Odborný seminár RN 2017 - logickaolympiada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úvod

Odborný seminár Rozumieme nadaným 2017

V apríli 2017 sa na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Paralelne s testovaním finalistov prebehol odborný seminár pod názvom Rozumieme nadaným, ktorý bol určený pedagógom, odborným zamestnancom: psychológom a špeciálnym pedagógom, rodičom, študentom VŠ, ale aj laickej verejnosti. Tohtoročný odborný seminár bol pre zúčastnených prínosný prezentovanými témami z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov.

Chápanie nadania v minulosti a dnes predstavil zúčastneným doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie z Bratislavy.
Skúsenosti, cenné rady a informácie na tému Bezpečné vzdelávanie pre intelektovo nadaných priniesli prostredníctvom videokonferencie PhDr. Jana Jurášková, PhD. a Mgr. Martina Mátychová zo súkromnej základnej školy CENADA a Centra nadania n.o. z Bratislavy.
Sociálne charakteristiky a poruchy správania u nadaných a talentovaných žiakov predstavila PhDr. Alena Kollárová, PhD. z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Priestor na prezentáciu dostali v tomto ročníku odborného seminára Rozumieme nadaným i na slovo vzatí odborníci z oblasti pedagogiky.
Zážitkové vyučovanie v triedach pre intelektovo nadaných žiakov v Bardejove priblížila Mgr. Mária Peláková zo základnej školy na ulici Komenského v Bardejove.
Projekt Nadané dieťa a eTwinning predstavili PaedDr. Katarína Hvizdová z základnej školy na ulici Karpatskej vo Svidníku a Mgr. Ivana Čepová zo zákaldnej školy na ulici Dargovských hrdinov v Humennom.

Odborný seminár „prilákal“ do Prešova množstvo odborníkov, ako z radu vystupujúcich, tak aj spomedzi odborníkov pôsobiacich na slovenských školách. Tí sa zapájali do diskusie, či už v rámci vyčleneného priestoru v odborných blokoch, ale aj  počas prestávok, i po ukončení celej akcie. Výsledkom stretnutia sú (okrem iného) mnohé plány do budúcna, dokonca aj čoskoro pripravovaná celoslovenská konferencia o edukácii nadaných žiakov.

Foto: Marcel Mravec, AVS CCKV PU v Prešove

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky