registrovať školu / žiaka je možné najneskôr do 1. januára 2018. Po tomto dátume nie je možné registrovať školu / žiaka.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918640971 (p. Lukáč)
(poradie škôl podľa dátumu registrácie)

Škola

Počet reg. žiakov - 1. st. (A)

Počet reg. žiakov - 2. st. (B)

Gymnázium, Alejová 1, Košice

0

40

Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava

0

27

Základná škola, Komenského 23, Bardejov

20

37

Gymnázium Ivana Kraska, Hostinského 3, Rimavská Sobota

0

6

Základná škola, Krosnianska 4, Košice

67

0

Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica

33

56

Základná škola s MŠ, Andreja Kmeťa 1, Žiar nad Hronom

0

1

Základná škola, Šmeralova 25, Prešov

67

74

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance

0

25

Základná škola s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok

3

15

Súkromná základná škola, Znievska 2, Bratislava

33

38

Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky

35

53

Základná škola, Ul. Karpatská 803/11, Svidník

7

4

Základná škola, Jenisejská 22, Košice

5

12

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

67

52

Základná škola, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom

5

6

Základná škola, Kubranská 80, Trenčín

48

40

Základná škola s materskou školou, sv. Gorazda 1, Žilina

70

52

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

7

17

Základná škola s MŠ, Školská 22, Svätý Peter

0

1

Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné

48

68

Základná škola J.C.Hronského, Krátka 2, Šaľa

45

55

Základná škola, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

0

4

Základná škola, Dončova 4, Ružomberok

0

43

Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov

3

3

Zákaldná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

53

50

Súkromná základná škola, Bajkalská 20, Bratislava

0

30

Základná škola Alexandra Dubčeka, Ul. budovateľov 9, Martin

38

38

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice

0

8

Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec

0

12

Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

8

2

Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina

0

9

Základná škola Benkova, Benkova 34, Nitra

101

96

SZŠ a SG CENADA, Majerníkova 60, Bratislava

140

109


Spolu (priebežne):

773

1083

1856

Registrovať školy/žiakov môžete až do 1. januára 2018! Online elektronická prihláška

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky