Finále Logickej olympiády online - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Finále Logickej olympiády online

Články
Finále Logickej olympiády nadaných detí online

Celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov základných škôl sa uskutoční ONLINE. Postupujú súťažiaci zaregistrovaných škôl sa "stretnú" vo finále už 11. novembra 2020.
Finálové kolo 8. ročníka Logickej olympiády nadnaých žiakov bude online
Na základne rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o predĺžení prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach do odvolania sme zrušili finálové kolo 8. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov v apríli, a rovnako tak aj v októbri. Rozhodli sme sa finále uskutočniť online formou!

Informácie pre školských koordinátorov zaregistrovaných škôl
Celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov sa uskutoční dňa 11. novembra 2020.

Organizátori Logickej olympiády:
  • Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
  • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove
  • Okresný úrad - Odbor školstva v Prešove
  • Mesto Prešov

Začiatok testovania (online formy): 9.30 hod.
Online testovanie - Logická olympiáda: stránka MOODLE - Elektronickej podpory vzdelávania (e-learning) Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (kliknúť na odkaz): https://bit.ly/326Verq
 
Následne kliknúť na pokračovať – prihlásiť sa svojim používateľským menom + heslom. Ste v kurze Logická olympiáda. Testovací súbor je sprístupnený od 9.30 hod. (11. novembra 2020). Ak sa prihlásite skôr - je potrebné stránku obnoviť, kým neuvidíte test Logickej olympiády. Po zobrazení testu - môžete vypracovať testové súbory.
 
Odpovede sa zaznamenávajú priamo do testu, príp. s možnosťou výberu odpovedí. Po odovzdaní testu – ukončení práce už nie je možné vrátiť sa ku žiadnej z otázok, či zmeniť odpoveď. Každému prihlasovaciemu menu je priradený test zodpovedajúcej kategórie (1.-4. roč., 5-9. roč.)
Test je online na stránke do 11.00, potom sa nebude zobrazovať.

Stručne o finálovom teste
V oboch súťažných kategóriách riešia súťažiaci 20 testovacích úloh.
Niektoré sú 1 bodové, niektoré 2 bodové. O poradí riešiteľov rozhoduje počet bodov za test + počet ušetrených minút (za každú ušetrenú minútu má súťažiaci 1 bod, tie môže súťažiaci získať až po min. počte 10 bodov za test).
V prípade rovnakého počtu bodov rozhoduje počet správne vyriešených 2 bodových úloh, body za ušetrený čas.
 
Ak máte akékoľvek otázky - kontaktujte koordinátora Logickej olympiády - Ľuboš Lukáč na tel. čísle 0918 640 971, príp. emailom nadanedieta@gmail.com.

Vyhodnotenie finálového kola
Vyhodnotenie 8. ročníka celoslovenskej Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov: 18. novembra 2020. Informácie posielame školským koordinátorom. Mená víťazov 1.-3. miesto oboch súťažných kategórií zverejníme na webových stránkach www.logickaolympiada.sk, www.nadanedieta.sk.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2020
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah