IQáčik - logickaolympiada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

IQáčik - logické sústredenie

IQáčik - logické sústredenie intelektovo nadaných žiakov základných škôl sa uskutočňuje každoročne (september - november). Ide o 3-dňové sústredenie, ktoré realizujeme na Sigorde (Zelený breh) pri Prešove.

Pre účastníkov máme pripravený zaujímavý program pozostávajúci z riešenia logických úloh, tvorivých workshopov, grafomotorických cvičení, besied, "malej" turistiky, opekačky, diskotéky, čítania zaujímavých príbehov, výrobou netradičných predmetov..., program, ktorý ich obohatí, prinesie relax a zábavu.

Predbežný poplatok za IQáčik - logické sústredenie je v tomto roku stanovená na 40€/ dieťa. Cena (3-dňového sústredenia) zahŕňa dopravu (Prešov - Sigord, Sigord - Prešov), ubytovanie, 3 x denne stravu a pitný režim. Ak máte záujem prihlásiť deti, triedy... kontaktujte organizátorov podujatia. Počet miest je obmedzený max. 100 žiakov ZŠ.

Nadané deti sa stretli na logickom sústredení IQáčik 2016

Viac ako päťdesiatka intelektovo nadaných žiakov základných škôl z Prešova, Sabinova i Humenného sa stretla na logickom sústredení. Trojdňové podujatie pod názvom IQáčik sa uskutočnilo na Sigorde pri Prešove a zaujalo malých géniov rozmanitým programom. Množstvo aktivít logického sústredenia obohatilo, pobavilo a spestrilo predĺžený októbrový víkend.

Pásmo experimentov zameraných na fyzikálne deje okolo nás pod názvom „Kúzelná fyzika“ začalo pútavými informáciami
. Účastníci IQáčika sa zábavnou formou oboznámili s fyzikálnymi zákonitosťami dejov a predmetov. Tie sú každodennou rutinou sveta okolo nás, no podrobným vysvetlením sa deti dozvedeli, prečo je to v skutočnosti tak. Meranie času pomocou vody, vplyv gravitácie i vzdorovanie vody gravitácii. Pútavými boli i informácie o prvej fontáne na svete, pokus s tornádom vo fľaši a ukážka pôsobenia magnetov. Mladých vedcov zasa potešilo vznášadlo, magnetický vláčik, magnetická levitácia a siločiary magnetického poľa. Dôkaz o vodivosti ľudského tela pomohol pochopiť varovanie „dospelákov“ pred približovaním sa k vysokému napätiu, no malých „estétov“ napriek tomu potešil pohľad na, samozrejme bezpečnú, plazmovú guľu. Bonusom akcie bola aj možnosť vyskúšať si fyzikálne pokusy samostatne.

Čitateľský „maratón“ v podobe čítania knihy všetkých generácií Malý princ potešil. Mladí čitatelia zvládli čítanie na jednotku a fantáziu využili pri práci s pracovnými listami. „Svoju knihu života“ si účastníci odniesli domov. Malý princ zaujal, prekvapil a priniesol dobrú atmosféru.

Rozhýbať sa a nabrať energiu farebnej jesene sa podarilo počas prechádzky k nádrži Sigord. Už počas pobytu na čerstvom vzduchu sa riešili logické úlohy rôzneho typu. Zaujali najmä tie „neriešiteľné“, pri ktorých ste bez dávky humoru a fantázie stratení. Slnečné lúče dopriali športovým hrám a nechýbali ani nové kamarátstva, tie priniesla obľúbená aktivita s lietajúcim tanierom (frisbee).

Prešovské Kultúrne centrum Wave prinieslo zábavno-súťažné popoludnie s detským kvízom. Súťažné kolá priniesli množstvo otázok, ktoré preverili všeobecný prehľad súťažiacich v rôznych oblastiach. Nechýbali logické úlohy, matematické úlohy, prehľad animovaných filmov, otázky z kultúry, architektúry, o Slovensku i nezvyčajných zvieratách. Výherné tímy získali odmeny a úspechom bolo i zodpovedanie „zabitej otázky“.

Obľúbenými sa stali rozprávky, čítanie kníh, úlohy zamerané na finančnú gramotnosť a rozvoj motorických zručností priniesla výroba srdiečka. Netradičnú ukážku „skladania papiera“ priniesol a viedol štvrták Artur z Humenného. A viedol si naozaj znamenite!

Usporiadanie predmetov, určovanie hodnoty obrázkov podľa matematických výpočtov, slovné logické úlohy, šifry, logické postupnosti a hádanky upútali vo vzdelávacom bloku logického uvažovania.


Prešovský projekt „Žime zdravo“ mal premiéru na logickom sústredení v podobe výroby plagátov propagujúcich zdravú výživu a podporu zdravia. Zdravie v kresbách i prezentovaní nadaných detí bolo odmenené balíčkami imunity od spoločnosti Imunoglukán s.r.o.

Logické sústredenie nadaných žiakov základných škôl organizuje každoročne Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Projekt je súčasťou aktivít združených pod celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.

Logické sústredenie už v tomto roku prebehlo.

IQáčik - logické sústredenie -
21.-23. október 2016, Zelený breh (Sigord)

Cena: 50€/osoba (cestovné, ubytovanie, strava)

Organizátor: Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov

Odchod: 21. október 2016 - 8.30 hod. - autobusová zastáva Prostějovská, smer konečná sídl. 3, Prešov
Príchod: 23. október 2016 - 13.00 hod. - parkovisko pri autobusovej zastávke Centrum, sídl. 3

Triedny kolektív môžete záväzne prihlásiť u organizátora - Mgr. Ľuboš Lukáč, Tel.č.: 0918 640 971, Email: nadanedieta@gmail.com

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky