Prihlásené školy 2017 - logickaolympiada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Menu

Zoznam zaregistrovaných škôl - Logická olympiáda 2017

Logická olympiáda
Celoslovenská intelektovo nadaných žiakov (žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení.

Registrácia Logická olympiáda 2017
Registrácia prebieha prostredníctvom Online formulára (k dispozícii a webovej stránke od vyhlásenia nového ročníka t.č. od novembra 2016). Prihlášku vyplní poverený pracovník školy (riaditeľ, zástupca riaditeľa, pedagóg) a prepošle ju elektronicky (cez portál). Prijatie prihlášky potvrdzujeme spätne emailom (spravidla do 24 hod. od prijatia prihlášky). Registrovať školu / žiaka je možné najneskôr do 30. decembra 2016. Po tomto dátume nie je možné registrovať školu / žiaka.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918640971 (p. Lukáč)
(poradie škôl podľa dátumu registrácie)

Škola

Počet reg. žiakov - 1. st. (A)

Počet reg. žiakov - 2. st. (B)

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance

0

30

ZŠ, Komenského 23, Bardejov

20

37

ZŠ s MŠ, Makov 264

0

1

ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné

59

57

ZŠ s MŠ Š. Moyzesa, A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom

0

1

ZŠ Jozefa Hurbana, Jesejská 22, Košice

1

0

ZŠ M.R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

1

6

ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok

7

13

ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník

6

9

ZŠ, 17. novembra 31, Sabinov

4

2

ZŠ Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné

0

2

ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné

48

64

Gymnázium I. Kraska, Hostinského 3, Rimavská Sobota

0

5

ZŠ, Tribečská 1653/22, Topoľčany

59

47

Gymnázium, Alejová 1, Košice

0

25

ZŠ, Devínska 12, Komárno

43

47

SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina

1

1

SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava

4

6

ZŠ Benkova, Benkova 34, Nitra

99

97

ZŠ Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa

52

53

ZŠ, Šmeralova 25, Prešov

78

63

ZŠ Ing.O.Kožucha, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

67

65

CZŠ, 9. mája 7, Sabinov

0

1

SZŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec

10

7

ZŠ s MŠ, Školská 22, Svätý Peter

0

1

SZŠ CENADA a SG CENADA, Majerníkova 60, Bratislava

92

83

Základná škola, Rozmarínová 1, Komárno

1

0

Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

0

1

Súkromná základná škola, Znievska 2, Bratislava

27

33

Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice

1

2

Základná škola, Školská 482/1, Hliník nad Hronom

4

1

Základná škola, Kudlovská 11, Humenné

0

1

Základná škola Lúčna, J. Pavla II. 827, Vranov nad Topľou

6

20

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

7

20

Základná škola, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom

6

7

Základná škola, Kubranská 80, Trenčín

52

40

Základná škola, Krosnianska 4, Košice

68

0

Zákaldná škola A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice

32

36

ZŠ A. Dubčeka, Ul. Budovateľov 9, Martin

41

43


Spolu (priebežne):

896

927

1823

Registrovať školy/žiakov môžete až do 30. decembra 2016! Online elektronická prihláška

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky