Logická olympiáda 2017 - logickaolympiada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úvod

Poznáme program Logickej olympiády nadaných detí

V apríli sa mesto Prešov stane centrom nadaných detí z celého Slovenska. Už po piatykrát sa na východe Slovenska uskutoční celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Súčasťou jedinečnej olympiády nadaných je odborný seminár pod názvom Rozumieme nadaným, ktorý je určený učiteľom, psychológom, špeciálnym pedagógom, rodičom žiakov, študentom vysokých škôl i laickej verejnosti.

12. apríla 2017 sa intelektovo nadaní žiaci základných škôl z celého Slovenska stretnú v Prešove. 5. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády nadaných žiakov sa uskutoční na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Viac ako stovka nadaných školákov sa prebojovala do finálového kola spomedzi takmer 2000 súťažiacich, ktorí logické myslenie už preverili v školských kolách Logickej olympiády. Prešov sa tak opäť stane centrom nadaných žiakov základných škôl z celého Slovenska!

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky